Ispis

Autohtoni proizvodi

Kreirano Subota, 14 Prosinac 2013 19:50
Hitovi: 7386

Autohtoni prehrambeni proizvodi zbog tehnoloških, prehrambenih i organoleptičkih specifičnosti, kvalitetom i posebnošću konkuriraju ostalim prehrambenim proizvodima na globalnom tržištu. Autohtoni proizvodi se štite zemljopisnim oznakama zbog stvaranja identiteta i prepoznatljivosti i više cjenovne kategorije. Zaštita autohtonih proizvoda spada u zakonski definirano područje. Zemljopisne oznake su oznake na proizvodima koji posjeduju karakterističnu kvalitetu ili reputaciju nastalu zahvaljujući utjecaju određenog mjesta podrijetla. Europska unija propisala je u Uredbi (EU) br. 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuff zahtjeve za zaštitu autohtonih proizvoda.

000.eu

U Republici Hrvatskoj su osim navedene Uredbe na snazi još dva propisa, Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN br. 80/13) i Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN br. 86/13).

Nadležno ministarstvo za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 1151/2012 obavlja sljedeće poslove:
– provodi nacionalni postupak zaštite naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i na prijelaznoj osnovi odobrava zaštitu naziva na razini Republike Hrvatske,
– dostavlja Europskoj komisiji dokumentaciju potrebnu za registraciju zaštićenog naziva zaštićene oznake izvornosti (ZOI), oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP) i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS) poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na razini Europske unije,
– provodi postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela koja potvrđuju sukladnost sa specifikacijom proizvoda.

Postupak zaštite autohtonih proizvoda
Zahtjev za zaštitu naziva oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ima pravo podnijeti udruga proizvođača. Zahtjev se podnosi Ministarstvu na propisanom obrascu uz dokumente propisane Uredbom (EU) br. 1151/2012 te se informacija o zaprimljenom zahtjevu za zaštitu naziva objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva. Ministar osniva stručno Povjerenstvo za provedbu postupka zaštite naziva oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Ako Povjerenstvo utvrdi da Zahtjev ispunjava odredbe Uredbe (EU) br. 1151/2012 i provedbenih propisa predlaže ministru objavu informacije o podnesenom Zahtjevu u »Narodnim novinama« te objavu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda na internetskim stranicama Ministarstva. Danom objave informacije »Narodnim novinama« počinje teći rok za podnošenje prigovora u kojem svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može Ministarstvu u roku od trideset dana podnijeti prigovor na Zahtjev. Ako Ministarstvo ne zaprimi prigovor u propisanom roku Povjerenstvo predlaže ministru donošenje rješenja o zaštiti autohtonih proizvoda ZOI, ZOZP i ZTS.

zoi zozp

Nakon što je naziv zaštićen u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 1151/2012 i provedbenih propisa Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji dokumentaciju potrebnu za registraciju oznake na razini Europske unije. Ministarstvo na internetskim stranicama objavljuje specifikacije proizvoda na temelju kojih je Europska komisija donijela pozitivnu odluku o registraciji oznake.

Naziv proizvoda koji je registriran zaštićen je od zlouporabe i narušavanja ugleda izvornog proizvoda.

Zaštićene proizvode u Europskoj uniji možete pronaći na web stranici www.ec.europa.eu.

Certifikacijske kuće odnosno kontrolna tijela koja žele dobiti ovlaštenje od nadležnog ministarstva moraju ishoditi akreditaciju prema normi ISO/IEC 17065 Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga. Popis akreditiranih ovlaštenih kontrolnih tijela u Hrvatskoj možete pronaći ovdje.

Popis zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) možete pronaći ovdje.

Popis zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) možete pronaći ovdje.

orig

Više podataka o zaštiti autohtonih prehrambenih proizvoda možete saznati na web stranicama www.ec.europa.eu, www.origin-gi.com i www.mps.hr.


Izvor:MP i ORIGIN

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće