Subota 27 Stu 2021
Ispis

EFZG studij Upravljanje kvalitetom

efzgU današnje vrijeme se kolegiji vezani uz kvalitetu nalaze skoro na svim fakultetima, takav trend je i u Hrvatskoj. Na fakultetima se studenti podučavaju o kvaliteti kroz dodiplomske, diplomske i poslijediplomske studije. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (EFZG) studenti mogu izabrati poslijediplomski specijalistički studij pod nazivom "Upravljanje kvalitetom". Studij se izvodi kao jednogodišnji, sastoji se od dva semestra, za kandidate sa završenim četverogodišnjim dodiplomskim sveučilišnim studijem. Usklađen je sa Bolonjskim procesom.

Izrazita ekspanzija uloge i značaja sustava za upravljanje kvalitetom postavila je i nove zahtjeve pred obrazovni sektor čija je zadaća u svakom slučaju podmiriti sve kadrovske potrebe hrvatskog gospodarstva, a u ovom slučaju to se odnosi prije svega na potrebu za educiranim menadžerima kvalitete.

Specijalistički poslijediplomski studij Upravljanje kvalitetom uspješno se izvodi na  Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te se njegovim prilagođavanjem zahtjevima Bolonjskog procesa i nastavkom želi doprinijeti povećanju kulture kvalitete u hrvatskim poduzećima i organizacijama te  polaznicima studija  osigurati znanja i vještine potrebne za uvođenje i kontinuirano unapređenje sustava kvalitete, auditiranje sustava kvalitete, upravljanje troškovima kvalitete, mjerenje i nadzor kvalitete te osiguranje  poslovne izvrsnosti.

Voditelj studija:
Prof. dr. sc. Tonći Lazibat
Tajnici studija:
Mr. sc. Tomislav Baković, Ines Sutić, mr.spec.oec.
Predavači:
Prof. dr. sc. Ivanka Avelini Holjevac
Prof. dr. sc. Đuro Benić
Prof. dr. sc. Miljenko Bilen
Prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić
Prof. dr. sc. Vladimir Čavrak
Prof. dr. sc. Ksenija Dumičić
Prof. dr. sc. Drago Jakovčević
Prof. dr. sc. Nikola Knego
Prof. dr. sc. Zoran Kovačević
Prof. dr. sc. Tonći Lazibat
Prof. dr. sc. Ivan Lovrinović
Prof. dr. sc. Boris Sisek
Prof. dr. sc. Rudolf Vouk
Prof. dr. sc. Darko Tipurić
Doc. dr. sc. Sanda Rašić
Doc. dr. sc. Sanda Renko

Cijena studija je 3.000,00 EUR po semestru što znači da kompletan studij košta oko 45.000,00 kuna.

Specijalistički poslijediplomski studij Upravljanje kvalitetom traje 2 semestra, uz izradu seminarskog rada i magistarskog rada. Kolegiji su podijeljeni na obvezne i izborne kolegije. Točnije 4 obvezna kolegija i 10 izbornih od kojih polaznik bira 5 koje mora položiti. U prvom i drugom semestru polaznici slušaju predavanja po planu i programu navedenih kolegija, te imaju obvezu izraditi jedan seminarski rad. Po završetku drugog semestra predviđene su konzultacije kandidata s mentorom u svezi odabira teme poslijediplomskog specijalističkog rada, specifikacije strukture i sadržaja, te dogovora o prikupljanju primarnih i sekundarnih podataka u istraživačkom dijelu izrade rada. Uvjet za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada je da je kandidat položio sve ispite iz prvog i drugog semestra te da je izradio seminarski rad.

Kandidat, da bi stekao naziv sveučilišnog specijaliste poslovne ekonomije, na specijalističkom poslijediplomskom studiju Upravljanje kvalitetom mora položiti četiri obvezna od kojih svaki nosi po šest ECTS bodova te pet izbornih kolegija vrijednih četiri ECTS boda, izraditi jedan seminarski rad također vrijedan četiri ECTS boda i na kraju izraditi i obraniti poslijedipolomski specijalistički rad vrijedan 12 ECTS bodova.

efzg kolegiji

Više informacija o poslijediplomskom studiju Upravljanje kvalitetom saznajte na www.efzg.unizg.hr.

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće