Ispis

LEAN SIX SIGMA – put ka laboratorijskoj izvrsnosti

Kreirano Srijeda, 31 Svibanj 2017 14:23
Hitovi: 3767

lean 1U suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "LEAN SIX SIGMA – put ka laboratorijskoj izvrsnosti" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 2/2016) čiji je autor Željko Miše, mag.inž.stroj.

Izvrsnost laboratorijskih usluga danas ovisi više o kvaliteti cjelokupnih rješenja nego o pojedinačnim produktima pri čemu je iznimno važan visok stupanj razumijevanja između korisnika laboratorijskih usluga i profesionalaca u laboratoriju. Potrebno je uvijek imati na umu da na kraju svakog laboratorijskog rezultata postoji čovjek koji ovisi o rezultatu rada laboratorija. U fokusu je sve više „peri-analitički“ dio procesa pri čemu je potrebno u potpunosti razumjeti tijek materijala i informacija počevši od prvog kontakta sa korisnikom do izvještavanja o rezultatu.

Analiza procesa je osnova razumijevanja cjelokupnog ciklusa u i oko laboratorja te čini najkvalitetniji pristup oblikovanju najučinkovitijeg rješenja. Metodologije kao „Lean“ i „SIX SIGMA“ tek odnedavno su prilagođene laboratorijskim uvjetima i već su se pokazale uspješnima pri implementaciji novih tehnologija (npr. zdravstveni laboratoriji u UK prema NHS). Alati koji se pri tome koriste fokusirani su na definiciju „vrijednosti“, „nepotrebnih radnji“ i „tijeka procesa“ kao glavne čimbenike kontinuiranog poboljšanja. Sinergija između metoda omogućava voditeljima poslovanja da pronađu stupanj automatizacije najprikladniji za njihov laboratorij, a koji ne narušava savršenost procesa. Različite platforme koje je razvila industrija za dijagnostičko testiranje ne moraju nužno povećati učinkovitost svojom primjenom ukoliko se stvarno ne pozna potreba laboratorija, najbolji tijek procesa i vrijednosne varijable. Odluka o primjeni potpune automatizacije (TLA = eng. Total Laboratory Automation) ili parcijalne automatizacije (TTA = eng. Task Targeted Automation) treba biti donesena nakon mapiranja procesa i definiranja preporuka prema Lean SIX SIGMA tehnikama.

Ova prezentacija objašnjava neke glavne koncepte metodologije Lean SIX SIGMA i njihovu primjenu u laboratorijskoj organizaciji, kao i metodologiju koja mora biti primijenjena i prilagođena automatiziranim sustavima.

Uvod
Six Sigma je poslovna strategija originalno razvijena od strane firme Motorola USA 1981. godine. Termin „Six Sigma“ dolazi iz dijela statistike poznatog kao „Process Capability Studies“. U svom izvornom obliku razvijena je kao grupa postupaka za poboljšavanje poslovnih procesa i uklanjanje defekata u konačnom proizvodu. Preciznije to znači da neki proizvodni proces dugoročno rezultira s brojem defekata ispod razine od 3,4 defekta na milijun proizvoda (engl. DPMO). Defekt u smislu Six Sigma definiran je kao bilo koji produkt nekog procesa koji ne zadovoljava očekivanja korisnika, odnosno kao bilo koji polu-produkt koji može dovesti do toga da krajnji produkt ne zadovoljava očekivanja korisnika. Do danas je primjena Six Sigma ostvarena u mnogim područjima industrije.

S druge strane, LEAN je proizvodna praksa, po prvi puta primijenjena u firmi TOYOTA, koja smatra nepotrebnom bilo koju aktivnost (postupak, proces) koja ne pridonosi vrijednosti konačnog proizvoda za krajnjeg korisnika. Samim time LEAN pristup smatra takvu aktivnost radnjom koju treba ukloniti. Gledajući sa stajališta korisnika, “vrijednost” je definirana kao bilo koja akcija (proces) za koju je korisnik spreman platiti. Pojednostavljeno, LEAN je fokusiran na princip postizanja više vrijednosti sa manje radnji. Kada govorimo o LEAN proizvodnji u stvari govorimo o optimiziranom tijeku aktivnosti kojim se povećava učinkovitost, smanjuje “otpad” svih vrsta i empirijski definiraju radnje koje imaju smisla, a uklanjaju one koje ne pridonose krajnjoj vrijednosti proizvoda.

U posljednje vrijeme sve više organizacija koje već koriste SIX SIGMA u svom radu čine dodatne napore kako bi istovremeno implementirale i principe LEAN-a. Za mnoge od njih kombiniranje SIX SIGMA, čiji je fokus na kvaliteti radnji u procesu, sa principima LEAN-a, čiji je naglasak na što kraćim, a kvalitetnijim cjelokupnim procesima (Short Turn-Around- Time), predstavlja pomak prema zadovoljavanju najviših standarda. Budući da je u laboratorijskom radu poslovanju implementacija spomenutih principa počela kasnije nego u drugim granama poslovanja zaključeno je da je kombinacija oba principa najprihvatljivija za udovoljavanje standardima koji se postavljaju na tako zahtjevne sustave. Primjena ovih principa u poslovanju postavlja visoke zahtjeve na mjesta implementacije. Budući da alternative nema, od iznimne je važnosti da se primjena obavi na strukturirani način. Sa strukturiranim načinom moguće je da se primjene oba principa zajedno što dokazuju i iskustva najboljih kompanija na svijetu prema Fortune 10 ljestvici.

Također, suprotno razmišljanjima da se tehnički napredak u brzini i kvaliteti procesa može postići isključivo sa većim stupnjem automatizacije, potrebno je prije bilo kakvih kapitalnih investicija primijeniti LEAN SIX SIGMA metodologiju kako bi se izbjegla automatizacija nepotrebnih radnji kao dijela cjelokupnog rješenja stoje iza njih. Također, LEAN SIX SIGMA je stanje svijesti koje stalno teži postizanju idealnoga u bilo kojoj organizaciji. Dokazano je da se primjenom LEAN SIX SIGMA principa postavljaju čvrsti temelji za uspješnu akreditaciju laboratorija.

SIX SIGMA
Six Sigma u laboratorijskoj dijagnostici
U području laboratorijske dijagnostike Six Sigma je metodologija koja teži poboljšanju kvalitete rezultata dijagnostičkih postupaka kroz pronalaženje i otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do grešaka. U konačnici Six Sigma pomaže pri standardiziranju samih postupaka i podizanju kvalitete rezultata. Projekt Six Sigma podrazumijeva cijelu grupu metoda za podizanje kvalitete. Svaki primijenjeni Six Sigma projekt unutar neke organizacije slijedi otprije zadane korake i ima jasno definirane kvantitativne ciljeve (“SMART” ciljevi). Ciljevi mogu biti financijski (npr. smanjenje troškova u slučaju laboratorijskog poslovanja) ili ostali kritični ciljevi za korisnika takvih procesa (vrijeme ponavljanja radnji, sigurnost, skladištenje, itd.).

Različitosti Six Sigma i dosadašnjih inicijativa za poboljšanje kvalitete
Prednosti primjene Six Sigma ispred dosadašnjih inicijativa za poboljšanje kvalitete su:
• Stalna težnja za postizanjem stabilnih i prije svega predvidljivih rezultata procesa (tj. smanjivanje varijacija u procesima) koji su ključni za poslovni uspjeh
• Da sama proizvodnja i poslovni procesi imaju karakteristike koje je moguće izmjeriti, analizirati, poboljšati i kontrolirati
• Da održivo poboljšanje kvalitete zahtjeva neupitnu odlučnost cijele organizacije za primjenom, pogotovo njenog vodećeg tj. upravljačkog dijela.

Što podrazumjeva Six Sigma princip?
Tri su bitne činjenice kada se govori o Six Sigma:
1. Osnova Six Sigma projekta je jasna usredotočenost na postizanje mjerljivih pozitivnih financijskih učinaka
2. Pojačani naglasak na jaku podršku odlučujućih struktura unutar organizacije
3. Jasna odluka o tome da se poslovne odluke donose na temelju provjerenih činjenica, a ne procjenjivanjem i pogađanjem.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 2/2016). Više podataka o časopisu možete saznati na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće