Ispis

Validacija i verifikacija emisija stakleničkih plinova

Kreirano Ponedjeljak, 18 Veljača 2013 16:38
Hitovi: 2725

val ver0Staklenički plinovi su plinovi koji uzrokuju efekt staklenika u atmosferi. U stakleničke plinove ubrajaju se vodena para (H2O), ugljikov dioksid (CO2), metan (CH4) i didušikov oksid (N2O). Vodena para nastaje kao rezultat isparavanja hidrosfere i transpiracije biljnog pokrova, ugljikov dioksid je rezultat aerobnog disanja i gorenja, metan taljenja i raspada klatrata, ljudi svojim aktivnostima ispuštaju didušikov oksid. Značajka stakleničkih plinova je da otežavaju izlazak toplinskog zračenja iz atmosfere i imaju negativni utjecaj na koncentraciju ozona u stratosferi.

Koncentracija stakleničkih plinova u atmosferi kontinuirano raste zbog sve većeg industrijskog razvoja i povećanja broja ljudi na zemljinoj planeti.
Glavni izvori stakleničkih plinova su:
-izgaranje fosilnih goriva,
-industrijski procesi,
-odlaganje otpada,
-sječa šuma,
-poljoprivredna proizvodnja 

val ver

Zbog štetnih posljedica stakleničkih plinova potrebno ih je mjeriti, nadzirati, validirati i verificirati što je u zemljama članicama EU propisano zakonodavstvom. Industrijski objekt mora izraditi plan praćenja stakleničkih plinova, ima obvezu praćenja i izvještavanja o emisijama stakleničkih plinova. Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju emisija stakleničkih plinova mora raditi sukladno normi ISO 14065:2007 Zahtjevi za tijela koja provode validaciju i verifikaciju emisija stakleničkih plinova.

Tijela koja provode validaciju ili verifikaciju emisija stakleničkih plinova moraju poštovati
načela nepristranosti, kompetentnosti, činjeničnog pristupa, otvorenosti i povjerljivosti. Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora djelovati nepristranost i mora izbjegavati neprihvatljive sukobe interesa.

Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora utvrditi kompetencije za svaki sektor u kojem djeluje, dokazati da njegovo osoblje posjeduje dovoljnu kompetentnost i mora imati pristup stručnoj ekspertizi u pogledu posebnosti koje se tiču validacije ili verifikacije, sektora ili područja unutar svog područja djelovanja.

Proces validacije ili verifikacije mora uključiti faze predangažmana, pristupa, validacije ili verifikacije i izjave o validaciji ili verifikaciji.

Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora uspostaviti, primijeniti i održavati dokumentirani sustav upravljanja koji obuhvaća elemente politike sustava upravljanja, nadzora nad dokumentima, nadzora zapisa, unutrašnje audite, popravne radnje, preventivne radnje i preispitivanje upravljanja. 

val ver1

Mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova su:
-korištenje obnovljivih izvora energije,
-povećanje energetske učinkovitosti,
-energetsko korištenje otpada,
-promjena tehnologija u industriji,
-razvrstavanje otpada,
-izolacija zgrada,
-korištenje javnog prijevoza,
-korištenje automobila koji troše manje goriva i
-pošumljavanje.

Više podataka o normi ISO 14065:2007 Zahtjevi za tijela koja provode validaciju i verifikaciju emisija stakleničkih plinova pročitajte ovdje.

Vodič za izradu plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja.

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće