Ispis

Dvadeseta obljetnica osnivanja Europske suradnje na akreditaciji (EA)

Kreirano Utorak, 15 Siječanj 2019 15:07
Hitovi: 1882

eaU suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "Dvadeseta obljetnica osnivanja Europske suradnje na akreditaciji (EA)" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 1/2017) čiji je autor Mirko Vuković, dipl. ing. el.

U studenome 1997. godine osnovano je tijelo Europska suradnja na akreditaciji (European co-operation for Accreditation, EA) u svojemu sadašnjem obliku. Ona je nastala spajanjem dvaju tijela, Europske akreditacije za potvrđivanje (European Accreditation of Certification, EAC) i Europske suradnje na akreditaciji laboratorija (European co-operation for the Accreditation of Laboratories, EAL).

Spajanje tih tijela bilo je posljedica prakse koja je već u to vrijeme prevladavala u državama članicama tadašnje Europske zajednice da provođenje akreditacije laboratorija za umjeravanje (mjeriteljskih laboratorija) i ispitnih laboratorija, inspekcijskih i potvrdbenih tijela (koja se skupno nazivaju tijelima za ocjenu sukladnosti) provodi jedno priznato nacionalno akreditacijsko tijelo1. Taj je čin zaključen potpisom Memoranduma o razumijevanju. Akreditacija sve više služi tijelima koja donose propise i tržištu kao nepristran, neovisan i razvidan način ocjene mjerodavnosti tijela za ocjenu sukladnosti. Glavna je uloga EA-a osiguranje istovrijednosti i mjerodavnosti takvih tijela u Europi te na temelju međusobnih sporazuma o priznavanju poticanje razvitka svjetske mreže istovrijednosti kako bi se osigurao tehnički temelj za ostvarenje krilatice „jednom ispitano i potvrđeno – svugdje prihvaćeno“.

Kako bi se akreditacijskim tijelima omogućilo potpisivanje sporazuma o međusobnome priznavanju (Mutual Recognition Agreement, MRA), članovi EA-a podvrgavaju se međunarodnoj ocjeni koju provodi međunarodni ocjenjivački tim. Potpisnici MRA-a prihvaćaju istovrijednost izvještaja i potvrda o umjeravanju koje izdaju laboratoriji koje su akreditirali. U nastavku ćemo dati kratak prikaz razvitka akreditacijskoga sustava u EU-u te povijest razvitka sporazuma o međusobnome priznavanju.

Povijesni osvrt na razvitak akreditacijskoga sustava u Europskoj uniji
Želja za uklanjanjem tehničkih zapreka trgovini unutar EU-a koje potječu iz različitosti postupaka ispitivanja i umjeravanja dovela je do potreba za priznavanjem ispitnih rezultata i rezultata umjeravanja koje provode pojedinačni laboratoriji te prihvaćanja normiranih postupaka koji se upotrebljavaju pri mjerenjima i umjeravanjima. Kako bi se izbjegle višekratne ocjene, bilo je potrebno uspostaviti tijela za suradnju među umjernim laboratorijima te tijela za akreditaciju laboratorija. Stoga su kao rješenje koje bi bilo prihvatljivo za sve osnovana dva tijela za suradnju: Zapadnoeuropska suradnja na umjeravanju (Western European Calibration Co-operation, WECC) i Zapadnoeuropska suradnja na akreditaciji laboratorija (Western European Laboratory Accreditation Co-operation, WELAC). WECC je osnovan 1975. godine kao forum za suradnju između nacionalnih tijela za akreditaciju umjernih (mjeriteljskih) laboratorija u zapadnoj Europi. U radu toga foruma sudjelovale su osim Luksemburga sve države članice tadašnje Europske zajednice i države članice EFTA-e. Sustav akreditacije umjernih laboratorija u to je vrijeme u većini država bio dio nacionalnoga mjeriteljskog sustava ili s njime tijesno povezan.

WELAC je osnovan 1988. godine kao forum za suradnju između tijela za akreditaciju ispitnih laboratorija u zapadnoj Europi, a njegovi su članovi bili iz istih država kao i članovi WECC-a. Zbog činjenice da isti laboratoriji često djeluju i u područjima umjeravanja i ispitivanja te da u određenim područjima znanosti i tehnike nema oštre granice između umjeravanja i ispitivanja (na primjer u analitičkim laboratorijima) s vremenom je, kao posljedica daljnjega razvitka sustava akreditacije laboratorija i povećanja uloge tih sustava u društvu te nastojanja za poboljšanjem djelotvornosti, sniženjem troškova i ujednačivanjem postupaka akreditacije, u većini država došlo do objedinjavanja akreditacije umjernih i ispitnih laboratorija u jedinstveni nacionalni akreditacijski sustav. To je i na europskoj razini dovelo do spajanja WECC-a i WELAC-a i uspostavljanja EAL-a 31. svibnja 1994. godine. Zbog opće prakse koja je prevladavala u svijetu da u pojedinoj državi postoji samo jedno nacionalno akreditacijsko tijelo, prirodna je posljedica toga kretanja bilo i spajanje EAL-a2 i EAC-a3 u EA. Takvim su spajanjem riješeni problemi koji su se pojavljivali u slučajevima kad postoje određena preklapanja, npr. pri akreditaciji inspekcijskih tijela (prema normi ISO/IEC 17020), akreditaciji tijela koja djeluju u području ocjene sukladnosti prema europskim direktivama i akreditaciji tijela za potvrđivanje proizvoda (prema normi ISO/IEC 17065), pri čemu i akreditacija laboratorija ima određenu ulogu. EAL i EAC već su prije spajanja osnovali Odbor za usklađivanje, koji je bio zadužen za usklađivanje različitih postupaka koje su upotrebljavali EAL i EAC.

Svrha akreditacije laboratorija
Akreditacija laboratorija provodi se radi poboljšanja položaja na tržištu i povećanja konkurentnosti kako bi se vanjskim provjeravanjem djelotvornosti, ispravnosti i točnosti postupaka u laboratoriju dokazala kakvoća i tehnička mjerodavnost laboratorija. Opći kriteriji koje treba ispuniti akreditirani laboratorij utvrđeni su u normi ISO/IEC 17025. U te je kriterije također uključen sustav upavljanja kakvoćom prema normi ISO 9001 u onoj mjeri u kojoj se ta norma primjenjuje na laboratorije. Važan aspekt norme ISO/IEC 17025 odnosi se na tehničku sposobnost. Postupak ocjene laboratorija prema tome obuhvaća pažljivo razmatranje stručne osposobljenosti osoblja laboratorija, tehničkih mogućnosti (opreme, instalacija), uvjeta okoliša u laboratoriju (nadzor nad temperaturom i vlažnošću, elektromagnetskim smetnjama itd.), mjerenih i ispitnih postupaka ili postupaka koji se upotrebljavaju u analizama i njima pridruženih izračuna bilance nesigurnosti (skupa podataka iz kojih se određuje mjerna nesigurnost), rezultata međulaboratorijskih usporedba i provjere sposobnosti.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 1/2017). Više podataka o časopisu možete saznati na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće