Ispis

CROLAB seminar: Kako provoditi interne audite

Kreirano Utorak, 19 Ožujak 2019 12:01
Hitovi: 738

crolab sCROLAB - Udruga hrvatski laboratoriji organizira seminar "KAKO PROVODITI INTERNE AUDITE (Uz novosti u novoj ISO 17025)" koji će se održati 3. travnja 2019. u Hrvatskom inženjerskom savezu, Berislavićeva 6, HR-10000 Zagreb.

Interni je audit jedan od osnovnih alata za održavanje i poboljšavanje uspostavljenih sustava upravljanja (kvalitetom prema normi ISO 9001, okolišem  prema ISO 14001, sigurnosti hrane prema normama niza ISO 22000, zdravljem i sigurnosti na radu  prema  OHSAS 18001, informacijskom sigurnosti prema ISO 27001 i sl.) i upravo zato se provođenje internih audita zahtjeva u svim normama za sustave upravljanja. Norme za tijela za ocjenjivanje sukladnosti (laboratoriji HRN EN ISO/IEC 17025, inspekcijska tijela HRN EN ISO/IEC 17020 i certifikacijske kuće HRN EN ISO/IEC 17065) koje definiraju zahtjeve za kompetentnost tih tijela također predviđaju redovito provođenje internih audita. Provođenje internih audita od svake organizacije zahtjeva određeni angažman ljudskih, vremenskih i financijskih resursa. Ovaj seminar daje pregled zahtjeva iz normi za sustave upravljanja, prikaz konkretnih rješenja za provođenje internih audita, iskustva iz ocjeniteljske prakse kao i priliku za slobodnu razmjenu iskustava polaznika i predavača.

 

IZ PROGRAMA
Zahtjevi za interne audite iz pojedinih normi za sustave upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, HRN EN ISO/IEC 7025,  HRN  EN ISO/IEC 17020, EN ISO/IEC 17065)

•Novosti u novom izdanju ISO/IEC 17025

•Vrste audita  (unutarnji,  vanjski,  prve,  druge treće strane, horizontalni, vertikalni itd.)

•Zahtjevi prema normi  HRN EN ISO 19011 Smjernice  za  provođenje  audita  sustava upravljanja

•Kako napraviti godišnji plan audita

•Kako napraviti plan za pojedini audit

•Priprema za audit,  imenovanja auditora, pregled dokumentacije

•Tijek audita (uvodni sastanak, provedba audita, završni sastanak)

•Auditiranje aktivnosti, postavljanje pitanja i vođenje bilješki

•Izvješćivanje i usuglašavanje o nalazima audita

•Što nakon internog audita

•Kompetentnost i motivacija auditora

•Ljudski aspekti kod auditiranja

•Trošak provođenja internih audita

•Zahtjevi koje postavlja HAA, iskustva iz ocjeniteljske prakse

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN
voditeljima laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih kuća
voditeljima kvalitete u oraganizacijama
internim auditorima i ocjeniteljima
osobama zaposlenima u laboratorijima, inspekcijskim i certifikacijskim kućama
osobama zaposlenim u tvrtkama koje imaju uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i sl.
svima koji se zanimaju za ovu temu

PREDAVAČI
Olga Štajdohar – Pađen
Dugi  niz godina radila je u VN laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akreditiranom  laboratoriju  u  Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu  laboratorija  za  akreditaciju  i  kasnije unaprjeđivanje i nadogradnju sustava  te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što  je  kvaliteta  i  kako  njome  upravljati  u poslovnom  i  privatnom  životu“ te  „Plivati poslovnim vodama i ostati živ – Priručnik za poduzetnike,  menadžere  i  one  koji  se  tako osjećaju“

Marija Trkmić
Voditeljica je Centralno kemijsko-tehnološkog laboratorija (CKTL) HEP-Proizvodnje d.o.o. akreditiranog za ispitivanje  loživog  ulja, ugljena,  koksa i čvrstog biogoriva prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007. U postupku pripreme laboratorija za akreditaciju radila je na poslovima Voditelja kvalitete laboratorija. Stručni je ocjeniteljispitnih laboratorija za područja goriva pri Hrvatskoj i Slovenskoj akreditacijskoj agenciji.

Zlatko Grgić
Voditelj je Umjernog laboratorija tvrtke EKONERG d.o.o. i predstavnik za kvalitetu laboratorija. Sudjelovao je u izradi integriranog sustava  upravljanja kojeg čine Laboratorij za mjerenje emisija, Laboratorij za praćenje kvalitete zraka, Umjerni  laboratorij i Laboratorij za ispitivanje sposobnosti tvrtke EKONERG d.o.o. prema zahtjevima norma HRN EN ISO/IEC 17025  i  HRN  EN  ISO/IEC 17043.  Ovi sustavi integrirani su s ISO 9001 sustavom tvrtke Vanjski je vodeći ocjenitelj Hrvatske akreditacijske agencije u nekoliko akreditacijskih shema i član je radnih skupina HAA.

Više podataka o seminaru možete saznati na internetskoj stranici www.crolab.hr.


Letak možete pogledati ovdje.


Izvor:CROLAB

 

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće