Ispis

HRN EN ISO 50001:2012

Kreirano Petak, 12 Listopad 2012 19:24
Hitovi: 5388

Naslov norme
HRN EN ISO 50001:2012
Sustavi upravljanja energijom - Zahtjevi s uputama za uporabu
(ISO 50001:2011; EN ISO 50001:2011)

Područje primjene
Ova norma određuje zahtjeve sustava upravljanja energijom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Energetska učinkovitost predstavlja važno područje za svaku organizaciju, pomoću ove norme se uspostavlja učinkovit sustav upravljanja energijom.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Zahtjevi za sustav upravljanja energijom

Kratki pregled norme
4 Zahtjevi za sustav upravljanja energijom
Norma određuje opće zahtjeve uspostavljanja sustava upravljanja energijom kroz točku norme 4.1.
Norma propisuje odgovornost uprave organizacije koja uvodi sustav upravljanja energijom. Organizacija mora uspostaviti svoju politiku upravljanja sukladno ovoj normi.
Zahtjevi za upravu su opisani u točki norme 4.2.
Norma propisuje kako uprava mora imati propisanu i dokumentiranu politiku u kojoj mora biti opisano područje djelovanja, politika upravljanja
energijom mora biti sukladna ostalim sustavima upravljanja.
Norma zahtjeva da organizacija ima dokumentirane postupke i procedure koji su važni za uspostavu učunkovitog sustava upravljanja.
Organizacija mora identificirati opremu, prostorije i osoblje koje djeluju u sustavu upravljanja energijom.
Organizacija mora odrediti dužnosti i zadatke za svo osoblje koje sudjeluje u energetskoj učinkovitosti.
Organizacija mora djelovati prema zakonskim propisima svoje zemlje.
Norma propisuje kako se mora zapošljavati osposobljeno osoblje koje će postići ciljeve koje je utvrdila uprava za što boljom energetskom učinkovitosti.
Osoblje mora biti kontinuirano pod nadzorom, osoblju se mora omogućiti adekvatna izobrazba.
Norma propisuje kako se moraju utvrditi sve radnje koje pomažu uspostavljanju sustava upravljanja energijom i boljom energetskom učinkovitosti organizacije.
Norma u točci 4.5 propisuje koju sve dokumentaciju mora posjedovati organizacija koja primjenjuje ovu normu. Neki od zahtjeva se odnose na izjavu o
politici upravljanja energijom, propisanim ciljevima upravljanja energijom, planiranju aktivnosti, dokumentiranim postupcima i radnim uputama, itd.
Sva dokumentacija sustava upravljanja energijom se mora na odgovrajaći način čuvati i mora biti propisano upravljanje dokumentima.
Norma također naglašava veliku važnost komunikacije unutar organizacije kako bi se uspostavio učinkovit sustav upravljanja.
U točci 4.6 norma propisuje važnost uspostavljanja monitoringa, mjerenja i analiza koje mora provoditi organizacija.
Svi zapisi o nadzorima, provjerama i analizama se moraju čuvati.
Norma zahtjeva da organizacija provodi unutrašnji audit svog sustava upravljanja energijom.
Organizacija mora imati uspostavljeni sustav upravljanja nesukladnostima, korektivnim radnjama, popravnim radnjama i preventivnim radnjama.
Norma također propisuje kako organizacija mora uspostaviti upravljanje poboljšanjima i kontinuirano poboljšavati rad svoje organizacije.
U točci 4.7 norma propisuje kako organizacija mora provoditi upravinu ocjenu, odnosno kako uprava organizacije mora ocjenjivati svoj sustav upravljanja energijom koji je uspostavljen prema ovoj normi.
Norma propisuje ulazne i izlazne podatke koje organizacija mora koristiti za upravinu ocjenu.

Na kraju norme se nalazi dodatak koji pomaže u tumačenju kako primjenjivati ovu normu i što bolje zadovoljiti zahtjeve ove norme.

Napomena
Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži osvrt na sadržaj norme. Organizacije/osobe koje žele primijenjivati ovu normu u svom radu mogu je pribaviti kod nacionalnog normirnog tijela.

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće