Ispis

Osnovno o EMAS-u

Kreirano Nedjelja, 07 Listopad 2012 18:21
Hitovi: 4878

emasEMAS (Eco-Management and Audit Scheme) uredba, punim nazivom ''Uredba (EU) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i vijeća od 25. studenog 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu Zajednice za upravljanje okolišem i ispitivanje''. Dobrovoljna je shema namijenjena svim javnim ili privatnim organizacijama koje žele procijeniti, uspostaviti, održavati i poboljšati svoj sustav upravljanja okolišem te o tome transparentno informirati sve potencijalno zainteresirane strane.

Pri tome, sintagmu „upravljanje okolišem“ ne treba shvatiti doslovno jer organizacija koja takav sustav ima, suštinski, ne upravlja okolišem nego svojim ukupnim utjecajem kojeg ona kao takva ima na okoliš.

EMAS Uredba 1221/2009 je u primjeni od 11. siječnja 2010. godine i kao takva u biti predstavlja III izdanje EMAS Uredbe. Prvi puta, EMAS Uredba – EMAS I je izdana 1993. godine, a prva revizija EMAS II je izdana 2001. godine.
EMAS se kao i drugi sustavi za upravljanje okolišem može smatrati dijelom cjelokupnog sustava upravljanja organizacijom, a koji obuhvaća preventivno djelovanje i primjenu prihvatljivih metoda za unapređivanje odnosa organizacije prema okolišu s temeljnim ciljem smanjenja nepoželjnih utjecaja organizacije na okoliš.

Organizaciji koja u svoje poslovanje implementira zahtjeve EMAS Uredbe, uspostavljeni sustav omogućuje primjenu i ispunjavanje okolišnih normi te ispunjavanje zakonskih zahtjeva, učinkovitije spriječavanje onečišćivanja okoliša, umanjivanje i ublažavanje rizika za okoliš koji su posljedica njenih aktivnosti u okolišu te u konačnici povećanje efikasnosti i konkurentnosti organizacije.

{youtube}0ipt_W2Ihw0&;;feature=relmfu{/youtube}

Sama Uredba se sastoji od 9 poglavlja i 8 dodataka i sadržajno obuhvaća zahtjeve za sve institucije i organizacije uključene u sustav. Prvo poglavlje sadrži definicije ključnih pojmova, drugo poglavlje sadrži zahtjeve za uspostavu nadležnih tijela (nadležnih za provedbu postupka registracije) te zahtjeve za postupak registracije (u sustavu EMAS se ne koristi termin certifikat i certifikacija, ali se po značenju radi o sinonimima, tj. organizacije se registrira, a ne certificira se). U trećem poglavlju su navedene obveze registriranih organizacija, a u četvrtom zahtjevi za rad nadležnih tijela. Peto poglavlje sadrži zahtjeve za rad neovisnih procjenitelja (pravnih ili fizičkih tijela zaduženih za provedbu postupka ocjenjivanja usklađenosti poslovanja organizacije koja se registrira sa zahtjevom EMAS uredbe – u sustavu certifikacije neovisni procjenitelj je ekvivalent certifikacijskom tijelu), a šesto sadrži zahtjeve za rad akreditacijskih (provode potvrđivanje kompetentnosti neovisnih procjenitelja koji su pravne osobe) i licencirajućih tijela (provode potvrđivanje kompetentnosti neovisnih procjenitelja koji su fizičke osobe). Sedmim poglavljem su definirane obveze zemalja članica EU, a osmim obveze Europske komisije. Deveto poglavlje sadrži završne odredbe. Dodatak I definira okolišno preispitivanje koje provodi organizacija koja se registrira, dodatak II daje usporedni pregled zahtjeva i razlika između sustava EMAS i norme ISO 14001, dodatak III određuje opseg i učestalost provedbe unutarnjeg neovisnog preispitivanja sustava upravljanja okolišem. Četvrtim dodatkom su uređene odgovornosti po pitanju okolišne izjave (jedan od ključnih dokumenata kojom organizacija javno objavljuje svoja postignuća i ciljeve u području sustava upravljanja okolišem), petim način i upotreba EMAS simbola, a šestim opseg informacija potrebnih za registraciju. Sedmi dodatak propisuje opseg i sadržaj okolišne izjave koju potvrđuje neovisni procjenitelj, a osmi dodatak daje korelaciju između zahtjeva Uredbe II i III.

Uredbu 1221/2009 možete preuzeti ovdje.

Shematski prikaz uloga ključnih institucija i aktera u sustavu EMAS.

EMAS shema
Proces EMAS registracije za organizaciju uključuje sljedeće korake:
1. Provedba ekološkog pregleda prilikom kojeg se uzimaju u obzir svi značajni aspekti okoliša u aktivnostima organizacije,
2. Uspostava učinkovitog sustava ekološkog upravljanja usmjerenog na realizaciju ekološke politike organizacije, a koja se temelji na indentificiranim aspektima iz prvog koraka. Sustav upravljanja mora postaviti odgovornosti, ciljeve, sredstva, operativne procedure, potrebe za izobrazbom, sustave monitoringa i komunikacije, a koji su usklađeni s postavljenom ekološkom politikom.
3. Provedba unutarnjeg neovisnog audita kojim se procjenjuje sustav upravljanja i usklađenost s politikom organizacije kao i usklađenost s relevantnim zahtjevima ekološke regulative.
4. Publiciranje izjave o ekološkom djelovanju koja prikazuje rezultate u postizanju ekoloških ciljeva i budućih koraka koji će se poduzeti u kontinuiranom unapređivanju ekološkog djelovanja organizacije.
Bitni sadržaji su preuzimanje obveze za pridržavanje svih pripadajućih propisa o okolišu i za primjereno kontinuirano poboljšanje pogonske zaštite okoliša.
5. Ekološki pregled, EMS proceduru audita i izjavu okoliša odobrava akreditirani EMAS procjenitelj, a ovjerena potvrda se dostavlja nadležnom tijelu na temelju čega to tijelo organizaciju registrira, tj. upisuje ju u registar registriranih EMAS organizacija te organizaciji na korištenje dodjeljuje EMAS znak.

emas

Preduvjeti za provedbu i uključivanje hrvatskih organizacija u sustav EMAS ostvarena je putem Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 110/07) te Uredbe o uključivanju organizacija u sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (NN br. 114/08).

Više o EMAS-u saznajte na www.ec.europa.eu.

Registar organizacija koje posjeduju EMAS pogledajte ovdje.


Izvor:SVIJET KVALITETE

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće