Ispis

Uključenost ljudi u integrirani sustav upravljanja kvalitetom

Kreirano Nedjelja, 05 Studeni 2017 09:30
Hitovi: 3515

int 9001 rU suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "Uključenost ljudi u integrirani sustav upravljanja kvalitetom" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 4/2016) čiji su autori Mr. sc. Ana Devčić-Jeras, dipl. ing. i Marijana Fiket, mag. ing. techn. aliment.

Norma 9001:2015 definira zahtjeve za uključenost svih zaposlenika u organizaciji u sustav upravljanja kvalitetom (skraćeno SUK) i uvodi pojam organizacijskoga znanja. Organizacijsko znanje usmjereno je na aktivnosti utvrđivanja i očuvanja raspodjele znanja za provedbu procesa i postizanje sukladnosti proizvoda i usluga i usko je povezano sa svim zahtjevima koji se odnose na ljudske potencijale Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u svojemu sustavu upravljanja obuhvaća norme ISO 9001 / ISO 14001 /OHSAS 18001 / ISO IEC 17025 / ISO 15189. U dokumnetima sustava upravljanja opisani su postupci za ispunjavanje zahtjeva povezanih s ljudskim potencijalima.

Kodeks ponašanja zaposlenika
Svi zaposlenici Nastavnoga zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ (u daljnjem tekstu Zavod, skraćeno NZZJZAŠ), trebaju u području svojega rada pružati usluge visoke kvalitete korisnicima usluga u skladu s dobrom profesionalnom praksom. Ukupna je kvaliteta pruženih usluga zbroj svih pojedinačnih svakodnevnih aktivnosti u Zavodu. Zaposlenici Zavoda moraju uvijek imati na umu da u svakome svojem kontaktu s korisnicima usluga Zavoda predstavljaju Zavod. Prema Kodeksu Uprava Zavoda obavezuje se trajno ustrajati na postizanju osposobljenosti osoblja na planiranim radionicama, osigurati kvalitetnu opremu za rad i poštovati propise regulativnih tijela. Vanjski suradnici Zavoda moraju prije sklapanja ugovora potpisati izjavu o čuvanju poslovne tajne. Komunikacija s korisnicima usluga, kao i interna komunikacija, mora biti humana, profesionalna, korektna i prijateljska. Obveza je svih zaposlenika razvijati organizacijsku kulturu u kojoj se cijene sposobni, vrijedni i požrtvovani pojedinci koji su uvijek spremni učiniti dodatni napor za ostvarenje zadanih ciljeva i za korist Zavoda.

Uključenost ljudi u sustav upravljanja
Ljudi su temeljni potencijalorganizacije. Uspješnost organizacije ovisi o tome kako se ljudi ponašaju u sustavu u kojemu rade.
Podržavajući SUK i uključenost ljudi, uprava omogućuje:
• pribavljanje odgovarajućih ljudskih potencijala i ostalih resursa
• praćenje procesa i rezultata
• određivanje i vrednovanje rizika i prilika
• provedbu odgovarajućih radnja.
Dobar odabir zaposlenika pri zapošljavanju i njihovo raspoređivanje i osoposobljavanje za rad pomažu organizaciji da ostvari svoje ciljeve. U organizaciji se uključenost ljudi i usklađenost njihova rada ostvaruje zajedničkim razumijevanjem politike kvalitete i željenih rezultata organizacije. SUK je najdjelotvorniji kad svi zaposlenici primjenjuju vještine koje su stekli tijekom izobrazbe te stječu iskustvo koje im je potrebno za ispunjavanje njihovih uloga i odgovornosti. Odgovornost je uprave ljudima osigurati priliku za razvoj potrebnih sposobnosti.

Podizanje svijesti se postiže kad ljudi razumiju svoje odgovornosti te kako njihove radnje doprinose ostvarivanju ciljeva organizacije. Planirana i djelotvorna unutarnja i vanjska komunikacija poboljšava uključenost ljudi i razumijevanje:
• konteksta organizacije
• potreba i očekivanja kupaca i ostalih bitnih zainteresiranih strana
• SUK-a.

Osposobljavanje ljudi u ispitnim laboratorijima
U ispitnim laboratorijima u NZZJZAŠ-u godinama se vodi briga o osposobljavanju ljudi za dobru laboratorijsku praksu i rad prema normi ISO / IEC 17025 po kojoj je Zavod akreditiran od 2003. godine. U toj se normi za ljude upotrebljava naziv osoblje. Vođenjem zapisa o osoblju utvrđuje se potreba za osposobljavanjem osoblja, prati se provedba osposobljavanja te vrednovanje učinkovitosti provedenoga osposobljavanja. Pri vođenju zapisa o osoblju razlikuju se ove odgovornosti u Službi.
Voditelj Službe odgovoran je za:
• donošenje ciljeva koji se odnose na stručnu spremu, osposobljenost i vještine osoblja
• odobravanje plana osposobljavanja
• osiguravanje sredstava za osposobljavanje osoblja.
Tehnički voditelj odgovoran je za:
• utvrđivanje potreba za osposobljavanjem osoblja iz područja tehničkih zahtjeva
• vrednovanje učinkovitosti provedenoga osposobljavanja
• utvrđivanje osposobljenosti novoga i nadzor nad provedbom osposobljavanja za pojedino radno mjesto te ocjenu učinkovitosti.
Voditelj Odjela za sustav upravljanja kvalitetom u ispitnim laboratorijima odgovoran je za:
• utvrđivanje potreba za osposobljavanje iz područja sustava upravljanja i osiguravanja kvalitete u Službi
• organizaciju i provođenje unutrašnje izobrazbe.
Osoblje laboratorija odgovorno je za:
• sudjelovanje u izobrazbi bez obzira na to je li riječ o vanjskoj ili unutrašnjoj izobrazbi
• vođenje zapisa o sudjelovanju na radionicama.
• Donošenje ciljeva za stručnu spremu, osposobljenost i vještine osoblja
Voditelj Službe u kojoj se nalaze ispitni laboratoriji u suradnji sa stručnom službom za ljudske potencijale donosi ciljeve koji se odnose na stručnu spremu, osposobljenost i vještine osoblja.
Na temelju donesenih ciljeva zapošljava se novo osoblje za rad u Službi.
Ljudi u organizaciji općenito moraju imati odgovarajuće znanje da bi preuzeli odgovornosti i ovlaštenja za obavljanje pojedinih poslova.
• Činjenica je da nitko ne može dobro raditi svoj posao ako mu posao nije dodijeljen ja jasan i dokumentiran način uz odgovarajuće osposobljavanje i neprestano usavršavanje znanja unutrašnjom i vanjskom izobrazbom.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 4/2016). Više podataka o časopisu možete saznati na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće