Ispis

Automati za igre na sreću

Kreirano Srijeda, 22 Kolovoz 2012 21:20
Hitovi: 3495

automatiAutomat za igre na sreću je elektromehanički ili elektronički uređaj programski upravljan, na kojem igrači uplatom određenog iznosa imaju mogućnost stjecanja dobitka koji ovisi o slučaju ili nekom drugom neizvjesnom događaju. Automati za igre na sreću moraju ispunjavati određene uvjete i moraju zadovoljiti minimalne kriterije kvalitete da bi se mogli upotrebljavati  odnosno stavljati u uporabu. Automati i stolovi na kojima se priređuju igre na sreću moraju biti tehnički ispravni i plombirani. Plombiranje obavljaju ovlašteni službenici Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Svaki automat, sustav povezivanja automata u on-line, sustav progresivnih dobitaka i sustav plaćanja koji je u uporabi mora biti certificiran. Svaka promjena tehničke i funkcionalne značajke automata i sustava mora se certificirati. Certifikat o sukladnosti izdaje se na zahtjev proizvođača. Certificiranje automata i sustava može obavljati samo laboratorij koji ima odobrenje Ministarstva financija. Certifikat o sukladnosti i izvješće o izvršenom testiranju automata ili sustava (test report) ovlašteni laboratorij dužan je dostaviti Ministarstvu financija u pisanom obliku. Obavijest o potvrđenim certifikatima Ministarstvo financija dostavlja proizvođaču i pravnim osobama ovlaštenima za obavljanje tehničkog pregleda. Certifikat o sukladnosti mora sadržavati naziv ovlaštenog laboratorija, podatke o proizvođaču, predmet testiranja, kućište, model, oznaku programa,  verziju automata, broj certifikata i datum izdavanja, te zaključak da je automat ili sustav sukladan izdanim propisima Republike Hrvatske.

Automati za igre na sreću moraju proći tehnički pregled (inspekciju).
Tehničkim pregledom utvrđuje se ispravnost automata i stolova u pogledu:
1. identičnosti tipa automata i stolova s tehničkom dokumentacijom,
2. identičnost tipa automata s certifikatom o sukladnosti izdanim od ovlaštenog laboratorija,
3. sigurnosti rada i funkcioniranja uređaja za uključivanje i isključivanje iz pogona,
4. ispravnosti kontrolnih uređaja i uređaja za upravljanje i igranje,
5. testiranja programske podrške (software), odnosno provjera ispitnih zbrojeva,
6. mogućnosti zaštite od neovlaštenog pristupa sukladno tehničkoj dokumentaciji i certifikatu o sukladnosti,
7. ispunjavanja ostalih uvjeta sukladno izdanim propisima Republike Hrvatske.

Tehnički pregled obavlja se na zahtjev priređivača igara na sreću. Inspekcija automata za igre na sreću je odobravanje za uporabu svakog pojedinog automata. Inspekcija se provodi tehničkim pregledom i ispitivanjem pojedinačnog automata za igre na sreću koji se nalazi u uporabi.  Utvrđuje se da li je automat identičnih karakteristika kao i odobreni tip, odnosno sukladnost karakteristika pojedinog automata prema tipnom odobrenju.  Tehničkim pregledom i izdavanjem potvrde (atesta) o tehničkoj ispravnosti automata osigurava se da je svaki pojedinačni automat u uporabi sukladan sa zahtjevima tipnog odobrenja. Potvrda o tehničkoj ispravnosti automata ili stola može se izdati samo ako se prilikom tehničkog pregleda utvrdi da je automat ili stol sukladan izdanim propisima Republike Hrvatske, certifikatu o sukladnosti i međunarodnim normama.

Tehnički pregled automata, stolova i sustava, sukladno izdanim propisima Republike Hrvatske obavljaju pravne osobe (inspekcijska tijela) na temelju odobrenja Ministarstva financija. Inspekcijska tijela se moraju akreditirati prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2005. Potvrdu o akreditaciji u Republici Hrvatskoj izdaje Hrvatska akreditacijska agencija. Samo akreditirana inspekcijska tijela mogu provoditi tehničke preglede automata za igre na sreću.

Nakon zadovoljavanja svih navedenih zahtjeva osigurava se uspostava sustava osiguranja kvalitete kod automata za igre na sreću i automati za igre na sreću mogu se staviti u uporabu na zadovoljstvo korisnika koji mogu biti sigurni u ispravnost takvih automata.

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće