Ispis

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda

Kreirano Srijeda, 19 Studeni 2014 20:11
Hitovi: 1884

zastZakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, NN 139/10 i NN 14/14) implementirao je u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske Direktivu o općoj sigurnosti proizvoda (EZ/2001/95) EU, a sa krajnjim ciljem da se na tržištu nađu samo za potrošače sigurni proizvodi te da se istovremeno potrošačima omogući dostupnost svih bitnih informacija koje se na tu sigurnost odnose. Pod pojmom „sigurni proizvod“ Zakon razumijeva bilo koji proizvod koji u normalnim ili razumno predvidljivim uvjetima uporabe, uključujući trajanje i po potrebi stavljanje u uporabu, ne predstavlja nikakav rizik ili samo najmanji rizik spojiv s uporabom proizvoda te koji se smatra prihvatljivim i sukladnim s visokom razinom zaštite sigurnosti i zdravlja ljudi. Pri tome se uzimaju u obzir karakteristike proizvoda, njegov sastav, pakiranje, upute za sklapanje te po potrebi ugradbu i održavanje, utjecaj proizvoda na druge proizvode u slučaju kad se razumno može predvidjeti da će se on upotrebljavati s drugim proizvodima, predstavljanje proizvoda, njegovo označavanje, upozorenja i upute za njegovu uporabu i uklanjanje i sve druge oznake ili obavijesti koje se odnose na taj proizvod te kategorije potrošača koji su izloženi riziku kad upotrebljavaju dotični proizvod s osobitim naglaskom na djecu i starije osobe.

Zakonom se dakle propisuju opći sigurnosni zahtjevi za proizvode, obveze proizvođača i distributera, informiranje javnosti, poticanje dragovoljnih mjera te nadzor nad ispunjavanjem propisanih zahtjeva. Zakon se primjenjuje na proizvode koji su namijenjeni potrošačima ili koji bi u razumno predvidljivim uvjetima potrošači mogli upotrijebiti, čak i ako im nisu namijenjeni, te koji su isporučeni ili dostupni, uz plaćanje ili besplatno, u okviru neke trgovačke djelatnosti, bez obzira na to jesu li novi, rabljeni ili prerađeni.

Ovaj se Zakon ne primjenjuje na rabljene proizvode koji se isporučuju kao antikviteti ili na proizvode koji moraju biti popravljeni ili prerađeni prije njihove uporabe, pod uvjetom da dobavljač o tome jasno obavijesti osobu kojoj je proizvod isporučen. Slijedom odredbi Zakona proizvođač je obvezan stavljati na tržište samo sigurne proizvode pri čemu se pretpostavlja da je proizvod siguran s obzirom na rizike i kategorije rizika onda kada je sukladan hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme, čiji je popis objavljen u »Narodnim novinama«.

Da bi sigurnost proizvoda bila zajamčena, proizvođači moraju:
– obavijestiti potrošače i druge korisnike priloženim uputama za uporabu i drugim potrebnim obavijestima, kako bi potrošači i drugi korisnici mogli ocijeniti rizike svojstvene proizvodu tijekom njegove normalne ili razumno predvidljive uporabe kad takvi rizici nisu odmah zamjetljivi bez odgovarajućeg upozorenja, te poduzeti mjere opreza protiv tih rizika,
– u skladu s karakteristikama proizvoda koje isporučuju, poduzeti mjere koje im omogućuju pravodobno obavješćivanje o opasnostima koje ti proizvodi mogu predstavljati te poduzimati odgovarajuće mjere, po potrebi i povlačenje proizvoda s tržišta ili povrat proizvoda od potrošača, kako bi se izbjegli rizici,
– poduzeti mjeru povrata proizvoda od potrošača samo u krajnjem slučaju kada druge mjere nisu dovoljne za sprječavanje određenih rizika, kada smatraju prijeko potrebnim ili kada su to prisiljeni učiniti nastavno na mjeru koju je poduzelo nadležno tijelo.

Da bi sigurnost proizvoda bila zajamčena, distributeri moraju postupati s dužnom pažnjom pri poduzimanju mjera kojima pridonose primjeni sigurnosnih zahtjeva, osobito ne smiju isporučivati proizvode za koje znaju ili bi morali znati na temelju obavijesti koje posjeduju i kao profesionalci da ne zadovoljavaju sigurnosnim uvjetima, odnosno moraju sudjelovati u praćenju sigurnosti proizvoda stavljenih na tržište, prenositi obavijesti koje se tiču rizika proizvoda, čuvati i dati dokumente potrebne za praćenje podrijetla proizvoda te u granicama svojih djelatnosti surađivati s nadležnim tijelima i proizvođačima radi poduzimanja mjera za sprječavanje opasnosti.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovoga Zakona obavljaju tržišni inspektori Ministarstva gospodarstva, a u skladu s ovlastima određenima Zakonom.
Inspektori imaju, osim ovlasti za poduzimanje mjera koje proizlaze iz posebnih propisa koji se odnose na njihov rad, na temelju Zakona o općoj sigurnosti proizvoda dodatne ovlasti da za svaki proizvod:
– obavljaju preglede karakteristika koje utječu na sigurnost čak i nakon stavljanja proizvoda na tržište kao sigurnog, a koji se obavljaju u potrebnom opsegu do krajnje faze uporabe, odnosno korištenja proizvoda,
– zahtijevaju potrebne informacije od proizvođača odnosno distributera, odnosno svih strana kojih se to tiče,
– uzimaju uzorke za obavljanje provjere sigurnosti.

Za svaki proizvod koji može predstavljati rizik u određenim uvjetima inspektori imaju ovlast:
– narediti da je označen s primjerenim, jasno napisanim i lako razumljivim upozorenjima na hrvatskom jeziku o rizicima koje proizvod može predstavljati,
– narediti ispunjavanje uvjeta za stavljanje proizvoda na tržište kako bi bio siguran.
– privremeno zabraniti, u razdoblju potrebnom za različite preglede, provjere i procjene sigurnosti, isporuku, ponudu isporuke, oglašavanje ili izlaganje,
– zabraniti njegovo stavljanje na tržište te narediti odgovarajuće mjere potrebne da se osigura poštivanje tih zabrana,
– organizirati njegovo trenutačno i djelotvorno povlačenje i upozoravanje potrošača na rizike koje on predstavlja,
– naredti ili uskladiti ili, ako je to nužno, organizirati s proizvođačima i distributerima povrat proizvoda od potrošača i njegovo uništavanje u odgovarajućim uvjetima.

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, NN 139/10 i NN 14/14)


Izvor:SVIJET KVALITETE

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće