Ispis

Što je Risk Based Certification?

Kreirano Srijeda, 11 Prosinac 2013 21:38
Hitovi: 4757

grujaCertifikacija je postupak u kojem neovisna organizacija na temelju provedenog ocjenjivanja sukladnosti, utvrđuje zadovoljava li sustav upravljanja kriterije sadržane u određenom normativnom dokumentu. 

Sustav upravljanja je sustav za utvrđivanje politike i ciljeva te za postizanje tih ciljeva. Audit certifikacije sustava upravljanja može se provoditi na više načina. Jedna od metodologija provođenja audita certifikacije sustava upravljanja je Risk Based Certification. Što je to Risk Based Certification pitali smo Jelenu Gruju direktoricu marketinga Det Norske Veritas Adriatica d.o.o.

Molimo Vas predstavite se čitateljima i objasnite što je Risk Based Certification?
Moje ime je Jelena Gruja, direktorica sam marketinga i razvoja poslovanja u DNV Business Assurance koji svojim djelovanjem iz ureda u Zagrebu pokriva područje 6 zemalja u okruženju. Vodeći sam ocjenitelj sustava upravljanja i predavač u području provođenja certifikacije na bazi procjene rizika. Kroz svoje dugogodišnje iskustvo rada u DNV-u i usavršavanja u području upravljanja procesima u Hrvatskoj i inozemstvu stekla sam vrlo korisna znanja i iskustva koja svakodnevnim radom zajedno sa svojim suradnicima prenosim na tvrtke s kojima DNV surađuje. Svoj rad u području sustava upravljanja usmjeravam ponajviše na razvoj usluga oslonjenih na principe održivog razvoja, primjenu  novih modela pristupa auditiranju korištenjem metoda procjene rizika i edukacija u tim područjima. Na taj način korisnicima kontinuirano pružamo usluge prilagođene trendovima i zahtjevima kako domaćeg tako i međunarodnih tržišta. Suradnjom s različitim udruženjima i tijelima radim na promicanju svijesti o kvaliteti i održivom razvoju te potrebi za aktivnim uključivanjem i djelovanjem svih subjekata na tržištu. Risk Based Certification DNV-ova je metodologija provođenja audita certifikacije sustava upravljanja. Ovu metodologiju koristimo kako bismo organizacijama pružili primjenjiv i razumljiv pristup podrške u postizanju poslovnih ciljeva. Tokom provođenja provjere usklađenosti sustava upravljanja sa zahtjevima određene norme, korištenjem ove metode provjeravamo način upravljanja odabranim fokusiranim područjima koja su prepoznata kao ključna za ostvarenje poslovnih ciljeva. Na kraju audita dostavljamo izvještaj koji sadrži informacije o rezultatima i usklađenosti sa zahtjevima norme, kao i zaključke o tome do koje mjere sustav upravljanja koji je uspostavljen u organizaciji podržava postavljene poslovne ciljeve.

Zašto DNV primjenjuje pristup Risk Based Certification?
U DNV Business Assurance-u čvrsto vjerujemo kako organizacijama možemo pomoći u uspostavljanju stabilnog poslovanja danas, s fokusom na budućnost. Naše je uvjerenje da organizacije koje izgrađuju povjerenje u svoje poslovanje postavljaju stabilne temelje za ostvarenje održivog razvoja poslovanja. DNV je na svim međunarodnim tržištima prepoznat kao lider u pružanju usluga temeljenih na procjeni rizika i upravljanju rizicima. S tim motivima tokom 2013. pokrenuli smo promjene prema novoj generaciji Risk Based Certification.

Što je nova generacija Risk Based Certification?
Nova generacija Risk Based Certification predstavlja evoluciju u odnosu na metodologiju koja se trenutno koristi. I dalje ćemo provoditi provjeru usklađenosti sustava upravljanja sa zahtjevima norme u odnosu na fokusirana područja koja uprava tvrtke prepoznaje kao ključna za ostvarenje svojih poslovnih ciljeva. Ono što je novo u novoj generaciji Risk Based Certification metode je to da će pomoći u postizanju šireg pogleda na poslovanje. Raspon područja koja organizacije u današnje vrijeme trebaju uzimati u obzir sve je širi. Kupci i zainteresirane strane traže od strane organizacija potvrdu da svojim poslovnim aktivnostima neće njima prouzrokovati probleme. Pitanja o rezultatima poslovanja šire se na područje izvan fizičkih granica lokacije na kojoj je organizacija smještena i u današnje vrijeme odnose se na cijeli lanac vrijednosti. Kako bi bila u mogućnosti dati odgovore na takva pitanja, svaka organizacija vjerojatno će ista trebati postaviti i svojim dobavljačima. To znači da će trebati biti u mogućnosti pružati informacije o tome kako upravlja svojim poslovanjem. Naša nova generacija Risk Based Certification pomaže u analiziranju i razumijevanju širih područja ključnih za poslovni uspjeh te upravljanju njima.

Kako organizacije definiraju svoja fokusirana područja?
Risk based Certification - the power of next 80Fokusirana područja koja se procjenjuju tokom aktivnosti audita trebala bi se odnositi na područja koja su ključna za ostvarenje poslovnih ciljeva i poslovni uspjeh organizacije. Također, trebaju se odnositi na područja koja su u direktnoj vezi sa sustavom koji se certificira. Npr., u slučaju certifikacije prema ISO 14001, provjerit ćemo na koji način sustav upravljanja okolišem podržava ostvarenje poslovnih ciljeva. Prilikom započinjanja audita, uprava dogovara fokusirana područja zajedno s auditorom. Stoga bi organizacija trebala imati prijedloge vezane uz moguća fokusirana područja audita. U najvećem broju slučajeva, ona dolaze kao rezultat provedene analize rizika. Odabrana fokusirana područja mogu se mijenjati na svakom pojedinom auditu. Ukoliko su rezultati procjene pojedinog fokusiranog područja vrlo dobri, vjerojatno neće biti potrebno ponovno procjenjivati isto fokusirano područje na idućem auditu. U tom slučaju svoje procjene na idućem auditu usmjeravaju se na druga fokusirana područja. No, ukoliko u određenom fokusiranom području postoji veći prostor za poboljšanje, može biti vrlo korisno pratiti poboljšanja korištenjem istog fokusiranog područja na idućem auditu.

Koji je rezultat audita?
Svaki certifikacijski ili recertifikacijski audit, ukoliko je sustav usklađen sa zahtjevima norme,  rezultira izdavanjem certifikata. No, kao dodatak izvještaju s audita, na kraju svakog audita, bilo da se radi o certifikacijskom, periodičkom ili recertifikacijskom auditu, dostavljamo izvještaj koji naglašava pronalaske u fokusiranim područjima, dajući pregled u kojoj mjeri sustav upravljanja koji je postavila organizacija podržava ostvarenje poslovnih ciljeva. Uz ostalo, izvještaj se može koristiti za identifikaciju područja u kojima su potrebna poboljšanja i donošenje odluka o daljnjim aktivnostima. Možemo reći da uprava organizacije dobivapomoć pri identifikaciji, upravljanju i djelovanju na različita područja rizika, omogućavajući time stvaranje veće vrijednosti danas i stabilnih temelja za buduće poslovanje.

Koja je korist tog pristupa za pojedinu organizaciju?
Korist za organizaciju je da dobiva uslugu audita koja uzima u obzir specifične potrebe i zahtjeve postavljene prema organizaciji, a koje se odnose bilo na zahtjeve djelatnosti koju obavlja ili na zahtjeve kupaca i svih zainteresiranih strana kroz cjelokupni lanac vrijednosti. U tom smislu uprava organizacije može biti sigurna da su poduzeti svi potrebni preduvjeti u prepoznavanju rizika koji mogu negativno utjecati na poslovanje ili spriječiti postizanje postavljenih ciljeva. Uz to, od svakog audita organizacija dobiva dodatnu vrijednost; osim samog certifikata, isporučujemoi informacije koje pomažu u upravljanju rizicima i kontinuiranom poboljšanju poslovanja. Poznato nam je da ISO trenutno traži načine kako svoje norme prilagoditi i učiniti ih još boljim alatom koji će pomagati organizacijama u postizanju održivog poslovanja. Nova generacija Risk Based Certification pomaže u pripremi za te promjene i tranzicije.

Je li nova metoda povezana s očekivanom revizijom ISO normi u 2015. godini?
ISO norme značajno doprinose održivom razvoju, te su očekivanja od idućih verzija normi usmjerena prema tome da pomažu sposobnost organizacija u izgradnji održivog poslovanja prema zahtjevima današnjice. DNV Business Assurance smatra takav pristup vrlo konstruktivnim i vjeruje da će naša nova generacija Risk Based Certification biti usklađena s tim promjenama i pomagati organizacijama u boljoj pripremi u odnosu na zahtjeve novih verzija normi. S novom generacijom Risk Based Certification organizacija dobiva potvrdu koja joj je potrebna danas i putokaze pomoću kojih njeno poslovanje može samouvjereno ići naprijed, izgradnjom povjerenja zainteresiranih strana i uspostavljanjem poslovanja temeljenog na održivosti.

Kad počinje primjena nove generacije Risk Based Certification?
Svi naši korisnici moći će ostvarivati pogodnosti povezane s novom generacijom Risk Based Certification već 2014. godine. Nama je važno da svoje usluge audita održavamo jednako kvalitetno i pouzdano gdje god da se naši korisnici nalaze. Svi naši auditori znaju kako se koristiti metodom Risk Based Certification, a trenutno smo u postupku pripreme svih auditora za korištenje nove generacije Risk Based Certification. U trenutku kada osoblje lokalnog DNV Business Assurance ureda završi s obukom, započet će s korištenjem nove generacije Risk Based Certification na svim idućim auditima. Radujemo se i ponosni smo što ćemo moći ponuditi svoje usluge nove generacije Risk Based Certification kao uobičajeni način pružanja usluge audita certifikacije sustava upravljanja.

Jelena Gruja-DNV  
Jelena Gruja


Izvor:SVIJET KVALITETE

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće