Srijeda 27 Lis 2021
Ispis

EFZG kolegiji Upravljanje kvalitetom

ekonomskizagrebNa Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (EFZG) održava se poslijediplomski specijalistički studij pod nazivom

Opširnije...

Ispis

PBF Poslijediplomski specijalistički studij Kvaliteta i sigurnost hrane

pbfzagrebPrehrambeno–biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu održava Poslijediplomski specijalistički studij

Opširnije...

Ispis

Demingova nagrada

demingovaDemingova nagrada uspostavljena je 1951. godine u čast istaknutog gurua kvalitete Williama Edwardsa Deminga koji spada među najzaslužnije osobe koje su pridonijele razvoju kvalitete. Nagradu je osnovao JUSE - Japanese Union of Scientists and Engineers (Savez japanskih znanstvenika i inženjera). Postoje dvije kategorije nagrade, to su "Deming Prize" koja je namijenjena za dodjelu zaslužnim pojedincima u radu i zaslugama iz područja kvalitete i "Deming Application Prize" koja je namijenjena za dodjelu zaslužnim organizacijama iz područja kvalitete.

Opširnije...

Ispis

Zadovoljstvo kupca

zadov kupcaKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca. U ovom članku dajemo par savjeta kako pratiti, dobiti povratne obavijesti i analizirati zadovoljstvo kupaca kroz primjer anketa koje su usklađene s zahtjevima norme ISO 9001:2008 Sustavi upravljanja kvalitetom - Zahtjevi i zahtjevima norme ISO/IEC 17025:2005 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija.

Opširnije...

Ispis

Dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom

dokumentacijaOrganizacija koja želi uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 mora zadovoljavati zahtjeve norme, odnosno mora uspostaviti, dokumentirati i održavati sustav upravljanja kvalitetom i neprekidno provoditi poboljšavavanja svog sustava upravljanja. Organizacija mora izraditi i održavati svoju dokumentaciju sustava upravljanja kvalitetom. Ta dokumentacija mora sadržavati Izjavu o politici kvalitete, Priručnik kvalitete, postupke i zapise. Dokumentacija koju posjeduje organizacija može biti u bilo kojem obliku i na bilo kojoj vrsti medija što znači da organizacija svoju dokumentaciju može izraditi i čuvati u tiskanom ili elektroničkom obliku.

Opširnije...

Ispis

CROSS - Hrvatsko društvo za sustave

CROSS gCROSS - Hrvatsko društvo za sustave (Croatian Systems Society) osnovano je 1991. godine, sjedište društva je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. Predsjednik  Hrvatskog društva za sustave je Juraj Božićević. Hrvatska akademska zajednica u suradnji s ostalom znanstvenom zajednicom i s iskusnim stručnjacima iz gospodarstva željeli su svojim znanjem na najbolji način pridonijeti svladavanju poteškoća razvoja gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Iz tog razloga nastalo je Hrvatsko društvo za sustave koje promovira važnost kvalitete u razvoju gospodarstva.

Opširnije...

Ispis

1st Qualityaustria Summer Academy 2013.

QA 0U organizaciji QA - Qualityaustria i EOQ - The European Organization for Quality održati će se ljetna akademija za područje upravljanja kvalitetom i auditiranja naziva "1st Qualityaustria Summer Academy 2013." U sklopu akademije održat će se sljedeći seminari, Quality Management Representative od 08.-16.07.2013, Quality Systems Manager od 08.-20.07.2013, Auditor od 22.-24.07.2013 i Lead Auditor od 25.- 26.7.2013. Ljetna akademija održava se na sljedećoj adresi, Hotel de France, Schottenring 3, 1010 Wien, Austria.

Opširnije...

Ispis

SQ - Slovenska kakovost

SQ0Oznaku SQ - Slovenska kakovost dodjeljuje Slovensko združenje za kakovost in odličnost u Republici Sloveniji. Oznaku dobivaju organizacije koje zadovoljavaju razinu kvalitete, sustava upravljanja i poslovne izvrsnosti. Postoje tri vrste oznaka, to su plava, zlatna i zelena. Oznaka se dodjeljuje u suradnji s Gospodarskom komorom Slovenije, ministarstvima i drugim stručnim i znanstvenim institucijama.

Opširnije...

Ispis

Upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu

Upravljanje kvalitetom SZKvaliteta u znanosti i visokom obrazovanju predstavlja višedimenzionalan i dinamičan koncept u kojem se naglasak stavlja na udovoljavanje općeprihvaćenim standardima i očekivanjima društva u cjelini uz težnju ka stalnom unapređenju svih procesa i njihovih ishoda. Stručna i savjetodavna tijela sustava upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica su Odbor za upravljanje kvalitetom, Ured za upravljanje kvalitetom te Povjerenstva za upravljanje kvalitetom na sastavnicama Sveučilišta.

Opširnije...

Ispis

PDCA krug (Demingov krug)

PDCA0Procesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način. Norma ISO 9001 definira proces kao aktivnost ili skup aktivnosti koja upotrebljava resurse kako bi ulazne veličine pretvorila u izlazne. Svaka tvrtka ili organizacija ima određen broj više ili manje povezanih procesa čije je odvijanje, u konačnici, od važnosti za kvalitetu proizvoda.

Opširnije...

Ispis

7th International Working Conference Total Quality Management

TQM BG0U Beogradu će se održati međunarodna konferencija naziva "7th International Working Conference Total Quality Management Advanced and intelligent approaches" od 4. - 7. 06. 2013. Domaćin konferencije je Beogradsko sveučilište koje će okupiti najveće stručnjake i znanstvenike iz područja TQM - Potpunog upravljanja kvalitetom. Na konferenciji će sudjelovati preko 300 sudionika. Teme o kojima će se govoriti na konferenciji su vezane uz područje TQM-a, poslovne izvrsnosti, Six sigma, mjeriteljstva, kvalitete u visokom obrazovanju i dr.

Opširnije...

Ispis

FSB Zavod za kvalitetu

fsbzagrebFSB - Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu održava kolegij Upravljanje kvalitetom unutar

Opširnije...

Ispis

EFSA studiji Upravljanje kvalitetom i Upravljanje kvalitetom u zdravstvu

ekonomskisarajevoNa EFSA - Ekonomskom fakultetu u Sarajevu mogu se upisati studiji iz master programa "+1" i "+2"

Opširnije...

Ispis

Tako dakle, htjeli biste biti konzultant!

tako dakle1HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu objavilo je u svojim glasilima broj 4/2012 i broj 1/2013 članak u dva dijela pod nazivom "Tako dakle, htjeli biste biti konzultant!". Potaknut upitima mnogih menadžera kvalitete s kojima se u svome radu susretao poznati guru kvalitete koji je radio kao konzultant Joseph M. Juran i koji su ga uporno pitali kako je to biti konzultant te kako bi se oni mogli prihvatiti tog posla, Joseph M. Juran je napisao zanimljiv članak.  Bilo je to 1973. godine, ali njegovi su savjeti primijenjivi i danas. Zbog aktualnosti teme članak prenosimo u cijelosti. Članak je prevela i obradila Olga Štajdohar-Pađen.

Opširnije...

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće