Ispis

Implementacija sustava upravljanja okolišem

Kreirano Petak, 28 Lipanj 2013 16:14
Hitovi: 4943

sustavplanirMeđunarodna norma ISO 14001:2004 koja je u Hrvatskoj preuzeta kao nacionalna norma oznake HRN EN ISO 14001:2009 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za primjenu zahtjeva od organizacija koje žele implementirati sustav upravljanja okolišem u svoje poslovanje uspostavu politike upravljanja okolišem, analizu i identifikaciju svih aspekata okoliša koji proizlaze iz njenih prošlih, sadašnjih i buduće planiranih djelatnosti, proizvoda i usluga, a sve u cilju određivanja značajnih vlastitih aspekata koje organizacija ima spram okoliša. Organizacija koja želi implementirati normu HRN EN ISO 14001:2009 mora također usvojiti primjenjive zakonske legislative te druge zahtjeve na koje se ta organizacija obvezala.

Organizacija mora biti spremna na sljedeće:
- identifikacija i određivanje prioriteta te postavljanje primjerenih općih i pojedinačnih ciljeva upravljanja okolišem,
- uspostavu strukture i programa za provedbu politike upravljanja okolišem te ostvarivanje općih i pojedinačno postavljenih ciljeva upravljanja okolišem,
- planiranje, upravljanje, nadzor, provedbu preventivnih i popravnih radnji te aktivnosti na preispitivanju poslovanja kako bi se osiguralo da politika upravljanja okolišem bude u skladu sa sustavom upravljanja okolišem
- prilagodljivost uspostavljenog sustava upravljanja promijenjenim okolnostima.

Organizacija koja radi na uvođenju i implementaciji sustava upravljanja okolišem mora za početak utvrditi svoju trenutačnu poziciju u odnosu na okoliš preispitivanjem postojećeg stanja. Cilj takvog preispitivanja je razmatranje svih aspekata okoliša te organizacije pri čemu će upravo značajni aspekti okoliša činiti temelj oko kojeg će se sustav upravljanja okolišem uspostaviti.

Preispitivanje trenutne pozicije u odnosu na okoliš treba obuhvatiti sljedeća ključna područja:
- utvrđivanje aspekata okoliša koji su povezani s uobičajenim i neuobičajenim uvjetima rada, uključujući puštanje u rad te prekid rada poslovnih procesa organizacije, kao i postupanje u izvanrednim situacijama odnosno nesrećama,
- utvrđivanje odgovarajućih, tj. primjenjivih zakonskih zahtjeva te eventualno drugih zahtjeva na čije se pridržavanje organizacija obvezala,
- provjeru postojeće radne prakse i način modeliranja poslovnih procesa, uključujući i procese povezane sa postupcima nabave i ugovaranja,
- vrednovanje prethodnih izvanrednih situacija i nesreća ukoliko je istih bilo.

Navedeno preispitivanje se provodi korištenjem alata i metoda koji mogu obuhvaćati kontrolne liste, razgovore, izravno ispitivanje i mjerenje, rezultate prethodnih audita ukoliko je istih bilo, odnosno rezultate svih drugih preispitivanja ovisno o prirodi djelatnosti kojom se organizacija bavi.

imp ok2Oranizacija koja uvodi sustav upravljanja okolišem ima slobodu i fleksibilnost u određivanju granica u okviru kojih uvodi sustav pa ga tako može uvesti u čitavu organizaciju ili na točno određenu jedinicu organizacije. Navedeno se postiže dokumentiranjem opsega vlastitog sustava čime se jasno definiraju okviri unutar kojeg se sustav uvodi, a može biti sasvim izgledno u slučaju kada se organizacija sastoji od više organizacijskih jedinica koje djeluju na primjerice više lokacija.

Pri utvrđivanju granica sustava upravljanja, naravno, treba voditi računa da će vjerodostojnost sustava upravljanja okolišem uvelike ovisiti upravo o definiranom opsegu pa će organizacija za svako isključivanje neke jedinice iz sustava upravljanja okolišem morati biti u mogućnosti argumentirano dokazati da takvo isključivanje ne utječe na ukupnu opredijeljenost i vjerodostojnost funkcioniranja sustava upravljanja okolišem.

Razina opsežnosti dokumentacije sustava upravljanja kojom će se dokumentirati uspostavljeni sustav mora biti dovoljna za opisivanje međudjelovanja svih elemenata od kojih se sustav sastoji. Navedena dokumentacija može biti sjedinjena i s drugom dokumentacijom koju organizacija koristi u eventualno nekim drugim područjima sustava upravljanja kao što je npr. sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001.

Opseg dokumentacije će varirati od organizacije do organizacije ovisno o veličini i vrsti, njenim aktivnostima, proizvodima i uslugama te složenosti poslovnih procesa i njihovoj međusobnoj interakciji. Primjeri dokumenata od kojih će se sastojati dokumentirani dio sustava upravljanja okolišem uključuje iskaze o politici, općim i pojedinačnim ciljevima, informacije o značajnim aspektima okoliša, postupke, informacije o procesima, organizacijske sheme, unutrašnje i vanjske norme, planove postupanja u izvanrednim situacijama i sl.

Svaka odluka o dokumentiranju postupka/postupaka treba se temeljiti na pitanjima kao što su posljedice na okoliš ukoliko se ne radi po njima, potrebi za dokazivanjem usklađenosti sa zakonskim i ostalim zahtjevima na koje se organizacija obvezala, potrebi osiguravanja dosljedne provedbe aktivnosti, tj. rada na određeni način što može uključivati lakšu primjenu kroz komunikaciju i osposobljavanje, lakše održavanje i reviziju uključujući manji rizik od dvosmislenosti i odstupanja te dokazivosti i transparentnosti i sl.

Dokumenti koji izvorno nastanu u neku drugu svrhu, a ne za potrebe sustava upravljanja okolišem mogu se koristiti kao dio sustava upravljanja pod uvjetom da se isti prethodno na prikladan način povežu, tj. Integriraju u sustav upravljanja okolišem.

Tako dokumentiran sustav upravljanja okolišem mora svoje uporište imati i u prikladno dokumentiranoj provedbi koja svakodnevno rezultira generiranjem različitih vrsta zapisa kao što su zapisi o pritužbama, zapisi o osposobljavanju, zapisi o nadzoru procesa, pregledima, održavanjima i umjeravanjima, zapisima o izvođačia i dobavljačima, izvještajima o izvanrednim situacijama, rezultatima audita i upravinih ocjena, zapisima o sastancima s temom okoliša, obavijestima o stanju okoliša, zapisima o zadovoljenju propisa te komunikaciji sa zainteresiranim stranama i sl. U slučaju postupanja s povjerljivim informacijama iste moraju biti tretirane na prikladan i za to propisan način.

Više podataka o normi HRN EN ISO 14001:2009 možete pronaći ovdje.


Izvor:SVIJET KVALITETE

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće