Ispis

Inspekcija dizala

Kreirano Utorak, 03 Lipanj 2014 12:49
Hitovi: 2255

inspdizalaDizala se mogu stavljati na tržište i u uporabu samo ako ne ugrožavaju zdravlje ili sigurnost ljudi. Osoba odgovorna za izvođenje radova na građevini i ugraditelj dizala moraju poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi osigurali ispravan rad i sigurnu uporabu dizala, te se moraju međusobno obavješćivati o činjenicama potrebnim za ispravan rad i sigurnu uporabu dizala. Dizala i sigurnosne komponente koje imaju oznaku sukladnosti  i Izjavu o sukladnosti zadovoljavaju zakonske odredbe. Oznaka sukladnosti mora se postaviti jasno i vidljivo na svaku kabinu dizala.

Kada nadležno inspekcijsko tijelo utvrdi da dizala ili sigurnosne komponente koji nose oznaku sukladnosti i koriste se u skladu s njihovom namjenom mogu ugroziti sigurnost ljudi te, gdje je to primjereno imovine, poduzet će odgovarajuće mjere za povlačenje dizala i sigurnosnih komponenata s tržišta, odnosno zabraniti ili ograničiti njihovo stavljanje na tržište.

Redovni pregled dizala obavlja ovlaštena organizacija. Održavatelj dizala mora sudjelovati kod redovnog pregleda dizala. Ako na zahtjev vlasnika dizala, odnosno ovlaštene organizacije, održavatelj bez opravdanih razloga ne želi prisustvovati pregledu dizala, održavatelju se može oduzeti ovlaštenje za održavanje dizala. Na zahtjev ovlaštene organizacije vlasnik dizala mora osigurati potrebne uvjete za pregled. Redovni pregled dizala mora se obaviti najmanje jedanput godišnje.

Kod redovnog pregleda dizala ovlaštena organizacija provodi sljedeće postupke:
– provjerava ispravno djelovanje opreme za sigurnost i zaštitu
– provjerava ispravnost druge opreme koja bi mogla utjecati na sigurnost
– provjerava da li su na dizalu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost
– provjerava da u okolini nisu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost
– provjerava da kod uporabe dizala ne dolazi do promjena koje mogu utjecati na sigurnost
– mprovjerava da se na dizalu nalaze sve oznake i upute za uporabu, održavanje i spašavanje osoba iz dizala
– provjerava da li su u knjigu održavanja dizala upisane sve promjene nastale od posljednjeg redovnog pregleda
– provjerava da li su od posljednjeg redovnog pregleda uklonjeni svi nedostaci prema Izvješću o obavljenom pregledu.

Ovlaštena organizacija nakon obavljenog pregleda dizala sastavlja Izvješće o obavljenom pregledu. Izvješće mora sadržavati sve eventualne nedostatke na dizalu i potrebne postupke za otklanjanje istih i rok za njihovo otklanjanje. Vlasnik dizala nakon dostavljenog Izvješća o obavljenom pregledu od ovlaštene organizacije, mora poduzeti sve potrebne radnje kako bi otklonio sve nedostatke utvrđene u Izvješću. Ovlaštena organizacija kod prvog redovnog pregleda dodjeljuje dizalu njegov identifikacijski broj. Taj broj je trajan i njega ovlaštena organizacija koja izvodi prvi redovni pregled dizala upisuje u knjigu održavanja dizala i stavlja ga na unutarnju stranu vrata ormarića za upravljanje dizala. Identifikacijski broj ostaje trajan u slučaju da se promijeni ovlaštena organizacija.

U knjigu održavanja dizala ovlaštena organizacija upisuje datum obavljenog pregleda dizala, naziv ovlaštene organizacije koja je obavila redovni pregled, identifikacijski broj dizala, nedostatke koji bitno narušavaju sigurnost korisnika i rok za njihovo otklanjanje, te da li je dozvoljena uporaba dizala. Izvješća o pregledu treba čuvati zajedno s tehničkom dokumentacijom dizala.

Vlasnik dizala mora osigurati izvanredni pregled dizala. Zahtjev za izvanredni pregled mora biti dostavljen u pisanom obliku sa naznakom održavatelja dizala, odnosno izvođača radova na dizalu, i sa nazivom ovlaštene organizacije koja je vršila pregled dizala po čijem je Izvješću o pregledu došlo do promijene na dizalu. Izvanredni pregled dizala mora obaviti ista ovlaštena organizacija koja je izdala negativno Izvješće o pregledu. Izvanredni pregled mora uzeti u obzir ocjenu rizika i mora utvrditi da su ispunjeni svi bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi. Ovlaštena organizacija mora voditi popis obavljenih pregleda s podacima jednakim onima koji su upisani u knjigu održavanja dizala.

Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 58/10)

Izvor:MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće