Ispis

Nadzorne organizacije u drvnoj industriji

Kreirano Nedjelja, 17 Studeni 2013 20:10
Hitovi: 2453

nadrvtU Uredbi (EU) br. 995/2010 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza subjekata koji stavljaju u promet drvo i drvne proizvode propisani su zahtjevi za nadzorne organizacije u drvnoj industriji. Drvni je sektor od velike važnosti za gospodarstvo Europske unije. Nadležna tijela trebala bi u redovitim razmacima provjeravati nadzorne organizacije kako bi se uvjerila da učinkovito ispunjavaju obveze utvrđene navedenom Uredbom.

Nadzorna organizacija održava i redovito ocjenjuje sustav dužne pažnje i odobrava subjektima pravo na korištenje tog sustava, zatim provjerava da li subjekti pravilno koriste sustav dužne pažnje i poduzima odgovarajuće mjere ako subjekt ne koristi pravilno njezin sustav dužne pažnje, uključujući obavješćivanje nadležnih tijela u slučaju značajnih ili ponovljenih nepravilnosti subjekta.

Sustav dužne pažnje uključuje tri elementa svojstvena upravljanju rizikom: pristup informacijama, ocjenjivanje rizika i ublažavanje utvrđenog rizika. Sustav dužne pažnje trebao bi osigurati pristup informacijama o izvorima i dobavljačima drva i drvnih proizvoda koji se prvi put stavljaju u promet na unutarnjem tržištu, koje uključuju relevantne informacije o usklađenosti s primjenjivim zakonodavstvom, zemlji sječe, vrsti, količini te, prema potrebi, regiji unutar te zemlje i koncesiji za sječu. Subjekti bi na temelju tih informacija trebali provesti ocjenjivanje rizika. Ako se utvrdi da postoji rizik, subjekti bi ga trebali ublažiti na način razmjeran samom riziku, kako bi se spriječilo stavljanje u promet nezakonito posječenog drva i drvnih proizvoda dobivenih od takvog drva na unutarnjem tržištu.

Sustav dužne pažnje obuhvaća sljedeće elemente:
mjere i postupci koji osiguravaju pristup sljedećim informacijama u vezi s isporukom drva i drvnih proizvoda koje subjekt stavlja u promet:
- naziv, uključujući trgovački naziv i vrstu proizvoda te narodno ime drvne vrste i, prema potrebi, puni znanstveni naziv,
- zemlja sječe,
- količina (izražena u volumenu, masi ili broju jedinica),
- naziv i adresa subjektovog dobavljača,
- naziv i adresa trgovca kojemu su isporučeni drvo i drvni proizvodi,
- dokumenti i ostale informacije koje pokazuju da su drvo i drvni proizvodi u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.

Organizacija može podnijeti zahtjev da ju se prizna kao nadzornu organizaciju ako ispunjava sljedeće zahtjeve:
-ima pravnu osobnost i adresu u Europskoj uniji;
-ima odgovarajuće znanje i sposobnost za obavljanje zadaća,
-može zajamčiti da pri obavljanju njezinih zadaća ne postoji sukob interesa.

Europska komisija će podnositelja zahtjeva koji ispunjava zahtjeve priznati kao nadzornu organizaciju nakon savjetovanja s državom članicom odnosno državama članicama u pitanju. Zatim Europska komisija priopćuje odluku o priznavanju nadzorne organizacije nadležnim tijelima svih država članica.

Nadležna tijela u redovitim razmacima provode provjere kako bi se uvjerile da nadzorne organizacije koje djeluju na području njihove nadležnosti i dalje obavljaju zadaće i ispunjavaju utvrđene zahtjeve. Provjere se mogu obaviti i kad nadležno tijelo države članice raspolaže relevantnim informacijama, uključujući potkrijepljene sumnje trećih osoba, ili kad nadležno tijelo kod subjekta otkrije nedostatke u provedbi sustava dužne pažnje koji je uspostavila nadzorna organizacija. Izvješće o provjerama stavlja se na raspolaganje u skladu s Direktivom 2003/4/EZ.

Europska komisija popis nadzornih organizacija objavljuje u Službenom listu Europske unije, serija C, i čini ga dostupnim na svojim internetskim stranicama. Taj se popis redovito ažurira.

Uredbu (EU) br. 995/2010 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza subjekata koji stavljaju u promet drvo i drvne proizvode možete preuzeti ovdje.


Izvor:SVIJET KVALITETE

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće