Ispis

HRN EN ISO 14065:2013

Kreirano Srijeda, 14 Svibanj 2014 18:29
Hitovi: 5800

Naslov norme
HRN EN ISO 14065:2013
Staklenički plinovi - Zahtjevi za tijela koja provode validaciju i verifikaciju stakleničkih plinova za potrebe akreditacije ili drugih oblika odobrenja
(ISO 14065:2013; EN ISO 14065:2013)

Područje primjene
Ova norma utvrđuje načela i zahtjeve za tijela koja provode validaciju ili verifikaciju emisija stakleničkih plinova. Neovisna je o bilo kojem programu stakleničkih plinova, a ukoliko se primjenjuje neki program stakleničkih plinova zahtjevi tog programa su dodatak ovoj međunarodnoj normi.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Načela
5 Opći zahtjevi
6 Kompetencije
7 Komunikacija i zapisi
8 Proces validacije ili verifikacije
9 Žalbe
10 Pritužbe
11 Posebne validacije ili verifikacije
12 Sustav upravljanja

Kratki pregled norme
4 Načela
Ova međunarodna norma ne može predvidjeti sve moguće situacije, stoga postavlja načela koja pomažu pri ocjenjivanju nepredvidivih situacija. Načela nisu zahtjevi. U nekim slučajevima, tijela koja provode validaciju ili verifikaciju trebaju pronaći odgovarajuću ravnotežu između načela kao što su otvorenost i povjerljivost.
Načela koja se postavljaju u ovom dijelu norme su:
-    nepristranost
-    kompetentnost
-    činjenični pristup pri donošenju odluke
-    otvorenost
-    povjerljivost.

5 Opći zahtjevi
Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora imati opis svog pravnog statusa, uključujući, gdje je primjenjivo, imena vlasnika.
Opći zahtjevi postavljeni u ovoj normi, osim pravnog statusa, tiču se pravnih i ugovornih stvari, opredjeljenja u pogledu upravljanja i rukovođenja, nepristranosti, odgovornosti i financiranja.
Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora djelovati nepristranost i mora izbjegavati neprihvatljive sukobe interesa. Način na koji to tijelo treba izbjegavati sukob interesa podrobnije je opisan u točki 5.4.2 norme.
Također, mora biti uspostavljen mehanizam nadzora nad nepristranošću te mehanizam upravljanja financijskim rizikom.

6 Kompetencije
Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora utvrditi kompetencije za svaki sektor u kojem djeluje, dokazati da njegovo osoblje posjeduje dovoljnu kompetentnost (uključujući validatore, verifikatore i tehničke eksperte) i mora imati pristup stručnoj ekspertizi u pogledu posebnosti koje se tiču validacije ili verifikacije, sektora ili područja unutar svog područja djelovanja.
U točki 6.2 norma utvrđuje kompetencije osoblja.
Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora uspostaviti validacijske ili verifikacijske skupine te pružiti odgovarajuće usluge u pogledu potpore i upravljanja. Ako jedna osoba ispunjava zahtjeve validacijske ili verifikacijske skupine, onda se ona može smatrat validacijskom ili verifikacijskom skupinom.
Nadalje, norma utvrđuje zahtjeve validacijske skupine u pogledu potrebnog znanja, stručne ekspertize, auditiranja informacija i podataka, posebnih kompetencija za validacijsku skupinu, posebnih kompetencija za verifikacijsku skupinu kao i posebnih kompetencija za vođu validacijske ili verifikacijske skupine.
Validatori ili verifikatori mogu biti ugovorno osoblje, a za što tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora imati odgovarajuće politike i postupke.
O osoblju se moraju voditi odgovarajući zapisi.
Uvjeti za outosurcing navedeni su u točki 6.6. norme.

7 Komunikacija i zapisi
Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora pružiti odgovarajuće informacije svojim klijentima ili odgovornoj strani (a koji su navedeni u točki 7.1. ove norme).
Osim toga, ono mora imati politiku i mehanizme očuvanja povjerljivosti informacija dobivenih ili utvrđenih tijekom validacije ili verifikacije.
Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora održavati i na zahtjev pružiti jasnu, sljedivu i točnu informaciju o svojim aktivnostima i sektorima u kojima djeluje.
Također, mora održavati i upravljati zapisima o svojim validacijama i verifikacijama. To održavanje mora se provoditi po načelima sigurnosti i povjerljivosti.

8 Proces validacije ili verifikacije
Proces validacije ili verifikacije mora uključiti slijedeće faze:
-    predangažman
-    pristup
-    validacija ili verifikacija
-    izjava o validaciji ili verifikaciji.
PREDANGAŽMAN obuhvaća aktivnosti koji se tiču nepristranosti, kompetentnosti, ugovaranja s klijentom i imenovanja vođe skupine.
PRISTUPNA FAZA obuhvaća odabir validacijske ili verifikacijske skupine, komuniciranje s klijentom i odgovornom stranom te planiranje.
VALIDACIJA ILI VERIFIKACIJA je faza obuhvaća ocjenjivanje u skladu sa zahtjevima ISO 14064-3.
PREISPITIVANJE I IZDAVANJE IZJAVA O VALIDACIJI ILI VERIFIKACIJI. Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora osigurati da kompetentno osoblje, a koje nije dio validacijske ili verifikacijske skupine, potvrdi da su sve aktivnosti dovršene i da zaključi sukladnost radnji prema ISO 14064-3.

9 Žalbe (prizivi)
Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora dokumentirati postupke vezane za žalbe, a koje obuhvaćaju: poduzimanje popravnih radnji i odlučivanje o žalbama, javnu dostupnost opisa procesa žalbi (na zahtjev), odgovornost za sve odluke u procesima rješavanja žalbi, rješavanje žalbi na nediskriminirajući način i drugo.

10 Pritužbe (prigovori)
Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora dokumentirati postupke vezane za pritužbe, a koje obuhvaćaju: poduzimanje odgovarajućih popravnih radnji po potrebi, donošenje odluka o pritužbama, javnu dostupnost opisa procesa pritužbi, angažiranje osoba koje nisu povezane po pitanju pritužbe koja se podnosi i drugo.

11 Posebne validacije ili verifikacije
U slučajevima gdje je neophodno da tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju da kratku bilješku o validaciji ili verifikaciji prethodno validirane ili verificirane tvrdnje o stakleničkim plinovima kao odgovor na pritužbe ili činjenice otkrivene nakon izdavanja izjave o validaciji ili verifikaciji, tad se mora:
-    naznačiti unaprijed klijentu, odgovornoj strani ili oboma, uvjeti pod kojim se provodi posebna validacija ili verifikacija, i
-    voditi posebnu brigu kod imenovanja skupine kako odgovorna strana ne bi imala  prigovor.

12 Sustav upravljanja
Tijelo koje provodi validaciju ili verifikaciju mora uspostaviti, primijeniti i održavati dokumentirani sustav upravljanja koji obuhvaća slijedeće elemente:
-    politiku sustava upravljanja
-    nadzor nad dokumentima
-    nadzor nad zapisima
-    unutrašnje audite
-    popravne radnje
-    preventivne radnje
-    preispitivanje upravljanja.

Napomena
Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži osvrt na sadržaj norme. Organizacije/osobe koje žele primjenjivati ovu normu u svom radu mogu je pribaviti kod nacionalnog normirnog tijela.

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće