Ispis

Važnost opreme u osiguravanju kvalitete rezultata ispitivanja

Kreirano Utorak, 28 Rujan 2021 07:39
Hitovi: 981

hmd cl09U suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "Važnost opreme u osiguravanju kvalitete rezultata ispitivanja" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 4/2019) čija je autorica dr. sc. Anita Rakić, dipl. inž..

Za dokazivanje sukladnosti proizvoda i usluga s postavljenim zahtjevimau EU-u uspostavljena je europska infrastruktura za kvalitetu koju čine laboratoriji, certifikacijska, inspekcijska i verifikacijska tijela u državama članicama. Njihovu kompetentnost i nepristranost ocjenjuju i nadziru nacionalna akreditacijska tijela ujedinjena u Europsku organizaciju za akreditaciju (EA). Navedeno je preduvjet osiguravanja kvalitete proizvoda i usluga koji dolaze na unutarnje tržište EU-a uz zaštitu okoliša i očuvanje zdravlja ljudi.

Dakle, osiguravanje kvalitete rada u laboratoriju potrebno je kako bi se uspostavili međunarodno priznati i prihvaćeni mjeriteljski standardi osiguravajući mjernu sljedivost do međunarodnih etalona. Norma HRN EN ISO/IEC 17025 veliku pažnju posvećuje mjernoj i ispitnoj opremi kao važnom čimbeniku kvalitete rada u laboratoriju.

Sukladno zahtjevima navedene norme mjernu opremu treba umjeriti u slučajevima:
• kad mjerna nesigurnost utječe na valjanost dobivenih rezultata
• te zbog mjerne sljedivosti dobivenih rezultata prema SI-ju.

Poznato je da dobiveni rezultati ispitivanja/umjeravanja procjenjuju vrijednosti mjerene veličine, a pritom treba iskazati i mjernu nesigurnost rezultata. Na mjernu nesigurnost rezultata mogu više ili manje utjecati brojni pokazatelji, a za njezinu procjenu potrebno je dobro poznavati sve mjerne procese i izvore mogućih odstupanja odabrane metode te njihovo kvantificiranje. Dakle, cilj je određivanja mjerne nesigurnosti odrediti postoji li sustavno odstupanje, tj. nesigurnost, s kojim smo odredili neki rezultat te koliko ono iznosi. Stoga, ispitivanja koja provode umjerni ili ispitni laboratoriji ovise o mnogim čimbenicima koji obuhvaćaju osoblje u laboratoriju, uvjete okoliša, rukovanje uređajima za umjeravanje, ispitne metode i njihovu validaciju/verifikaciju, metode uzorkovanja, ispitnu ili umjernu opremu, referentne etalone i materijale te njihovu sljedivost do međunarodnih etalona. Glavna je potvrda kvalitete rada akreditacija rada laboratorija prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 jer se na taj način s pomoću dobivenih rezultata mogu donositi nepristrani i objektivni zaključci o sukladnosti nekoga mjerenja.

Akreditacija podrazumijeva tehničku sposobnost, sustav kvalitete i nepristranost laboratorija, koji se stječu na temelju ocjene laboratorija i redovitih pregleda koje obavlja akreditacijsko tijelo (Hrvatska akreditacijska agencija). Stoga je, akreditirani laboratorij po tehničkoj i kadrovskoj osposobljenosti međunarodno prepoznatljiv i ravnopravan s drugim europskim laboratorijima koji imaju akreditaciju za isto područje ispitivanja. Zadržati status akreditiranoga laboratorija zahtijeva trajnu brigu o osposobljenosti laboratorija i kvaliteti načina rada. Akreditirani laboratorij treba imati postupke za praćenje kvalitete svojih rezultata ispitivanja koji se mogu uspoređivati i/ili povezivati s europskim mjerenjima te mogu biti uključeni u sustave praćenja određenih (istih) parametara.

Proces nabave nove opreme
Velikom broju nesukladnih radnja u laboratoriju može se priključiti neispravnost laboratorijske opreme čiji uzrok može biti različit (nestručno rukovanje, starost opreme...). Stoga bi u cilju poboljšavanja kvalitete rada u laboratoriju pri nabavi nove opreme bilo korisno provoditi model stalnoga unaprjeđenja u duhu Demingova kruga (Plan-Do-Study-Act).

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 4/2019). Više podataka o časopisu možete saznati na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće