Ispis

Predstavljamo HZN

Kreirano Četvrtak, 13 Rujan 2012 12:24
Hitovi: 2792

HZN 1Hrvatski zavod za norme je neovisna i neprofitna javna ustanova osnovana kao nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske radi ostvarivanja ciljeva normizacije.To su povećanja razine sigurnosti proizvoda i procesa, čuvanja zdravlja i života ljudi te zaštite okoliša, promicanja kvalitete proizvoda, procesa i usluga, osiguranja svrsishodne uporabe rada, materijala i energije, poboljšanja proizvodne učinkovitosti, ograničenja raznolikosti, osiguranja spojivosti i zamjenjivosti te otklanjanja tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini.

HZN radi na temelju Zakona o normizaciji (NN 163/03) koji jedan je od pet osnovnih zakona u području tehničkog zakonodavstva. Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 27. listopada 2004. godine Uredbu o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme. Hrvatski zavod za norme obavlja poslove informativne središnjice za Sporazum o tehničkim zaprekama u trgovini Svjetske trgovinske organizacije i poslove kontaktne točke za Codex Alimentarius.

HZN 2

Hrvatski zavod za norme je član:
-Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO)
-Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (IEC)
-Europskog odbora za normizaciju (CEN)
-Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (CENELEC)
-Europskog instituta za telekomunikacijske norme (ETSI)

Hrvatska normizacija temelji se na sljedećim načelima:
– pravo dragovoljnog sudjelovanja svih zainteresiranih strana u postupku pripreme hrvatskih norma, prihvaćanje hrvatskih norma, te dragovoljna uporaba hrvatskih norma,
– konsenzus o sadržaju hrvatskih norma,
– javnost rada u svim njegovim fazama i obavješćivanje javnosti na prikladan način,
– sprječavanje prevladavanja pojedinačnih interesa nad zajedničkim interesom,
– međusobna usklađenost hrvatskih norma,
– uzimanje u obzir dostignutog stanja tehnike i pravila te rezultata međunarodne i europske normizacije.

HZN obavlja sljedeće poslove:
1. priprema, prihvaća i izdaje hrvatske norme i druge dokumente s područja normizacije,
2. predstavlja hrvatsku normizaciju u međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama,
3. održava zbirku hrvatskih norma i vodi registar hrvatskih norma,
4. uređuje, izdaje i raspačava hrvatske norme, druge dokumente i publikacije s područja normizacije,
5. uspostavlja i održava baze podataka o normama i drugim dokumentima iz područja normizacije te
daje obavijesti o normama i drugim dokumentima,
6. u službenom glasilu objavljuje obavijesti o hrvatskim normama te obavijesti o drugim dokumentima s područja normizacije,
7. osigurava informacije o nacionalnim, europskim i međunarodnim normama cjelokupnoj javnosti, a posebno gospodarstvu,
8. promiče uporabu hrvatskih norma,
9. obavlja druge poslove u skladu s aktom o osnivanju, propisima i međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

HZN posjeduje normoteku, to je specijalna knjižnica koja pohranjuje i održava zbirke norma i drugih normativnih dokumenata s pratećim katalozima, časopisima i bazama podataka putem kojih se pretražuju i pronalaze odgovarajući podaci o normama i drugim dokumentima iz područja normizacije. Kao referentno mjesto za norme i normativne dokumente, korisnicima norma omogućuje se besplatan uvid u fond i pristup svim raspoloživim informacijama. Osiguran je prostor i oprema za rad korisnika te stručna pomoć osoblja pri pretraživanju i definiranju njihovih zahtjeva.

HZN 3

HZN - Hrvatski zavod za norme osnovao je stručna radna tijela kao što su tehnički odbori, pododbori i radne skupine. Tehnički odbori (TO) osnivaju se za obavljanje poslova hrvatske normizacije i za praćenje međunarodne i europske normizacije. Svaki tehnički odbor ima svoju jedinstvenu oznaku, naziv i utvrđeno područje rada. Za obavljanje poslova iz užega područja rada tehnički odbori mogu osnivati pododbore i radne skupine.

Članovi tehničkih odbora mogu biti samo predstavnici redovitih članova HZN. Svaka pravna ili fizička osoba sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj može biti član HZN-a, tijela državne uprave su redoviti članovi HZN-a. Član HZN-a član je Stručnog vijeća i ima pravo sudjelovati u radu i upravljanju HZN-om. Članstvo može biti redovito i promatračko. Član HZN-a dužan je pridržavati se Statuta i drugih općih akata HZN-a, plaćati članarinu, promicati uporabu hrvatskih norma i čuvati ugled HZN-a.

Hrvatski zavod za norme također organizira seminare iz područja normizacije.

HZN izdaje glasilo. Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-Glasilo) izlazi dvomjesečno. Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije. HZN e-Glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela. U posebnim rubrikama obrađuje se tehničko zakonodavstvo i srodna područja te donose obavijesti o seminarima i skupovima u zemlji i inozemstvu. Ima i još mnogo drugih zanimljivih i korisnih informacija iz svijeta normizacije i srodnih područja. HZN e-Glasilo objavljuje se isključivo u elektroničkom obliku (u PDF formatu) i dostupno je besplatno na službenim internetskim stranicama HZN-a.

Hrvatske norme mogu se pretraživati u Katalogu hrvatskih norma koji se nalazi na web stranici HZN-a u rubrici Pretraživanje kataloga.

HZN 4

Hrvatski zavod za norme
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Više podataka o Hrvatskom zavodu za norme možete saznati na web stranici www.hzn.hr.

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće