Ispis

Od nesukladnosti do preventivnih radnji

Kreirano Ponedjeljak, 28 Siječanj 2013 21:54
Hitovi: 9631

nesuklkvalNorme za bilo koji sustav upravljanja sadrže zahtjeve za mehanizme kojima se utvrđuju nedostaci i problemi kao i za radnje kojima se oni otklanjaju kako bi sustav mogao nesmetano funkcionirati i služiti svojoj svrsi na učinkovit način.  Temeljna načela sustava upravljanja kvalitetom vezana su i za uporabu pojmova koja se odnose na sukladnost, kao što su sukladnost, nesukladnost, ispravak, popravna radnja, preventivna radnja i slične. Uporaba tih pojmova pokatkad je pogrešna upravo zbog nerazumijevanja onog što oni predstavljaju. U normi HRN EN ISO 9000 svi ovi pojmovi su detaljno objašnjeni.

Slijedeći definicije naziva koje se odnose na sukladnost iz norme HRN EN ISO 9001, može se prepoznati što pojedini pojmovi znače u rječniku kvalitete. Sukladnost (conformity) je ispunjavanje zahtjeva. Analogno tome, nesukladnost  (nonconformity) je neispunjavanje zahtjeva.

NESUKLADNOSTI I ISPRAVCI
Nesukladnost kao neispunjavanje zahtjeva odnosi se na bilo koji postavljeni zahtjev, ma kako on utjecao na konačni ishod (npr. proizvod). Često se nesukladnosti, s obzirom na njihovu važnost, svrstavaju u nekoliko kategorija (npr. velika, srednja, mala).  Osim toga, koriste se i pojmovi kao što su nesukladni proizvod (proizvod koji nije u skladu s postavljenim zahtjevima za taj proizvod), nesukladni rad (rad koji nije u skladu sa zahtjevima za rad) i slično. Kad se uoči nesukladnost u sustavu upravljanja kvalitetom, nesukladan proizvod ili nesukladan rad, potrebno je pokrenuti odgovarajuće aktivnosti. Nesukladnost se mora otkloniti, a radnja kojom se otklanja nesukladnost naziva se ispravak. Prema definiciji iz norme HRN EN ISO 9001, ispravak (correction) je radnja kojom se uklanja otkrivena nesukladnost.

nsk1isprNesukladnosti se mogu pratiti, npr. preko posebnog obrasca u dokumentaciji sustava upravljanja kvalitetom za praćenje nesukladnosti. To može biti tablica u kojoj bi se bilježila nesukladnost, predlagao ispravak, bilježila provedba ispravka, upućivalo je li potrebna popravna radnja te davalo vezu na popravnu radnju,  bilježili ostali bitni podaci. Kad se dogodi nesukladan rad, trebaju biti definirane određene odgovornosti i ovlasti za prekid rada, ukoliko je to potrebno, provedbu potrebnih radnji i po provedenim ispravcima ponovno pokretanje rada.

tablica nesukladnosti

POPRAVNE RADNJE
Tamo gdje nesukladan rad izazove sumnju u postojanje problema u sustavu upravljanja kvalitetom ili sumnju da bi se mogao ponavljati, tad se pokreću popravne radnje. Prema definiciji iz HRN EN ISO 9000, popravna radnja (corrective action) je radnja kojom se uklanjaju uzroci utvrđene nesukladnosti ili druge otkrivene neželjene situacije. Dakle, da bi se pokrenula potrebna popravna radnja prvi korak je analiza uzroka utvrđene nesukladnosti. Popravnom radnjom se ne otklanjaju nesukladnosti, vidjeli smo da se za to koriste ispravci, nego se otklanjaju uzroci te nesukladnosti. Upravo stoga su zahtjevi koji se tiču nesukladnosti i zahtjevi koji se tiču popravnih radnji u normama za kvalitetu odvojeni zahtjevi, i promatraju se kao posebne kategorije.

nsk2prrAnaliza uzroka je ključni korak jer je potrebno što preciznije utvrditi pravi uzrok kako bi se isti otklonio. Provedba popravne radnje znači otklanjanje utvrđenog uzroka nesukladnosti. Ukoliko se nesukladnost ponovi, tad je jasno da uzrok nesukladnosti nije dobro utvrđen i da popravna radnja nije učinkovita. Učinkovita popravna radnja je ona koja će otkloniti pravi uzrok nesukladnosti i spriječiti njeno ponavljanje. Iz navedenog se vidi koliko je važno provesti pravu analizu uzroka i da o tome najviše ovisi učinkovitost popravne radnje koja zatim slijedi.

PREVENTIVNE RADNJE
Razlika između popravnih i preventivnih radnji je u tome što se popravnom radnjom otklanjaju uzroci utvrđene nesukladnosti, a preventivnom radnjom uzroci moguće nesukladnosti. Dakle, popravna radnja provodi se kad se nesukladnost već dogodila ili otkrila, a preventivna radnja onda kad situacija upućuje na to da je moguće da će se nesukladnost pojaviti. Definicija prema HRN EN ISO 9000 kaže da je preventivna radnja (preventive action) radnja kojom se uklanjaju uzroci moguće nesukladnosti.

nsk3prevrPreventivne radnje su dobar pokazatelj funkcioniranja sustava upravljanja kvalitetom. Tijekom redovnog rada, unutrašnjih ili vanjskih audita, ili na neki drugi način, uočene nesukladnosti zahtijevaju pokretanje ispravaka, a za one nesukladnosti koje predstavljaju veći problem u sustavu upravljanja – nakon detaljne analize uzroka nesukladnosti pokreću se odgovarajuće popravne radnje. I to je općenit mehanizam. Međutim, kad se uspostavi učinkovit sustav upravljanja kvalitetom, cilj je da se u njemu ne pojavljuju nesukladnosti. Upravo zbog toga, organizacija treba analizirati sve mogućnosti i pokrenuti sve radnje kako bi se spriječilo nastajanje nesukladnosti. Stoga, djelotvorni planovi preventivnih radnji osiguravaju trajno očuvanje sustava upravljanja kvalitetom i njegovo neprekidno poboljšavanje.

 

DOKUMENTIRANI POSTUPCI
Upravo zbog svega navedenog, norma HRN EN ISO 9001, između ostalog, traži dokumentirane postupke za:
- nadzor nad nesukladnostima
- popravne radnje
- preventivne radnje.
Izrada tih postupaka i praktično postupanje prema njima upravo ovisi o pravilnom razumijevanju mehanizama nesukladnosti i ispravaka, popravnih i preventivnih radnji.


Izvor:SVIJET KVALITETE

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće