Ispis

EMAS i ISO 14001

Kreirano Nedjelja, 07 Listopad 2012 19:51
Hitovi: 6389

emas 14001Na  području  Europe  danas  postoje  dva  prihvaćena  sustava  upravljanja  zaštitom okoliša, a to su norma ISO 14001 i Uredba EMAS. Normu ISO 14001 objavila je međunarodna organizacija za normizaciju (prvi puta u rujnu 1996. godine), a Uredbu EMAS Europska komisija 1993. godine.

Oba sustava imaju isti cilj, osigurati učinkovit i upotrebljiv alat za upravljanje aspektima, tj. utjecajem organizacije na okoliš pa se relativno često shvaćaju i percipiraju kao konkurencija.

Prema podacima iz pregleda certifikata sustava upravljanja, ISO Survey krajem 2010. godine u ukupno 155 zemalja svijeta bilo je izdano oko 260.000 certifikata ISO 14001. Istovremeno, broj EMAS registriranih organizacija se u isto vrijeme kretao oko 4.500 pri čemu su navedene organizacije djelovale na oko ukupno 7.000  različitih lokacija. Generalno govoreći, EMAS Uredba svojim zahtjevima određuje nešto šire područje od norme ISO 14001, tj. može se smatrati da organizacija koja zadovoljava zahtjeve EMAS Uredbe istovremeno zadovoljava i zahtjeve norme ISO 14001. Obrnuta situacija ne vrijedi.

Pregled ključnih sličnosti i razlika između spomenutih sustava sadržana je u sljedećoj tablici:

EMAS tablica

U sluačju kada organizacija već ima uspostavljen sustav prema zahtjevima norme ISO 14001, u cilju zadovoljenja zahtjeva Uredbe EMAS potrebno je provesti sljedeće korake:
1.    Inicijalno okolišno prispitivanje – EMAS Uredba zahtijeva provedbu inicijanog prispitivanja okolišnih aspekata u cilju njihove vjerodostojne identifikacije.
2.    Izrada okolišne izjave – EMAS Uredba zahtijeva javno dostupnu izjavu koja se temelji na ciljevima i rezultatima uspostave sustava upravljanja okolišem. Takva izjava sadržajno mora zadovoljiti zahtjeve dodatka IV Uredbe.
3.    Modifikacija politike okoliša – EMAS Uredba zahtijeva jasnije opredijeljenje organizacije spram zadovoljenja primjenjivih zakonskih odredbi, tj. zakona. U slučaju da se EMAS registracijom želi obuhvatiti više lokacija, neprekidno poboljšanje u području okoliša mora obuhvatiti sve lokacije.
4.    Planiranje – Organizacija mora osigurati da je identifikacija aspekata okoliša provedeba u skaldu sa zahtjevima dodatkom IV Uredbe te da su svi elementi inicijalnog okolišnog preispitivanja provedeni u skladu s dodatkom VII Uredbe.
5.    Implementacija – Jedan od zahtjeva EMAS Uredbe je i aktivna uključenost zaposlenika i dobavljača u program upravljanja okolišem pa je potrebno, na prikladan način – npr. putem Odbora za upravljanje okolišem ili sl., osigurati uključenost svih zainteresiranih strana.
6.    Neovisno ocjenjivanje i provedba popravnih radnji – neophodno je da organizacija definira učestalost provedbe unutarnjih neovisnih ocjena u skladu s dodatkom II Uredbe te da na godišnjoj bazi osigura dokaze neprekidnog poboljšanja učinkovitosti upravljanja okolišem.

Tijek ključnih koraka implementacije zahtjeva EMAS Uredbe:

Emas koraci

Generalno govoreći, ključni aspekti za koje EMAS Uredba sadrži detaljnije zahtjeve nego norma ISO 14001 su:

1. Neprekidno poboljšavanje u području upravljanja okolišem koje je temeljeno na mjerljivim podacima
2. Provedba inicijalnog okolišnog preispitivanja
3. Identifikacija svih okolišnih aspekata u cilju određivanja najznačajnijih aspekata
4. Opseg provedbe unutarnje neovisne ocjene
5. Dokumentirana i javno dostupna okolišna izjava
6.Zahtijevana potpuna sukladnost s odredbama primjenjive legislative te njena periodička provjera, opredijeljenost Uprave temeljena na okolišnoj politici, uključenost zaposlenika i svijest o važnosti upravljanja okolišem te opredijeljenost na demonstrirana poboljšanja u učinkovitosti sustava upravljanja aspektima okoliša.


Izvor:SVIJET KVALITETE

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće