Ispis

HRN EN ISO/IEC 17020:2012

Kreirano Petak, 31 Svibanj 2013 21:28
Hitovi: 10879

Naslov norme
HRN EN ISO/IEC 17020:2012
Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju
(ISO/IEC 17020:2012; EN ISO/IEC 17020:2012)

Područje primjene
Ova norma utvrđuje opće zahtjeve za osposobljenost tijela koja provode inspekciju te za nepristranost i dosljednost u provođenju inspekcijskih poslova.
Ovisno o stupnju neovisnosti, razlikuju se inspekcijska tijela vrste A, B, C. Ti stupnjevi uključuju dizajniranje, provjeru tipa, početnu provjeru, unutrašnju inspekciju ili nadzor.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Opći zahtjevi
5 Strukturni zahtjevi
6 Zahtjevi za resurse
7 Procesni zahtjevi
8 Zahtjevi za sustav upravljanja

Kratki pregled norme
4 Opći zahtjevi
Opći zahtjevi nepristranost, neovisnost i povjerljivost.
Inspekcijsko tijelo mora provoditi svoje aktivnosti potpuno nepristrano. Rizici koji bi mogli ugroziti nepristranost moraju se prepoznavati u svakodnevnom radu. Uprava inspekcijskog tijela mora se opredijeliti za nepristranost.
Neovisnost inspekcijskog tijela definirana je kroz tri vrste tijela: A, B, C, i za svaku pojedinu vrstu navedeni su potrebni zahtjevi.
Inspekcijsko tijelo mora čuvati povjerljivost svih informacija.

5 Strukturni zahtjevi
Strukturni zahtjevi tiču se administrativnih zahtjeva te upravljačke i organizacijske strukture.
Inspekcijsko tijelo mora biti pravni subjekt, ili biti dio pravnog subjekta. Ono mora imati dokumentaciju koja opisuje njegove aktivnosti. Također, mora imati osiguranje od odgovornosti.
Organizacijska i upravljačka struktura mora biti takva da se očuva nepristranost. Jedna ili više osoba moraju biti na raspolaganju u svojstvu tehničke uprave inspekcijskog tijela (voditelj inspekcije). Ta osoba ili osobe moraju imati jednu ili više zamjena.
Inspekcijsko tijelo mora imati opise poslova ili drugu dokumentaciju za svaku funkciju koja je uključena u provedbu inspekcijskih aktivnosti.

6 Zahtjevi za resurse
Zahtjevi iz ovog poglavlja norme tiču se cjelokupnog osoblja, objekata i opreme te podugovaranja koje provodi inspekcijsko tijelo.
Inspekcijsko tijelo mora upravljati i biti odgovorno za rad cjelokupnog osoblja uključenog u inspekcijske aktivnosti. Mora raspolagati s dovoljnim brojem osoblja koje je osposobljeno za radnje u koje se uključuje. Zahtjevi za osposobljenost moraju biti definirani. Inspekcijsko tijelo mora razjasniti svakoj osobi njegove dužnosti, odgovornosti i ovlaštenja. Mora imati postupke za odabir, osposobljavanje, formalno odobrenje i monitoring inspektora i drugog osoblja uključenog u rad inspekcijskog tijela.
Svaki inspektor mora se provjeriti u radu. O osoblju se moraju voditi zapisi.
Nadalje, inspekcijsko tijelo mora imati na raspolaganju objekte i opremu koja mu je potrebna za pravilno obavljanje inspekcijskih poslova. O opremi se mora voditi cjelokupnog računa da je pravilno nadzirana, označena, održavana u skladu s propisanim postupcima. Za opremu koja se umjerava mora biti uspostavljen program umjeravanja. Mjerna sljedivost mora se ostvarivati do nacionalnih ili međunarodnih etalona ili referentnih materijala.
Inspekcijsko tijelo mora imati dokumentirane postupke za postupanje s neispravnom opremom i mora voditi sve potrebne zapise o opremi.
Ukoliko inspekcijsko tijelo podugovara neki dio inspekcije, ono mora moći dokazati osposobljenost tijela s kojim podugovara. O provjerama osposobljenosti podugovaratelja moraju se voditi odgovarajući zapisi.

7 Procesni zahtjevi
Norma propisuje kako inspekcijsko tijelo mora koristiti metode i postupke inspekcije koje su određene u zahtjevima prema kojima se provodi inspekcija. Nadalje, mora koristiti prikladno dokumentirane upute za planiranje inspekcije.
Inspekcijsko tijelo mora imati sustav upravljanja ugovorima i radnim nalozima. Zapažanja i podaci dobiveni tijekom inspekcijskih aktivnosti moraju biti pravodobno zapisani kako bi se spriječio gubitak važnih obavijesti. Moraju postojati upute za provedbu inspekcije na siguran način.
Inspekcijski predmeti i uzorci moraju biti prepoznatljivi tako da ne dođe do zamjene identiteta.
Inspekcijsko tijelo mora održavati sustav zapisa koji moraju prikazati djelotvornost ispunjavanja inspekcijskih postupaka i omogućiti ocjenjivanje inspekcijskih aktivnosti.
Inspekcijski izvještaji ili certifikati moraju biti sljedivi do inspektora koji je proveo inspekcijske aktivnosti.
Inspekcijsko tijelo mora imati dokumentirani postupak za zaprimanje, ocjenjivanje i donošenje odluka u vezi prigovori i žalbi. Opis procesa za postupanje s prigovorima i žalbama mora biti dostupan na zahtjev bilo kojoj zainteresiranoj strani.

8 Zahtjevi za sustav upravljanja
U pogledu zahtjeva za sustav upravljanja nude se 2 opcije:
Opcija A – sustav upravljanja prema zahtjevima točaka 8.2 do 8.8 norme
Opcija B – ako tijelo ima uspostavljen i održavan sustav u skladu s ISO 9001 kojim je moguće poduprijeti i dokazati ispunjavanje zahtjeva ove norme, ispunjava zahtjev iz točaka 8.2 do 8.8 norme.
Točke 8.2 do 8.8 norme sadrže opće zahtjeve za sustav upravljanja, zatim zahtjeve za:
- dokumentaciju sustava upravljanja
- nadzor dokumenata
- nadzor zapisa
- preispitivanja upravljanja
- unutrašnje audite
- popravne radnje
- preventivne radnje.

Napomena
Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži osvrt na sadržaj norme. Organizacije/osobe koje žele primjenjivati ovu normu u svom radu mogu je pribaviti kod nacionalnog normirnog tijela.

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće