Ispis

AF kolegij Sigurnost hrane

Kreirano Subota, 28 Ožujak 2015 13:11
Hitovi: 2862

agrfakultetNa diplomskom studiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održava se kolegij naziva Sigurnost hrane . Nositelj kolegija je prof. dr. sc. Dubravka Samaržija. Na kolegiju se poučava zakonodavstvo i sva prateća regulativa, odnosno standardi koji obuhvaćaju princip „cijelog lanca sigurnosti“ od proizvodnje i prerade do potrošača. Važno je pri tome naučiti primjenjivati vertikalu sigurnosti hrane kroz standarde i procese operacionalizacije kao i horizontalne veze od sigurnosti hrane prema odgovornosti za kvalitetu kroz model „od farme do stola“ (odnosno obratno), modela za proizvodnju, distribuciju i tržišni lanac. Globalizacija prehrambene industrije predstavlja dugi i kompleksan lanac snabdijevanja, popraćen velikim promjenama u poljoprivrednoj praksi, tehnologiji zaštite hrane, socijalnim i demografskim čimbenicima.

Ishodi učenja
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći:
-Objasniti zdravstvene zahtjeve hrane u proizvodnom lancu od „farme do stola“
-Prepoznati moguće opasnosti (kontaminante) u proizvodnji hrane te identificirati zdravstvene i ekonomske posljedice kontaminacije hrane za ljude i životinje.
-Opisati sastavnice koncepta sigurnosti hrane te imenovati institucionalni i zakonodavni okvir područja sigurnosti hrane.
-Kreirati HACCP plan kroz utvrđivanje kritičnih kontrolnih točaka u proizvodnom procesu.
-Integrirati različite pristupe sigurnosti hrane prilikom samostalnog vođenja gospodarstva.

Opće kompetencije
Predmet osposobljava studente u širokim aspektima sigurnog vođenja u lancu snabdijevanja hranom koji je sigurna karika vrijednosti procjene u području proizvodnje sirovine za potrebe industrije hrane, Vlade i javnog zdravstva.

Oblici nastave
-Auditorne vježbe
-Auditorne vježbe – Metode za identifikaciju mikrobioloških i kemijskih opasnosti. Određivanje TDI, ADI, NOAEL, LOAEL, MRL. Klasiranje trupova zaklanih grla i njihovo označavanje.
-Predavanja
-Seminari
-Seminari – izlaganje seminarskog rada na temu: Važnost pravilne prehrane, Prehrambene piramide definirane od strane javnozdravstvenih institucija, Određivanje prehrambenog stanja pojedinih zemalja, Funkcionalna hrana i „Health claims“. Zadatak je da skupine studenata samostalno izrađuju, prezentiraju i sudjeluju u izlaganju u zadanom vremenu. Primjer sljedivosti proizvodnje govedine zaštićene oznakom zaštite zemljopisnog porijekla ili izvornosti. Primjeri implementacije HACCP-a i zadaci u proizvodnji proizvoda animalnog podrijetla, hrane za životinje i drugo. Primjeri pojedinih faza u analizi rizika.

Obvezna literatura
Havranek, J., Tudor Kalit, M., Bažok, R., Đugum, J., Grbeša, D., Hadžiosmanović, M., Ivanković, A., Jakopović, I., Orešković, S., Rupić, V., Samaržija, D. (2014): Sigurnost hrane (od polja do stola). Havranek, J., Tudor Kalit, M. (ur.). M. E. P. d. o. o. Zagreb.
AGBIOS (2002): Essential Biosafety, Merrickville, Ontario
Jeffrey M.Farbe, Ewen C.D.Todd (2000): Safe handling of Foods. Marcel Dekker, Inc.2000
Luning, P.A., Devlieghere, F., Verhe, R. (2006): Safety in the agri-food chain
Schmidt, R.H., Turner, R., E. (2003.): Food safety handbook, Wiley- interscience, New Jersey, USA.
Interne skripte

Preporučena literatura
Labbe, R.G., Garcia, S. (2001): Guide to Foodborne Pathogens. Ed Ronald G. Labbe, Santos Garcia, Wiley, New York
P. Pringle, (2003): Food. Simon& Schuster, New York
Wallace, C.A., Sperber, W.H., Mortimore, S.E. (2011.): Food safety for the 21st century – Managing HACCP and food safety throughout the global supply chain, Wiley-blackwell, Velika Britanija.
Schaw, I.C. (2013): Food safety – the science of keeping food safe, Wiley-blackwell, Velika Britanija.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima
Sigurnost hrane, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb.
Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek.

Agronomski fakultet
Agronomski fakultet je, od osnutka pa do danas, posvećen svojoj temeljnoj misiji: omogućiti studentima postizanje najviših akademskih standarda i stjecanja kompetencija temeljenih na najnovijim znanstvenim spoznajama. Sve u svrhu kako bi studenti bili pokretači razvoja suvremene održive poljoprivrede u skladu s potrebama hrvatskog društva i ciljanim nacionalnim razvojem. Kako bi ostvarili vlastitu misiju, stremimo unapređenju kvalitete znanstvenoistraživačkog rada i obrazovanja i uključivanju u jedinstven europski visoko obrazovni sustav. Na taj način izravno doprinosimo razvoju gospodarstva, ruralnom i održivom razvitku, kao i cjelokupnom regionalnom razvoju. U skladu sa svekolikim društvenim i gospodarskim potrebama razvijali smo i razvijamo relevantne studijske programe za obrazovanje sadašnjih i budućih studenata. Kao najstarija obrazovna institucija iz područja poljoprivrede, posvećeni smo razvoju hrvatske znanosti i poljoprivrede, a naš fakultet činimo kreativnim i  poticajnim mjestom za studiranje i rad. Težimo izvrsnosti, a briga o studentima jedna je od temeljnih pretpostavki za bilo koju aktivnost. U svom djelovanju oslanjamo se na visoke akademske i etičke vrijednosti u svim segmentima.


Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska

agrfakultet2

Više podataka o kolegiju Sigurnost hrane možete saznati na internetskoj stranici www.agr.unizg.hr.


Izvor:AGRONOMSKI FAKULTET

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće