Ispis

EFRI kolegij Upravljanje kvalitetom

Kreirano Četvrtak, 15 Studeni 2012 20:50
Hitovi: 4234

EFRI1Ekonomski fakultet u Rijeci (EFRI) u sklopu diplomskog studija održava kolegij Upravljanje kvalitetom. Nositelj kolegija je Prof. dr. sc. Ivan Mencer. Kolegij se predaje u zimskom semestru. Na kolegiju studenti uče o povijesnom razvoju kvalitete, upravljanju kvalitetom, spirali kvalitete, TQM-Potpunom upravljanju kvalitetom, Six Sigma, modelima poslovne izvrsnosti, kvaliteti proizvoda, usluga i procesa, sustavu upravljanja kvalitetom i okolišem i dr.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci je javno visoko učilište. Osnovan je 1961. godine. Od tada razvija djelatnost visokog obrazovanja i znanstvenoistraživačku djelatnost. Osim visokog obrazovanja, Fakultet izvodi i znanstvenoistraživački i visokostručni rad. U okviru ove djelatnosti posebno je važna međunarodna suradnja koju Fakultet ostvaruje kroz razne oblike suradnje s brojnim međunarodnim visokoškolskim institucijama.

MISIJA
Ekonomski fakultet u Rijeci provodi znanstvena i razvojna istraživanja, posebice programe od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku te na njima utemeljeno preddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje. Sve zadaće Fakulteta ostvaruju se u skladu s potrebama održivog razvoja gospodarstva i društvene zajednice u kojoj djeluje.  Fakultet donosi strateške i razvojne odluke o akademskim pitanjima, o profiliranju znanstvenih istraživanja, o financijskom poslovanju i pravnom prometu, o investicijama i razvojnim planovima te u nastupu prema vanjskim partnerima u znanstvenim djelatnostima i visokom obrazovanju. Fakultet kroz studijske programe, programe cjeloživotnog učenja, suradnju s gospodarstvom, mobilnost unutar međunarodne akademske zajednice i dodatne vannastavne aktivnosti studentima omogućava profesionalni rast i razvoj s ciljem uspješnog zapošljavanja i konkurentnosti u dinamičnom gospodarskom okruženju. Fakultet se brine za razvoj potencijala svih djelatnika, racionalno korištenje materijalnih resursa, stalan rast kvalitete i unapređenje međunarodne konkurentnosti nastavne i znanstvene djelatnosti.

VIZIJA
Integriranost u europski prostor visokog obrazovanja i europski istraživački prostor te pružanje snažne potpore razvoju gospodarstva. Integriranost se očituje kroz konkurentnost studijskih programa, razmjenu studenata, akademskog i administrativnog osoblja, zajedničke međunarodne studijske i istraživačke projekte. Potpora gospodarstvu se ostvaruje kroz osmišljavanje gospodarstvu korisnih obrazovnih programa, kroz zajedničke, obostrano korisne istraživačke projekte te intenzivno uključivanje studentskih kapaciteta. Fakultet će biti prepoznat kao poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner gospodarstvu, ostalim domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima. Fakultet će biti institucija koja se kontinuirano usavršava, mijenja, poboljšava s aspekta studijskih programa, istraživanja i kadrova.

EFRI3
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci certificiran je prema sustavu upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008.

SADRŽAJ KOLEGIJA
Pojam kvalitete. Povijesni razvoj sustava upravljanja kvalitetom. Strateško upravljanje kvalitetom. Kvaliteta proizvoda, usluga, procesa i organizacija. TQM. Spirala kvalitete. Malcom Baldrige National Quality Award, Six Sigma, European Quality Award i ostali oskari. Modeli poslovne izvrsnosti. Sustavi upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i ISO 14001:1996, HACCP, OHSAS 18 001, SA 8000 i dr. Metoda 20 ključeva. Model uravnoteženih pokazatelja. Intergrirani sistemi. W. Edwards Deming. Philip Crosby. Armand Feigenbaum. Kaoro Ishikawa. Joseph M. Juran. Genichi Taguchi. Razvijanje kulture kvalitete. Troškovi (ne)kvalitete i koristi kvalitete. Usredotočenost na kupce i mjerljivost zadovoljstva kupaca. Quality Function Deployment (QED). Mjerljivost kvalitete. Instrumenti mjerenja kvalitete. Principi pojedinih sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000. Zahtjevi normi. Politika kvalitete. Dokumentacija. Motivacija. Vođenje. Timski rad. Procesni i projektni pristup. PDCA i kaizen. Prevencija nastanka pogrešaka (poka-yoke). Tripartitni model audita (audit prve, druge i treće strane). Implementacija sustava kvalitete. Proces certifikacije poduzeća. Statistička kontrola kvalitete. Marketing kvalitete. Utjecaj kvalitete na uspješnost poduzeća. Kvaliteta na razini pojedinih poslovnih funkcija i na razini poduzeća. Primjeri uspješnih i neuspješnih primjena sustava upravljanja kvalitetom. Hrvatska iskustva u području upravljanja kvalitetom. Odabrana poglavlja iz suvremenih trendova u području.

OBAVEZNA LITERATURA:
1. Predavanja (ppt) prof.dr.sc. Ivana Mencera (Predavanja ppt, 24,6 MB)
2. Autorizirana skripta
3. Juran, J.M., Gryna, F.M.: Planiranje i analiza kvalitete, Mate, Zagreb, 1999.
- temeljni pojmovi (str.1-14)
- procjenjivanje kvalitete u cijeloj tvrtki (str.15-39)
- poboljšanje kvalitete i smanjenje troškova (str. 40-81)
4. Materijali sa seminara (tijekom godine objavljivat će se na web stranicama
5. Izabrana poglavlja iz knjige Foster, S. T. (2001.): Managing quality, An Integrative Approach, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

IZBORNA LITERATURA:
Domaća literatura:
1) Drljača, M. (2004.): Mala enciklopedija kvalitete, V. dio, Oskar, Zagreb.
2) Funda, D. (2008.): Potpuno upraljanje kvalitetom u obrazovanju, Kigen, Zagreb.
3) Injac, N. (1998.): Mala enciklopedija kvalitete (I), Oskar, Zagreb.
4) Injac, N. (1998.): Mala enciklopedija kvalitete (II), Oskar, Zagreb.
5) Injac, N. (2002.): Mala ekciklopedija klalitete-moderna povijest kvalitete (III), Oskar, Zagreb.
6) Kondić, Ž. (2002.): Kvaliteta i ISO 9000, Tiva, Varaždin.
7) Kondić, Ž. (2004.): Kvaliteta i metode poboljšanja, vlast. nakl., Varaždin.
8) Lazibat, T. (2005.): Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom, Sinergija, Zagreb.
9) Lazibat, T. (2008.): Upravljanje kvalitetom, M.E.P. Consult, Križevci.
10) Oslić, I. (2008.): Kvaliteta i poslovna izvrsnost, M.E.P. Consult, Zagreb.
11) Petar, S. (1996.): Uvod u upravljanje kvalitetom, Nading, Zagreb.
12) Skoko, H. (2000.): Upravljanje kvalitetom, Sinergija, Zagreb.

Strana literatura:
1) Deming, E. (2000.): The New Economics for Industry, Government, Education, MIT Press, Cambridge.
2) J.M. Juran, Frank,M. Gryna (1999.): Planiranje i analiza kvalitete, MATE, Zagreb.
3) Kelly, John M. (1997.): Upravljanej ukupnom kvalitetom, Potecon, Zagreb.
4) Koehler, J.W. (1996.): Quality Government: Designing, Developing, and Implementing TQM, St Lucie Press, Delray Beach.
5) Lindenberg Marc, M. (1993.): The human development race improving the quality of life in developing countries, International Center for Economic Growth Publication, San Francisco.
6) Munro-Faure, L., Munro-Faure, M. (1992.), Total Quality Management, Pitman Publishing, London.
7) Oakland, J. (2003.): Total quality Management, Oxford University Press, Oxford.
8) Thor Carl, G. (1994.): The measures of sucess, John Wiley & Sons, New York

Domaća periodika:
1) Prva hrvatska konferencija o kvaliteti, Cavtat, Infomart, Zagreb, (1998.).
2) Jubilarni simpozij o kvaliteti Hrvatskog društva menadžera kvalitete: Kvaliteta i procesno upravljanje (2009.).
3) Simpozij o kvaliteti Hrvatskog društva menadžera kvalitete: Kvaliteta i promjene (2008.).
4) Ekonomski pregled
5) Kvaliteta (2001.- ), serijska publikacija
6) Poslovni vjesnik

Strana periodika:
1) Quality: the magazine of product assurance
2) Quality today (god. 2003. - 2006.) 

EFRI2

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Rijeci
Upravljanje kvalitetom
Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka

Više podataka o kolegiju Upravljanje kvalitetom saznajte na web stranici www.efri.uniri.hr.

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće