Ispis

Osposobljenost certifikacijskih tijela za QMS

Kreirano Nedjelja, 25 Studeni 2012 17:18
Hitovi: 3594

certCertifikacijska tijela koja certificiraju sustave upravljanja svoju osposobljenost za provedbu navedenih aktivnosti potvrđuju statusom akreditiranog certifikacijskog tijela, pri čemu se postupak akreditacije provodi prema zahtjevima norme ISO/IEC 17021 Conformityassessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Postizanje i zadržavanje statusa akreditiranog tijela međutim ne mora nužno značiti da je certifikacijsko tijelo osposobljeno za provedbu certifikacije sustava upravljanja u svim vrstama organizacija koje mogu biti korisnici njegovih usluga.

Naime, akreditacija certifikacijskog tijela za sustave upravljanja, između ostaloga,
temelji se na kompetencijama osoba koje provode certifikacijske audite pa će u konačnici certifikacijsko tijelo posjedovati akreditaciju samo za ona područja djelatnosti za koje je moglo dokazati i demonstrirati stručnost i kompetentnost svog auditorskog osoblja.

Međunarodni i općeprihvaćeni dokument kojim je reguliran način određivanja akreditiranog područja certifikacijskih tijela za certifikaciju sustava upravljanja kvalitetom
je dokument IAF-a (International accreditation forum) IAF ID 1:2010. Njime su sva gospodarska područja djelatnosti u prvom redu podijeljena na 39 EA područja, npr.
EA 1 - Agriculture, forestryandfishing
EA 2 - Miningandquarrying
EA 3 - Foodproducts, beveragesandtobacco
EA 4 - Textilesandtextileproducts
EA 5 - Leatherandleatherproducts
EA 6 - Wood andwoodproducts
EA 7 - Pulp, paperandpaperproducts
EA 12 - Chemicals, chemicalproductsandfibres
EA 16 - Concrete, cement, lime, plasteretc.
EA 28 - Construction, itd.

Daljnja, detaljnija podjela osigurana je preko navođenja točnog područja djelatnosti koja se temelji na NACE II kodovima područja rada koji su u Republici Hrvatskoj preuzeti kao Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD iz 2007. godine). U toj klasifikaciji, korištenjem podjela na područja, odjeljke, skupine i razrede moguće je vrlo detaljno definirati područje rada kojime se bavi tvrtka koja se certificira. Veza između EA područja i pripadajućih NACE II kodova osigurana je putem spomenutog dokumenta IAF ID 1:2010 pa se iz njega može vidjeti da u npr. EA područje 1 spadaju NACE II kodovi iz odjeljaka 1, 2 i 3 nacionalne klasifikacije djelatnosti.

To znači da bi područje rada tvrtke certificirane u području EA 1 moglo biti u jednom ili više odjeljaka NKD-a 1 (Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne 
djelatnosti povezane s njima), 2 (Šumarstvo i sječa drva) ili 3 (Ribarstvo). Konkretna područja koja se nalaze u području akreditacije i za koje je certifikacijsko tijelo moglo dokazati stručnu osposobljenost osoba koje provode audite je navedeno u prilogu potvrde o akreditaciji na koju se certifikacijsko tijelo poziva.

Primjer priloga potvrdi o akreditaciji.
kodovi

Iz svega ranije navedenoga lako je zaključiti da statusi „akreditiranog certifikacijskog tijela“ za dva certifikacijska tijela mogu imati dijametralno suprotno 
suštinsko značenje. Jedno od ta dva tijela može biti akreditirano za samo jedno EA područje i unutar njega za samo jedno relativno usko područje djelatnosti  prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti dok drugo certifikacijsko tijelo može biti akreditirano za svih 39 područja rada u raznim područjima koja su opisana  Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti. Glavni razlog za to može biti upravo činjenica što prvo tijelo na raspolaganju ima samo jednog ili dva auditora koji su na  osnovu svoje kompetentnosti osposobljeni za provedbu audita u uskom području rada dok drugo certifikacijsko tijelo ima puno više auditora čija je ukupna kompetentnost raznovrsnija i brojnija.

Sa stajališta organizacije koja se certificira, jedan od ključnih preduvjeta kojeg bi trebalo imati na umu prilikom odabira certifikacijskog tijela bi upravo trebala biti i
stručna osposobljenost osoba koje će biti u ulozi auditora njihova sustava i to upravo za područje rada kojim se organizacija bavi. Do navedene informacije moguće je doći uvidom u potvrdu ili prilog potvrdi o akreditaciji tijela čiju kompetentnost ista potvrđuje. Potvrde o akreditaciji sa prilozima mogu se pronaći u registrima nacionalnih akreditacijskih tijela.

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće