Ispis

Organizacijino znanje kao jedan od ključnih elemenata sustava poboljšavanja upravljanja organizacijom

Kreirano Utorak, 24 Listopad 2017 07:25
Hitovi: 1642

hmd vukovicU suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "Organizacijino znanje kao jedan od ključnih elemenata sustava poboljšavanja upravljanja organizacijom" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 3/2016) čiji je autor Mirko Vuković, dipl. ing. el.

U novoj se inačici norme ISO 9001:2015; Quality mangement systems – Requirements ističe potreba organizacije za određivanjem i održavanjem znanja koje je potrebno za postizanje njezinih ciljeva. Ti su zahtjevi uključeni u normu kako bi se na temelju primjene sustava upravljanja osiguralo da se organizacija zaštiti od gubitka znanja, npr. zbog fluktuacije osoblja te da bi se organizaciju potaknulo na stjecanje znanja, npr. učenjem iz iskustva, mentorstvom, usporedbom s drugim sličnim organizacijama (benchmarkingom).

U točki 7.1.6 norme ISO 9001:2015 utvrđuje se da „organizacija mora odrediti znanje koje je potrebno za funkcioniranje njezinih procesa te postizanje sukladnosti proizvoda i usluga“. Nadalje, u istoj se podtočki ističe da se to „znanje mora održavati te biti na raspolaganju u mjeri u kojoj je ono potrebno“. Osim toga, utvrđuje se da organizacija mora uzimati u obzir svoje postojeće znanje kad je riječ o promjenjivim potrebama i pravcima razvoja te odrediti kako prikupiti potrebno dodatno znanje ili kako imati pristup tomu znanju te provoditi potrebna posuvremenjivanja svojega znanja. Pod organizacijinim se znanjem razumijeva sve ono znanje koje je specifično za organizaciju. To su informacije koje se u organizaciji stječu iskustvom te upotrebljavaju i dijele kako bi se postigli njezini ciljevi.

Ono se može temeljiti na unutrašnjim izvorima (npr. intelektualno vlasništvo; znanje prikupljeno iz iskustva, pogrješaka i uspješnih projekata, rezultata prethodnih poboljšavanja procesa, proizvoda i usluga i sl.) ili se osiguravati iz vanjskih izvora (npr. iz formalne doizobrazbe, norma, znanstvene literature, prikupljanja znanja od vlastitih korisnika ili dobavljača i sl.). Iz navedenoga proizlazi da je školovanje zaposlenika bitan aspekt sustava neprekinutoga poboljšavanja upravljanja procesima u organizaciji.

Treba imati na umu da su suvremene organizacije složeni sustavi u kojima se donose, prenose i provode odluke, a postignuti rezultati ovise o znaju i izobrazbi svih članova u organizaciji od najviše uprave do izvršitelja na najnižoj hijerarhijskoj razini, o načinu na koji se te odluke donose te ustrojstvu sustava za prijenos i provedbu tih odluka. Na postignute rezultate imaju određeni utjecaj osobe na svim hijerarhijskim razinama u organizaciji. Sami sustavi upravljanja, metode upravljanja i ciljevi upravljanja ne mogu dati najbolje rezultate ako zaposlenici nisu dobro školovani i motivirani.

Važan čimbenik koji je potreban za postizanje dobrih rezultata jest znanje. Svaki pojedinac ili svaka skupina s odgovarajućim odgovornostima i ovlaštenjima moraju imati odgovarajuće znanje kako bi mogli preuzeti dane odgovornosti. Stoga najviša uprava, koja je odgovorna za planiranje, oblikovanje i održavanje sustava upravljanja u organizaciji tako da on osigurava najbolje rezultate, mora sama imati potrebna znanja i iskustvo. Uprava koja sama nema potrebna znanja i pokušava unaprjeđivati rezultate samo pritiskom na izvršitelje ili samo poticanjem izvršitelja da poboljšavaju svoj rad imat će veoma ograničen uspjeh. Uprava mora biti svjesna da su ljudi najvažnija imovina organizacije te da ih je na odgovarajući način potrebno školovati i motivirati. Svrha je školovanja prilagodba ljudi novim poslovima i novim odgovornostima, stjecanje novih znanja i vještina te priprema na promjene u njihovu poslu.

Nadalje, ulaganje u školovanje daje zaposlenicima osjećaj sigurnosti jer se time kod njih stvara uvjerenje da je organizacija za njih dugoročno zainteresirana, što ujedno povećava njihovu motivaciju za rad. Školovanjem se, osim što ono pomaže zaposlenicima u svladavanju novih znanja koja su im potrebna za obavljanje posla, promiče timski rad koji je posebno važan za uspješno ostvarivanje organizacijinih ciljeva. Što zaposlenici više uče, više shvaćaju značenje zadaća koje obavljaju drugi zaposlenici koje se razlikuju od njihovih.

U prijenosu odluka najviše uprave i njihovoj provedbi veoma su važna karika srednji i niži članovi uprave. Stoga je za postizanje dobrih rezultata veoma važno da oni budu prikladno školovani i da razumiju svrhu i cilj svake odluke. Uprava stoga mora imati znanja i sposobnost predviđanja kako bi uspostavila sustav koji će osigurati dugoročnu učinkovitost i uspjeh organizacije na tržištu. To znači da ona mora prihvatiti obveze uvođenja promjena, ulaganja sredstava u školovanje i trajnoga poboljšavanja procesa koji dovode do boljih rezultata rada. Poboljšavanje procesa uključuje i bolju uporabu ljudskoga rada (odabir ljudi, njihovo raspoređivanje i školovanje) kako bi se u što većoj mjeri iskoristile ljudske sposobnosti.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 3/2016). Više podataka o časopisu možete saznati na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće