Ispis

Audit

Kreirano Ponedjeljak, 13 Kolovoz 2012 21:08
Hitovi: 51579

Jedan od zasigurno neizostavnih sastavnica svih sustava upravljanja je audit, tj. postupak provedbe audita – auditiranje. Pod pojmom audita podrazumijeva se sustavan, neovisan i dokumentiran proces prikupljanja i vrednovanja objektivnih dokaza o ispunjenju i zadovoljenju kriterija prema kojima se audit provodi. Spomenuti kriteriji audita su definirani uspostavljenim sustavom upravljanja koji se auditira (u slučaju sustava upravljanja kvalitetom to je norma ISO 9001, sustava upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001, sustava upravljanja u laboratorijima ISO 17025 itd.) te internom dokumentacijom sustava upravljanja tvrtke koja se auditira.

Opseg provedbe audita uključuje u prvom redu utvrđivanje stupnja u kojem interna dokumentacija sustava upravljanja (priručnik za kvalitetu, postupci sustava, radne upute, obrasci itd.) zadovoljava zahtjeve postavljene referentnom normom, a u drugom koraku utvrđivanje stupnja u kojem je praktično postupanje u svakodnevnom odvijanju poslovnih procesa tvrtke usklađeno s postupanjem koje je propisano u ranije spomenutoj dokumentaciji sustava upravljanja.


Odstupanja od zahtjeva norme kroz dokumentaciju sustava upravljanja ili odstupanja od postupanja propisanih dokumentacijom rezultiraju utvrđivanjem nesukladnosti i pokretanjem radnji koje slijede nakon provedbe audita, a to su provedbe ispravaka i popravnih radnji.

audit1

Postoje tri temeljne vrste audita, a to su:
a) audit prve
b) audit druge, i
c) audit treće strane.

Audit prve strane je audit koji je iniciran, organiziran i proveden od strane same tvrtke. Takve audite provode stručne (educirane za to) osobe koje su neovisne od područja koje auditiraju, a glavni cilj je utvrđivanje stupnja do kojeg uspostavljeni sustav upravljanja zadovoljava kriterije postavljene referentnom normom i internom dokumentacijom sustava upravljanja kako bi se osiguralo postojano funkcioniranje i neprekidno poboljšavanje istog (kroz provedbu radnji koje slijede nakon provedenog audita – npr. popravne i preventivne radnje, upravina ocjena itd.). Osobe koje provode audit prve strane mogu biti osobe zaposlene u tvrtki koja provodi audit ili pak osobe koje nisu zaposlenici tvrtke, ali koje su angažirane od strane Uprave tvrtke za provedbu audita.


Audit druge strane provode organizacije ili osobe koje su zainteresirane za poslovanje tvrtke koja se auditira. Primjer ovakvog tipa audita je audit od strane dobavljača ili kupca.


Audit treće strane provode u potpunosti neovisne i nepristrane osobe koje na niti jedan način nisu zainteresirane za poslovanje tvrtke, a primjer takvih audita su npr. auditi certifikacijskih kuća ili akreditacijskih tijela čija je svrha utvrditi zadovoljenje kriterija definiranih referentnim normativnim dokumentima, što se u konačnici potvrđuje izdavanjem potvrde o certifikaciji ili akreditaciji.


Iz gore navedene podjele moguće je sve tipove audita podijeliti na interne-unutrašnje audite (audit prve strane) i eksterne-vanjske audite (auditi druge i treće strane).


audit2

Generalno govoreći, auditi se mogu podijeliti na:
a) audite proizvoda
b) audite procesa
c) audite sustava, a ovisno o tome što je predmet audita.
Pri tome treba imati na umu da u pojedinim slučajevima, ovisno o prirodi djelatnosti kojom se auditirana tvrtka bavi, nije moguće napraviti jasno razlikovanje u skladu s navedenom podjelom budući da audit može istovremeno obuhvatiti i audit sustava, i audit proizvodnog procesa, i audit samog proizvoda.

Također, moguće je razlikovati:

a) audit jednog sustava
b) audit kombiniranog sustava
c) zajednički audit.
Audit jednog sustava obuhvaća provedbu audita prema zahtjevima samo jedne norme, npr. ISO 9001.
Kombinirani audit uključuje istovremeno auditiranje prema zahtjevima više normi, a što je slučaj kada tvrtka ima integrirani sustav upravljanja, npr. ISO 9001 i ISO 14001.
Zajednički audit je u pravilu audit treće strane u kojem npr. dvije certifikacijske kuće provode audit istog sustava, a nakon čijeg uspješno okončanja izdaju zasebne potvrde o certifikaciji, tj. certifikate.

Način pripreme, planiranja, provedbe i izvještavanja s internih i eksternih audita detaljno je definiran međunarodnom normom koja je preuzeta i od strane Hrvatskog zavoda za norme kao HRN EN ISO 19011:2012 Smjernice za provođenje audita sustava upravljanja.


Izvor:IRCA i ISO 19011

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće