Ispis

Direktive novog pristupa

Kreirano Utorak, 28 Kolovoz 2012 19:15
Hitovi: 4881

directives newNovi pristup (“New Approach”) i Opći pristup (“Global Approach”) predstavljaju pristup stvaranju sustava, kojim se određuje pravni položaj i sigurnost kupca i dobavljača. Opći pristup osniva se na ujednačavanju postupaka dokazivanja sukladnosti. Postupak dokazivanja sukladnosti razrađen je kao sustav modula. Modularno rješenje omogućava fleksibilan pristup u opsegu odgovornosti za dokazivanje ispunjenja zahtjeva sukladno stupnju rizika za posljedice.

Novi pristup je usvojen 1985. godine. Obuhvaća više područja, ali ne sva. Smanjuje moguće zapreke trgovini. Upućuje na europske norme koje utvrđuju tehničke specifikacije. Usvaja europsku politiku u području ocjenjivanja sukladnosti. Za proizvode koji su u skladu s usklađenim normama smatra se da su u skladu s direktivom. Harmonizirane norme daju pretpostavke o sukladnosti s odgovarajućim temeljnim zahtjevima. Direktive propisuju moguće načine ocjenjivanja sukladnosti proizvoda i proizvođač može sam birati njemu najprikladniji, od osam mogućih načina dokazivanja sukladnosti.  Moduli, odnosno načini dokazivanja, razlikuju se po složenosti ovisno o složenosti proizvoda i mogućoj opasnosti za korisnika.

Novi pristup je modularan pristup i definira sljedeće module za ocjenu sukladnosti proizvoda:
Modul A: Interna kontrola proizvoda
Modul B: EC tipsko ispitivanje
Modul C: Sukladnost s tipom proizvoda
Modul D: Osiguran sustav kvalitete proizvodnje
Modul E: Osiguran sustav kvalitete proizvoda
Modul F: Verifikacija proizvoda
Modul G: EC pojedinačna ovjera
Modul H: Potpuno osiguranje kvalitete

moduli a

Novi pristup se osniva na definiranju temeljnih zahtjeva koji se navode u direktivama kojima se osigurava zaštita života, zdravlja, okoliša i najvažnije potrošača. Ovisno o zahtjevima za sigurnošću, zdravljem, čistoćom i zaštitom okoliša, proizvođač vrši ocjenu sukladnosti proizvoda s zahtjevima direktiva i normi, te angažira Prijavljeno tijelo (Notified Body) za provedbu "EC tipskog ispitivanja" proizvoda. Prijavljena tijela (Notified Body) su tijela koja države članice EU prijavljuju Komisiji EU kao tijela koja mogu izdavati izjave o sukladnosti, ako ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve. Da bi Prijavljena tijela (Notified Body) dokazali svoju osposobljenost moraju se akreditirati prema određenim normama.

Direktive novog pristupa određuju odgovornost proizvođača za zadovoljenje bitnih zahtjeva izjavom o sukladnosti i označavanjem proizvoda oznakom CE. Određuju zahtjeve za imenovanje, ulogu i obveze Prijavljenog tijela (Notified Body). Proizvodi, koji ispunjavaju bitne zahtjeve mogu se staviti na tržište Europske unije.

Dokazivanje ispunjenja temeljnih zahtjeva na proizvodu prije stavljenja u promet mora provesti proizvođač ili njegov zastupnik. Korištenjem harmoniziranih normi najbrže i najjednostavnije se može ostvariti ispunjenje temeljnih zahtjeva.

U direktive novog pristupa spadaju:
90/396/EEC Uređaji na plinovita goriva
2000/9/EC Žičare za prijevoz putnika
89/106/EEC Građevni proizvodi
89/336/EEC Elektromagnetska kompatibilnost
94/9/EC Oprema i zaštitni sustavi za potencijalno eksplozivne atmosfere
93/15/EEC Eksplozivi za civilnu uporabu
95/16/EC Dizala
73/23/EEC Niskonaponska oprema
98/37/EC Sigurnost strojeva
2004/22/EC Mjerila (mjerni instrumenti)
90/385/EEC Medicinski uređaji: Aktivni implantabilni
93/42/EEC Medicinski uređaji: Općenito
98/79/EC Medicinski uređaji: In vitro dijagnostički
92/42/EEC Novi vrelovodni kotlovi na tekuća i plinovita goriva
90/384/EEC Neautomatske vage
94/62/EC Ambalaža i ambalažni otpad
89/686/EEC Osobna zaštitna oprema
97/23/EC Tlačna oprema
99/5/EC Radiooprema i telekomunikacijska terminalna oprema
94/25/EC Rekreacijska plovila
87/404/EEC Jednostavne tlačne posude
88/378/EEC Sigurnost igračaka

Više informacija o direktivama novog pristupa saznajte na www.newapproach.org.


Izvor:SVIJET KVALITETE

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće