Ispis

Sustav upravljanja energijom - HRN EN ISO 50001:2012

Kreirano Ponedjeljak, 01 Lipanj 2015 07:36
Hitovi: 7961

ener1Na inicijativu nekoliko europskih zemalja 1. lipnja 2009 po prvi je puta objavljena europska norma u području sustava upravljanja energijom - EN 16001:2009, a 2011. godine je međunarodna norma ISO 50001:2011 - Energetski sustavi upravljanja - Zahtjevi s uputama za primjenu, zamijenila normu EN 16001:2009. Hrvatski zavod za norme je 2012. godine prihvatio normu ISO 50001 kao hrvatsku – HRN EN ISO 50001:2012.

Razloge za izdavanje globalne norme u području upravljanja energijom treba potražiti u činjenici što se čovječanstvo, zbog stalnog porasta populacije, susreće s neprekidnim porastom potrebe za različitim oblicima energije te činjenici da se zadnjih godina značajno povećala svijest ljudi o važnosti održivog gospodarenja energijom kao jednim od ključnih faktora za opstojnost civilizacije i društva u obliku kakvog ga danas poznajemo.

Energija je također kritičan element za sve poslovne subjekte koji na vrlo dinamičnom tržištu teže pronalasku prostora za neprekidno poboljšanje svoje konkuretnosti, a u čemu trošak potrošene energije može predstavljati značajnu stavku. Osim gospodarskih troškova potrošnje energije za organizaciju, potrošnja energija može izazvati i štete za okoliš i društvenu zajednicu zbog trošenja prirodnih izvora i negativnog utjecaja na klimatske promjene.
Problematika upravljanja potrošnjom energije našla je svoje mjesto i u zakonodavnom okviru Europske unije, a koji na pridržavanje obvezuje sve zemlje članice. Smjernice za razvoj energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj usklađuju se prema Direktivi 2006/32/EC o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama.

Slijedom navedene europske Direktive, poznate kao EE direktiva te posljedičnog hrvatskoga Zakona o energetskoj učinkovitosti, javni sektor, poduzeća i distributeri energije koji rade u EU moraju neprestano poboljšavati energetsku učinkovitosti.

Zakon o energetskoj učinkovitosti u članku 43., stavak 3 obvezuje velika poduzeća da do 5.12.2015. godine provedu energetski pregled, tj. pregled koji obuhvaća energetski pregled zgrada i energetski pregled tehnoloških procesa ili industrijskih postrojenja. No, takav pregled nije obavezan za ona poduzeća koja imaju uspostavljen sustav upravljanja energijom prema normi ISO 5001.

Kao i sve druge norme o sustavima upravljanja ISO-a, norma ISO 50001 zamišljena je za primjenu u svakoj organizaciji, bez obzira na njezinu veličinu ili djelatnosti, vrstu djelatnosti kojom se bavi ili lokaciju na kojoj se nalazi.

Uvođenjem norme ISO 50001  u poslovanje organizacija osigurava okvir za:
- uspostavu energetske politike sa konkretnim ciljevima kako bi se poboljšala energetska učinkovitost orgnizacije,
- definiranje baznih pokazatelje energetske potrošnje,
- identificiranje kritičnih područja te prilika za poboljšanje,
- osiguravanje temelja za provedbu učinkovitog planiranja u smislu investicija i planiranih rashoda.

Rezultat ispravne implementacije sustava upravljanja energijom osigurati će organizacijama:
- stalno poboljšanje korištenja energije,
- aktivno upravljanje utroškom energije,
- smanjenje emisija bez negativnog utjecaja na poslovne rezultate,
- temelj za činjenično odlučivanje u smislu konkretnih vrijednosti o ostvarenim uštedama,
- povećanje svjesnosti o važnosti održivog gospodarenja energijom među zaposlenicima,
- poboljšanje reputacije prema klijentima, poslovnim partnerima i ostalim subjektima.

Norma se sastoji od 4 poglavlja i 2 dodatka. Poslije predgovora i uvoda, prvo poglavlje definira područje primjene norme, drugo referira na druge primjenjive normativne dokumente, a treće sadrži nazive i definicije. Četvrto poglavlje koje čini više od 50% opsega same norme, sadrži zahtjeve kojima je definiran sustav upravljanja energijom.

ener3

Elementi sustava upravljanja koji su općepoznati iz drugih normi za sustave upravljanja, kao što su npr. upravljanje dokumentima, zapisima, interni auditi, popravne i preventivne radnje te upravljanje nesukladnim radom, prisutni su i u normi ISO 50001, a sadržani su u pojedinim točkama poglavlja 4 norme. U prvom dodatku norme, Dodatak A dana je poprilično detaljna i opsežna uputa za primjenu norme, a u drugom dodatku, Dodatak B sadržan je prikaz međusobnog odnosa (korelacijska tablica)  zahtjeva normi ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001.

                                           Prikaz sustava upravljanja prema ISO 50001

ener2

Prema podacima ISO-a, u 2013. godini zabilježen je porast broja certificiranih sustava upravljanja energijom od 116% u odnosu na 2012. godinu:

ener4

Po broju certificiranih sustava se ističu Njemačka, Velika Britanija te Italija pri čemu je u Njemačkoj izdano 2477 certifikata što čini više od 60% ukupno certificiranih sustava upravljanja energijom u Europskoj uniji. U Republici Hrvatskoj certificirano je ukupno 6 sustava (podaci se odnose na 2013.-tu godinu, a dostupni su u dokumentu „ISO Survey za 2013. godinu“).


Izvor:SVIJET KVALITETE

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće