Ispis

Sustav upravljanja u automobilskoj industriji

Kreirano Četvrtak, 31 Siječanj 2013 19:02
Hitovi: 4091

Sustav upravljanja autoU automobilskoj industriji kao i u svim drugim područjima važan je sustav upravljanja. Sustav upravljanja koji se primjenjuje u automobilskoj industriji ne odnosi se samo na proizvodnju automobila nego na cijeli lanac automobilske industrije kao što su projektiranje, razvoj, ugradnja, servis itd.

Organizacija koja želi uspješno primjenjivati
sustav upravljanja mora imati proces kojim se osigurava povremeno preispitivanje, razdioba i primjena svih inženjerskih norma ili specifikacija koje traži kupac.

Uprava organizacije mora preispitivati procese realizacije proizvoda kao i pomoćne procese, kako bi se osigurala učinkovitost i djelotvornost. Uprava mora definirati ciljeve kvalitete i mjerenja koja se moraju uključiti u poslovni plan i koristiti za provedbu politike kvalitete. Organizacija treba imati rukovoditelje koji su odgovorni za kvalitetu.

Sustav upravljanja auto1

Proizvodne radnje u svim smjenama moraju uključivati osoblje koje je odgovorno, ili im je prenesena ta odgovornosti, za osiguravanje sukladnosti proizvoda. Osim predstavnika za kvalitetu, osoba mora imenovati osoblje s ovlastima i odgovornostima koje osiguravaju da se ispunjavaju zahtjevi kupaca. Osoblje koje ima odgovornosti za projektiranje proizvoda mora biti osposobljeno postići zahtjeve projektiranja i mora biti vješto u primjeni alata i tehnika sustava upravljanja.

Osoblje koje radi u automobilskoj industriji mora biti kvalificirano i osposobljeno za posao koji radi. Potrebna je neprestrana izobrazba zaposlenika jer se na taj način postiže učinkovito poboljšavanje sustava u pravljanja i samog poslovanja organizacije. Organizacija mora razviti proces motiviranja zaposlenika da postignu ciljeve kvalitete, zatim za neprestano poboljšavanje i stvaranje ozračja za inovacije. Organizacija mora imati proces mjerenja do koje je mjere osoblje svjesno važnosti svojih aktivnosti i kako ono doprinosi postizanju ciljeva kvalitete.

Sustav upravljanja auto2
 
Organizacija treba osigurati sredstva za sigurnost proizvoda i smanjenje mogućeg rizika za zaposlenike. Prostorije se moraju održavati u stanju reda, čistoće i popravaka dosljedno potrebama proizvoda i procesa proizvodnje. Svi proizvodi ili materijali koji se nabavljaju moraju biti u skladu s zakonskim zahtjevima. Kad je to definirano ugovorom, organizacija mora naručivati proizvode, materijale i usluge iz odobrenih izvora. Kvaliteta kupljenog proizvoda mora zadovoljavati određene zahtjeve. Svi dobavljači se moraju vrednovati i nadzirati. Organizacija mora prepoznati ključnu opremu procesa i osigurati sredstva za održavanje strojeva i opreme te razviti učinkovit sustav planiranja sveukupnog održavanja strojeva i opreme.

Organizacija mora svoj sustav upravljanja dokumentirati. Moraju postojati radne upute za osoblje koje je odgovorno za procese koji se tiču zahtjeva sukladnosti proizvoda.

Zahtjevi kupca i upućivanje na njegove tehničke specifikacije mora se uzeti u obzir pri planiranju realizacije proizvoda kao dio plana kvalitete. Organizacija mora osigurati povjerljivost informacija. Mora postojati proces nadzora i djelovanja na promjene koje se odnose na realizaciju proizvoda.  Organizacija mora istražiti, utvrditi i dokumentirati izvedivost proizvodnje predloženog proizvoda, uključujući analizu rizika. Organizacija treba prepoznati, dokumentirati i preispitivati ulazne zahtjeve za projektiranje proizvoda te ulazne zahtjeve za projektiranje procesa proizvodnje. Izlazno projektiranje proizvoda mora se moći verificirati i validirati prema ulaznim zahtjevima. Na isti način, izlazno projektiranje procesa proizvodnje mora se dovesti u vezu s ulaznim zahtjevima tako da se verificira. 

Sustav upravljanja auto3

Organizacija mora auditirati svaki proces proizvodnje kako bi utvrdila njegovu učinkovitost. Planovi unutrašnjeg audita moraju obuhvatiti sve procese, aktivnosti i smjene koje pokriva sustav kvalitete. Popravne radnje moraju uključivati istraživanje i eliminaciju uzroka nesukladnosti.

Sustav upravljanja u automobilskoj industriji treba biti usklađen s međunarodnim normama ISO 9001 - Sustavi upravljanja kvalitetom - Zahtjevi i ISO/TS 16949 - Sustavi upravljanja kvalitetom - Posebni zahtjevi pri primjeni ISO 9001 za serijsku proizvodnju i proizvodnju zamjenskih dijelova u automobilskoj industriji.

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće