Ispis

PBF Poslijediplomski specijalistički studij Kvaliteta i sigurnost hrane

Kreirano Petak, 26 Travanj 2013 18:58
Hitovi: 3874

pbfzagrebPrehrambeno–biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu održava Poslijediplomski specijalistički studij "Kvaliteta i sigurnost hrane". Voditelj studija je dr. sc. Nada Vahčić, red. prof. Studij je rezultat potrebe prehrambene industrije za novim kadrom koji bi bio sposoban sagledati i uključiti se u globalne promjene u proizvodnji, preradi i distribuciji hrane te novog poimanja kvalitete i sigurnosti hrane od strane potrošača. Poslijediplomski specijalistički studij traje 18 mjeseci odnosno tri semestra.

Prehrambeno–biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao samostalna visokoobrazovna institucija utemeljen je prije 25 godina, ali studij prehrambene tehnologije i biotehnologije na Sveučilištu u Zagrebu ima znatno dužu tradiciju koja seže sve do davne 1921. godine. Proteklih godina školovane su generacije prehrambenih tehnologa i biotehnologa koje su radile i rade u prehrambenoj, fermentativnoj i farmaceutskoj industriji, te na različitim poslovima u javnom sektoru. Mnogi su nastavili akademsku i znanstvenu karijeru u Hrvatskoj i inozemstvu te učinili studij i fakultet međunarodno prepoznatljivim. Fakultet raspolaže s moderno opremljenim predavaonicama i nizom laboratorija koji omogućavaju stjecanje praktičnog znanja i vještina iz npr. kemije, biologije, mikrobiologije, genetike, toksikologije, znanosti o prehrani, primjene suvremenih instrumentalnih tehnika u analizi hrane, komponenti hrane i cijelog niza drugih disciplina potrebnih za cjelovito obrazovanje stručnjaka u navedenim područjima.

Poslijediplomski specijalistički studij: "Kvaliteta i sigurnost hrane"
Znanstveno područje: Biotehničke znanosti
Znanstveno polje: Prehrambena tehnologija
Grana: Osiguranje kvalitete
Nositelj studija je Sveučilište u Zagrebu, a izvođač studija je Prehrambeno-biotehnološki fakultet.

PBF2

Poslijediplomski specijalistički studij može upisati osoba s završenim diplomskim sveučilišnim studijem na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu ili na nekom od srodnih fakulteta u zemlji (Agronomski fakultet, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet i Medicinski fakultet) i inozemstvu koja ispunjava uvjete iz općeg akta kojim se uređuje odnosni studij. Poslijediplomski specijalistički studij također mogu upisati i osobe koje imaju završen stručni studij s 240 ili više ECTS bodova. (Statut Sveučilišta u Zagrebu, čl. 55. st.7.).

Program studija se temelji na najnovijim znanstvenim dostignućima vezanim za procjenu kvalitete i sigurnosti hrane (kemijski, toksikološki i mikrobiološki aspekti sigurnosti hrane) koje će pristupnici nakon završetka studija primjeniti u praksi. Stoga, program pokriva područje kontrole kvalitete hrane najnovijim sofisticiranim analitičkim metodama, područje zakonske regulative vezane za kvalitetu i sigurnost hrane, što će imati poseban značaj u procesima usklađivanja našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU te područje upravljanja procesima i uvođenja nove hrane (novel food).

Polaznik bi završetkom studija stekao sljedeće kompetencije:
-potrebna znanja (tehnološka, analitička, zakonska) za prepoznavanje, analizu i razumijevanje faktora koji utječu na sigurnost i kvalitetu proizvoda u proizvodnom lancu te za očuvanje kvalitete i sigurnosti hrane u proizvodnom lancu
-razumjeti čimbenike koji se odnose na procjenu i kontrolu rizika od patogena i tvari koje zagađuju hranu, a utječu na ljudsko zdravlje
-imati saznanje od agencija uključenih u nadzor i kontrolu zaraznih bolesti i biti u mogućnosti poduzeti istraživanja vezana uz slučajeve trovanja hranom
-biti upoznati sa znanjem, vještinama i stavovima potrebnima za ocjenu sigurnosti i higijene u cijelom proizvodnom lancu
-poznavanje zakonodavnih odredbi s obzirom na sigurnost i higijenu hrane u Hrvatskoj i uvažavanje usporedivih zakonskih odredbi u svijetu
-uvažavanje socijalnih i drugih čimbenika koji kod ljudi utječu na povezanost zdravstvenih smetnji s prehranom
-imati saznanja o abnormalnim i patološkim okolnostima koje utječu na hranu životinja, a naročito o onima koje su prenosive na ljude
-biti u mogućnosti procijeniti utjecaj rasta, žetve (berbe), skladištenja i čimbenika prerade na sigurnost i kvalitetu određenih skupina prehrambenih proizvoda
-razumjeti ocjenu i značajke kontrole tehnologije moderne proizvodnje hrane i industrije ambalaže
-biti u mogućnosti procijeniti utjecaje odabranih aditiva i zagađivača hrane
-imati saznanja o zakonodavnim odredbama koje se odnose na deklariranje hrane, sastav, aditive, proizvodnju, obradu i ambalažu.

Nakon završenog poslijediplomskog specijalističkog studija studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist odn. sveučilišna specijalistica kvalitete i sigurnosti hrane.

Za dosadašnji studij interes su pokazali svi veći subjekti prehrambene industrije: Podravka, Agrokor, Lura, Kraš, SMS, Vindija, kao i institucije javnog sektora poput: Zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske agencije za hranu i Hrvatskog zavoda za norme. Polaznici dosadašnjeg specijalističkog studija bili su uglavnom zaposlenici iz tih institucija pri čemu su one u potpunosti snosile troškove njihovog školovanja kao i troškove izrade eksperimentalnog dijela završnih radova koji su ujedno tamo i izrađeni. 

PBF1

Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno–biotehnološki fakultet
Poslijediplomski specijalistički studij "Kvaliteta i sigurnost hrane"

Pierottijeva 6, Zagreb

Više podataka o studiju saznajte na www.pbf.unizg.hr.


Izvor:PBF

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće