Ispis

Pojmovnik

Kreirano Utorak, 14 Kolovoz 2012 08:34
Hitovi: 29586

Kvaliteta - stupanj u kojemu skup svojstvenih značajka ispunjava zahtjeve

Zadovoljstvo kupca - predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi

Kupac - osoba ili organizacija koja prima proizvod

Dobavljač - osoba ili organizacija koja isporučuje proizvod

Organizacija - skupina ljudi i objekata s raspoređenim odgovornostima, ovlastima i međusobnim odnosima

Postupak - utvrđeni način obavljanja radnje ili procesa

Proizvod - rezultat procesa

Proces - skup uzajamno povezanih ili međusobno djelujućih radnja koje ulaze pretvaraju u izlaze

Procesni pristup - pristup kada se radnjama i povezanim resursima upravlja kao procesom

Sustavni pristup - utvrđivanje, razumijevanje i upravljanje međusobno povezanim procesima kao sustavom pridonosi učinkovitosti i djelotvornosti organizacije

Sustav - skup međusobno povezanih ili međudjelujućih elemenata

Sustav upravljanja - sustav za utvrđivanje politike i ciljeva te za postizanje tih ciljeva

Sustav upravljanja kvalitetom - sustav upravljanja koji služi za upravljanje organizacijom i nadziranje organizacije s obzirom na kvalitetu

Priručnik za kvalitetu - dokument koji određuje sustav upravljanja kvalitetom neke organizacije

Audit - određivanje stupnja do kojeg su ispunjeni zahtjevi sustava upravljanja kvalitetom

Audit treće strane - provode vanjske neovisne organizacije koje pružaju usluge certificiranja

Ocjenjivanje - provjera prikladnosti, primjerenosti i djelotvornosti radnja na odabiru i određivanju, te rezultati tih radnja s obzirom na zadovoljavanje utvrđenih zahtjeva od strane predmeta ocjenjivanja sukladnosti

Ocjenjivanje sukladnosti - dokaz da su utvrđeni zahtjevi koji se odnose na proizvod, proces, sustav ili osobu zadovoljeni

Ocjenjivanje sukladnosti koje provodi treća strana - radnje na ocjenjivanju sukladnosti koje provodi osoba ili organizacija koja je neovisna o osobi ili organizaciji koja osigurava predmet koji se ocjenjuje

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti - tijelo koje pruža usluge ocjenjivanja sukladnosti

Sukladnost - ispunjavanje zahtjeva

Nesukladnost - neispunjavanje zahtjeva

Akreditacija - ocjenjivanje koje provodi treća strana, a odnosi se na tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dajući formalni dokaz njegove osposobljenosti za obavljanje zadataka ocjenjivanja sukladnosti

Akreditacijsko tijelo - tijelo koje provodi akreditaciju

Uzorkovanje - dobivanje reprezentativnog uzorka predmeta ocjenjivanja sukladnosti u skladu s nekim postupkom

Ispitivanje - određivanje jedne ili više značajka predmeta ocjenjivanja sukladnosti u skladu s nekim postupkom

Inspekcija - provjera oblikovanja proizvoda, procesa ili instalacije i određivanje njihove sukladnosti s posebnim zahtjevima

Certifikacija - potvrđivanje koje provodi treća strana, a odnosi se na proizvode, procese, sustave ili osobe

Nadzor - sustavno ponavljanje radnja na ocjenjivanju sukladnosti kao temelj za održavanje valjanosti izjave o sukladnosti

Imenovanje - ovlaštenje dano nekom tijelu za ocjenjivanje sukladnosti od strane državne uprave za provedbu utvrđenih radnja ocjenjivanja sukladnosti

Kompetentnost - dokazana sposobnost primjene znanja i vještina

Politika kvalitete - sveukupne namjere i upravljanje organizacijom s obzirom na kvalitetu, a koje je u propisanom obliku objavila uprava

Ciljevi kvalitete - ono što se traži, ili čemu se teži, povezano s kvalitetom

Uprava - osoba ili skupina ljudi na najvišoj razini koji upravljaju i nadziru organizaciju

Upravljanje - usklađene radnje vođenja i nadzora organizacije

Upravljanje kvalitetom - usklađene radnje za upravljanje i nadzor organizacije s obzirom na kvalitetu

Osiguravanje kvalitete - dio upravljanja kvalitetom usmjeren na osiguravanje povjerenja da će zahtjevi za kvalitetu biti ispunjeni

Poboljšavanje kvalitete - dio upravljanja kvalitetom usmjeren na povećanje sposobnosti ispunjenja zahtjeva za kvalitetu

 
Izvor:ISO 9000 i ISO/IEC 17000

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće