Ispis

HRN EN ISO 19011:2012

Kreirano Četvrtak, 30 Kolovoz 2012 16:46
Hitovi: 10987

Naslov norme
HRN EN ISO 19011:2012
Smjernice za provođenje audita sustava upravljanja
(ISO 19011:2011; EN ISO 19011:2011)

Područje primjene
Ova norma sadrži smjernice o auditiranju sustava upravljanja, uključujući načela auditiranja, upravljanje programom audita i provedbu audita te smjernice o vrednovanju kompetentnosti osoba uključenih u proces audita. Primjenjiva je na sve organizacije koje provode unutarnje ili vanjske audite sustava upravljanja.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Načela auditiranja
5 Upravljanje programom audita
6 Provedba audita
7 Osposobljenost i vrednovanje auditora

Kratki pregled norme
4 Načela auditiranja
U ovom zahtjevu su opisana načela auditiranja. Auditiranje se temelji na nizu načela koja pomažu da audit bude učinkovit i pouzdan alat koji podupire politike upravljanja i nadzore dajući informacije koje organizaciji pružaju priliku da poboljša svoj rad.
Smjernice donose šest načela koja se odnose na aditore i audit.
1. cjelovitost
2. ispravno izlaganje
3. profesionalna pozornost
4. povjerljivost
5. neovisnost
6. pristup temeljen na dokazima

5 Upravljanje programom audita
U ovom zahtjevu je opisano kako se upravlja programom audita. Organizacija u kojoj se provodi audit treba uspostaviti takav program audita koji doprinosi određivanju učinkovitosti sustava upravljanja. Program audita može uključivati audite koji se tiču jedne ili više normi sustava upravljanja, provođenih odvojeno ili kombinirano.
Najviša uprava treba osigurati da se odrede ciljevi programa audita kao i imenovati jednu ili više osposobljenih osoba da upravlja programom audita. Opseg programa audita treba se temeljiti na veličini i prirodi organizacije koja se auditira, kao i na prirodi, funkcionalnosti, složenosti i razini zrelosti sustava upravljanja koji se auditira. Prednost treba dati pitanjima koja su od bitnijeg značaja.
Najviša uprava treba osigurati da se utvrde ciljevi programa audita prema izravnom planiranju i provedbi audita te da se program audita izvrši učinkovito. Ciljevi programa audita trebaju biti u skladu s politikama i ciljevima sustava upravljanja te ih poduprijeti.
Opisano je kako prilikom utvrđivanja programa audita, treba uzeti u obzir više stavki.
Osoba koja upravlja programom audita treba izvršiti plan audita:
-    komuniciranja o bitnim dijelovima programa s bitnim stranama te izvještavanje istih o naprecima;
-    određivanja ciljeva, područja i kriterija za svaki pojedini audit;
-    koordiniranja i rasporeda audita i drugih radnji;
-    osiguranja skupine auditora s potrebnim osposobljenostima;
-    pružanja potrebnih sredstava auditorskoj skupini;
-    osiguranja provedbe audita;
-    osiguranja upravljanja i održavanja zapisa.

6 Provedba audita
U ovom zahtjevu je opisano što je bitno prilikom provedbe audita. Uobičajene radnje pri provedbi audita slijede niz:
-    pokretanje audita
-    priprema audita
-    provođenje audita
-    priprema i razdioba izvještaja audita
-    dovršavanje audita
-    provedba naknadnih radnji
Kad se pokreće audit, odgovornost za njegovo provođenje je na imenovanom vodećem auditoru do dovršetka audita.
Izvodljivost audita utvrđuje se kako bi se steklo razumno povjerenje u postignuće ciljeva audita.
Preispitivanje dokumentacije potrebno je da bi se dobila informacija za pripremu audita i primjenjivih radnih dokumenata te radi stjecanja uvida u stanje dokumentacije i time otkrili mogući nedostaci.
Opisano je kako vodeći auditor treba pripremiti plan audita temeljen na informacijama sadržanim u programu audita i dokumentaciji koji mu je dostavi auditirani. Plan audita treba uzeti u obzir učinak audita na procese auditiranog i dati temelj sporazumu između svih strana uključenih u audit. Plan audita treba sadržavati raspored i koordinaciju radnji audita.
Opisano je kako provođenje audita teče u nekoliko koraka.
Izvještaj audita treba biti datiran, preispitan i odobren, kad je to prikladno, u skladu postupkom za program audita.
Izvještaj o auditu treba biti dostavljen odgovarajućim osobama kako je to utvrđeno postupcima audita ili planu auditu.
Audit je završen onda kada su sve planirane radnje provedene, ili ako se drugačije dogovori s klijentom audita.
Dokumenti koji se odnose na audit  trebaju se spremiti ili uništiti sukladno dogovoru između sudjelujućih strana i postupcima za audit program i primjenjivim zahtjevima.
Završetak i učinkovitost ovih radnji treba biti provjerena. Ova provjera može zahtijevati dodatni audit.

7 Osposobljenost i vrednovanje auditora
Povjerenje u proces audita i sposobnost postizanja njihovih ciljeva ovisi osposobljenosti osoba koje su uključene u planiranje i provođenje audita, uključujući auditore i vodeće auditore. Osposobljenost je potrebno vrednovati kroz proces koji obuhvaća osobne karakteristike i sposobnost primjene znanja i vještina stečenih izobrazbom, radnim iskustvom, osposobljavanjem za auditora i auditorskim iskustvom.
Rezultat vrednovanja treba postaviti temelje za:
-    odabir auditora
-    utvrđivanje potreba za dokazanu osposobljenost
-    tekuće vrednovanje sposobnosti auditora.
Auditori trebaju imati karakteristike koje će im omogućiti djelovanje u skladu s načelima auditiranja. Auditor treba biti:
- etičan
- otvoren
- diplomatičan
- pažljiv
- perceptivan
- svestran
Općenita znanja i vještine o sustavu upravljanju koje auditor treba posjedovati su:
- načela, postupci i metode auditiranja
- o sustavu upravljanja i dokumentima
- organizacijski konteksti
- primjenjivi zakonski i ugovorni zahtjevi.
Također, auditori trebaju posjedovati specifična znanja i vještine za određenu disciplinu i sektor.
Opisano je kako auditori trebaju neprestano poboljšavati svoju osposobljenost. Auditori trebaju održavati svoju osposobljenost kroz redovite audite sustava upravljanja i neprestano stručno usavršavanje. Neprestano stručno usavršavanje uključuje održavanje i poboljšavanje osposobljenosti. To se može postići dodatnim radnim iskustvom, osposobljavanjem, vlastitim studijama, treniranjem, prisustvovanjem sastancima, seminarima i konferencijama i drugim bitnim aktivnostima.

Napomena
Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži osvrt na sadržaj norme. Organizacije/osobe koje žele primijenjivati ovu normu u svom radu mogu je pribaviti kod nacionalnog normirnog tijela.

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće