Ispis

HRN EN ISO/IEC 17011:2005

Kreirano Utorak, 16 Listopad 2012 19:49
Hitovi: 4770

Naslov norme 
HRN EN ISO/IEC 17011:2005
Ocjena sukladnosti - Opći zahtjevi za akreditacijska tijela koja akreditiraju tijela za ocjenu sukladnosti
(ISO/IEC 17011:2004; EN ISO/IEC 17011:2004)

Područje primjene
Ova međunarodna norma određuje opće zahtjeve za akreditacijska tijela koja ocjenjuju i akreditiraju tijela za ocjenu sukladnosti. Primjenjiva je i za provedbu međusobnih ocjenjivanja akreditacijskih tijela, u svrhu postizanja sporazuma o uzajamnom priznavanju.
Akreditacijska tijela koja djeluju u skladu s ovom međunarodnom normom ne moraju pružati usluge akreditacije za sve vrste tijela za ocjenu sukladnosti. Za potrebe ove međunarodne norme, tijela za ocjenu sukladnosti definiraju se kao organizacije koje pružaju sljedeće usluge ocjene sukladnosti: ispitivanje, umjeravanje, inspekciju, certifikaciju sustava upravljanja, certifikaciju osoblja, certifikaciju proizvoda i ispitivanje sposobnosti.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Akreditacijsko tijelo
5 Upravljanje
6 Ljudski resursi
7 Akreditacijski proces
8 Odgovornosti akreditacijskog tijela i tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Kratki pregled norme
4. Akreditacijsko tijelo
Zahtjevi za akreditacijsko tijelo su slijedeći:
-    legalni pravi identitet
-    ustrojstvo koje će osigurati povjerenje u njegov rad
-    osiguranje objektivnosti i nepristranosti
-    osiguranje zaštite povjerljivosti informacija
-    osiguranje odgovornosti za njegove aktivnosti
-    dokazivanje potrebnih financijskih resursa neophodnih za rad
-    jasan opis akreditacijskih djelatnosti.
Svi ovi zahtjevi upućuju da akreditacijsko tijelo mora na odgovarajući način oblikovati svoj rad kojim bi se osiguralo ispravno provođenje njegovih aktivnosti

5. Upravljanje
Akreditacijsko tijelo mora uspostaviti, primijeniti i održavati sustav upravljanja i neprekidno poboljšavati njegovu djelotvornost u skladu sa zahtjevima ove međunarodne norme. Kada se ovom međunarodnom normom zahtijeva da akreditacijsko tijelo ima ili uspostavi postupke, to znači da oni moraju biti dokumentirani, primijenjeni i održavani, a moraju se temeljiti na deklariranoj politici, kadgod je to prikladno.
Zahtjevi koji se tiču upravljanja obuhvaćaju:
-    sustav upravljanja
-    nadzor dokumenata
-    nadzor zapisa
-    nadzor nesukladnosti i popravne radnje
-    preventivne radnje
-    unutrašnje audite
-    preispitivanja upravljanja
-    pritužbe.

6. Ljudski resursi
Akreditacijsko tijelo mora raspolagati dostatnim brojem osposobljenog osoblja, vlastitog, vanjskog, privremenog ili stalnog, koje ima odgovarajuće obrazovanje, izobrazbu, tehničko znanje, vještine i iskustvo. Ono mora osigurati dostatan broj ocjenitelja, uključujući vodeće ocjenitelje i eksperte, kojima će pokriti ukupno područje svojih aktivnosti. Osim toga, mora osigurati da svaka osoba bude upoznata sa svojim dužnostima, odgovornostima i ovlaštenjima.
Akreditacijsko tijelo mora zahtijevati od svoga osoblja da se i formalno obveže, potpisom ili na drugi prikladan način, da će poštivati pravila koje je propisalo akreditacijsko tijelo.
Akreditacijsko tijelo mora uspostaviti postupke za izbor, izobrazbu i formalno potvrđivanje ocjenitelja i eksperata uključenih u proces akreditacije.
Ono mora osigurati da se ocjenjivanje i postupak donošenja odluke o akreditaciji provede na zadovoljavajući način, uspostavom postupaka nadgledanja postignuća i osposobljenosti uključenog osoblja. Osobito, akreditacijsko tijelo mora ocijeniti postignuća i osposobljenost svoga osoblja sa svrhom utvrđivanja potreba za izobrazbom. Rad ocjenitelja mora se nadgledati, u pravilu svake tri godine.
Akreditacijsko tijelo mora održavati zapise o odgovarajućem obrazovanju, izobrazbi, iskustvu i osposobljenosti za svaku osobu uključenu u proces akreditacije. Zapisi o izobrazbi, iskustvu i nadgledanju rada moraju biti redovito osuvremenjivani.

7. Akreditacijski proces
Opći kriteriji za akreditaciju tijela za ocjenjivanje sukladnosti moraju biti oni koji su dani u odgovarajućim normativnim dokumentima, poput međunarodnih normi i uputa za rad tijela za ocjenjivanje sukladnosti. Informacije koje akreditacijsko tijelo mora učiniti javno dostupnima i osuvremenjivati ih u određenim vremenskim razmacima dane su u točki 7.1.2 ove međunarodne norme.
Akreditacijski proces obuhvaća:
-    prijavu za akreditaciju
-    ocjenjivanje resursa
-    podugovaranje ocjenjivanja
-    pripremu za ocjenjivanje
-    preispitivanje dokumentacije i zapisa
-    ocjenjivanje na licu mjesta
-    analizu nalaza i izvještaj o ocjenjivanju
-    donošenje odluke o akreditaciji
-    žalbe
-    ponovnu akreditaciju i nadzor
-    proširenje akreditacije
-    suspenziju, povlačenje ili suženje akreditacije
-    zapise o tijelima za ocjenjivanje sukladnosti
-    ispitivanja sposobnosti i druge usporedbe laboratorija.

8. Odgovornosti akreditacijskog tijela i tijela za ocjenjivanje sukladnosti
Obveze tijela za ocjenjivanje sukladnosti koje akreditacijsko tijelo treba zahtijevati navedene su u točki 8.1 ove međunarodne norme.
Obveze akreditacijskog tijela navedene su u točki 8.2 ove međunarodne norme.
Akreditacijsko tijelo kao vlasnik akreditacijskog simbola namijenjenog za uporabu akreditiranim tijelima za ocjenjivanje sukladnosti, mora imati politiku za nadzor nad njegovom zaštitom i uporabom. Akreditiranom tijelu za ocjenjivanje sukladnosti dopuštena je uporaba akreditacijskog simbola na izvještajima ili certifikatima izdanim u okviru područja njegove akreditacije.

Napomena
Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži osvrt na sadržaj norme. Organizacije/osobe koje žele primijenjivati ovu normu u svom radu mogu je pribaviti kod nacionalnog normirnog tijela.

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće