Ispis

Tehničko zakonodavstvo

Kreirano Nedjelja, 07 Listopad 2012 08:35
Hitovi: 3221

tehnicko zakonodavstvoJedan od uvjeta pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji bio je usklađivanje tehničkog zakonodavstva. Na temelju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europske unije iz 2001. godine usvojeno je pet osnovnih zakona iz područja tehničkog zakonodavstva.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između RH i EU u članku 73. koji se odnosi na tehničke   propise, normizaciju, mjeriteljstvo, akreditaciju i ocjenjivanje sukladnosti obvezuje RH na poduzimanje mjera potrebnih za  postupno usklađivanje s tehničkim propisima EU. Hrvatski Sabor je 2003. godine usvojio nove zakone. To su Zakon o općoj sigurnosti proizvoda, Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, Zakon o normizaciji, Zakon o akreditaciji, Zakon o mjeriteljstvu.

Trenutno važeći zakoni su:
1. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda  (NN br. 30/09; 139/10)

Ovim se Zakonom propisuju opći sigurnosni zahtjevi za proizvode, obveze proizvođača i distributera, informiranje javnosti, poticanje dragovoljnih mjera te nadzor nad ispunjavanjem propisanih zahtjeva.

2. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 20/10) 
Ovim se Zakonom uređuje način propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode i postupaka ocjenjivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima te donošenje propisa kojima nadležni ministri i ravnatelji državnih upravnih organizacija, na temelju ovoga Zakona, za pojedine proizvode, odnosno skupine proizvoda podrobnije uređuju najmanje jedan od sljedećih elemenata: – tehničke zahtjeve koje moraju zadovoljiti proizvodi koji se stavljaju na tržište i/ili na raspolaganje, – prava i obveze gospodarskih subjekata koji stavljaju proizvode na tržište i/ili na raspolaganje, – postupke ocjenjivanja sukladnosti, – prava i obveze tijela koja provode postupke ocjenjivanja sukladnosti proizvoda s tehničkim zahtjevima (u daljnjem tekstu: tijela za ocjenjivanje sukladnosti), – dokumente o sukladnosti: isprave o sukladnosti (izvještaj o ispitivanju, potvrdu – certifikat o sukladnosti ili izvještaj ili potvrdu o pregledu), izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju potrebnu za dokazivanje sukladnosti proizvoda koji moraju biti dostupni nadležnim tijelima, – način označivanja proizvoda.

3. Zakon o normizaciji (NN br. 163/03) 
Ovim se Zakonom uređuju: – načela i ciljevi hrvatske normizacije, – osnivanje, ustrojstvo i djelatnost nacionalnoga normirnog tijela, – pripremanje i izdavanje hrvatskih norma i njihova uporaba. Predmet normizacije je proizvod, proces ili usluga koju treba normirati.

4. Zakon o akreditaciji (NN br. 158/03; 75/09) 
Ovim se Zakonom uređuje osnivanje i djelatnost tijela koje obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju, određuje po­dručje u kojemu se provodi akreditacija te akreditacija u vezi s propisima o ocjenjivanju sukladnosti.

5. Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 163/03, 194/03, 111/07) 
Ovim se Zakonom uređuje jedinstveni mjeriteljski sustav koji obuhvaća temeljno, tehničko i zakonsko mjeriteljstvo. -Temeljno mjeriteljstvo je dio mjeriteljstva koje istražuje stalnice prirodnih pojava i čiji je zadatak uspostava državnih etalona mjernih jedinica međunarodnog sustava jedinica, uspostave sljedivosti i jedinstvenosti mjerenja u Republici Hrvatskoj usporedbom s međunarodnim etalonima te razvoj novih mjernih metoda. -Tehničko mjeriteljstvo je dio mjeriteljstva kojim se uspostavlja sljedivost rezultata mjerenja. -Zakonsko mjeriteljstvo obuhvaća dio mjeriteljstva uređen zakonom i drugim propisima u cilju uspostave povjerenja u rezultate mjerenja u područjima primjene zakonitih mjerila.

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće