Ispis

Nabava usluga i potrepština u laboratorijima

Kreirano Ponedjeljak, 09 Prosinac 2013 20:07
Hitovi: 4971

isoiec17025savNorma ISO/IEC 17025:2005 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija propisuje među ostalima i zahtjeve koje moraju zadovoljiti laboratoriji što se tiče upravljanja uslugama i potrepštinama. Kako bi se što bolje zadovoljili zahtjevi za upravljanjem uslugama i potrepštinama potrebno je najprije propisati politiku i postupke za odabir i kupovanje usluga i potrepština koje utječu na kvalitetu ispitivanja ili umjeravanja. Laboratorij treba propisati u svom Priručniku kvalitete kako zadovoljava zahtjev norme vezan uz upravljanje uslugama i potrepštinama. Zatim u svojoj dokumentaciji sustava upravljanja opisati kako provodi nabavu usluga i potrepština u praksi odnosno u svakodnevnom radu.

U laboratoriju je potreban ustroj koji osigurava da uprava i osoblje laboratorija budu svjesni važnosti dobrog upravljanja naručivanjem usluga i potrepština jer je i to jedan od zahtjeva sustava upravljanja o kojem ovisi dobra provedba metoda ispitivanja ili umjeravanja. Umjeravanje i servisiranje mora se nabavljati od osposobljenih institucija kao i usluge i potrepštine koje se moraju naručivati od provjerenih dobavljača. Osoba zadužena za nabavu usluga i potrepština godišnjim planom nabave iskazuje potrebu za kupovanjem opreme, referentnih tvari, referentnih etalona, kemikalija, potrošnog materijala, stručne literature, standardnih metoda, normi i usluga koje se unaprijed mogu planirati.

Laboratorij treba propisati postupke za kupovanje, preuzimanje i skladištenje potrepština kao što su reagensi i potrošni materijali. Prema propisanim postupcima moraju raditi svi zaposlenici laboratorija i o tome moraju postojati zapisi. Kada u laboratorij pristignu naručene potrepštine ne smiju se početi koristiti dok osoba koja je zadužena za nabavu ne pregleda i provjeri jesu li potrepštine sukladne prema naručenim specifikacijama. O svakoj provjeri naručenih potrepština moraju postojati zapisi.

Kako bi se u laboratoriju dobro upravljalo uslugama i potrepštinama potrebno je voditi popis bitnih usluga i potrepština. Bitnim uslugama smatraju se umjeravanja, servisiranje i validacije opreme, a bitnim potrepštinama smatra se oprema, referentne tvari, kemikalije, baždarne tekućine, potrošni materijali, tehnički plinovi, odmjerno stakleno posuđe, stručna literatura, zakoni i norme. Koje su bitne usluge i potrepština najbolje znaju zaposlenici i voditelj laboratorija.

Nabavni dokumenti trebaju sadržavati podatke koji opisuju usluge i potrepštine koje se naručuju. Tehnički sadržaj dokumenata o kupnji pregledava se i odobrava prije izdavanja. Opis može sadržavati oznaku, vrstu, razred, stupanj, upute i druge tehničke podatke.

Laboratorij treba izraditi popis odobrenih dobavljača i provoditi vrednovanje dobavljača potrebnih usluga i potrepština. Svi zapisi o vrednovanju dobavljača moraju se čuvati. Na popis dobavljača najbolje je staviti što veći broj dobavljača za svaku potrebnu uslugu ili potrepštinu. Prema provedenom vrednovanju odlučuje se koji dobavljači su najbolji i takve dobavljače treba koristiti. Ako neki dobavljač ne može trenutno isporučiti uslugu ili potrepštinu odabire se slijedeći dobavljač s popisa odobrenih dobavljača. Na taj način se osigurava pouzdan rad laboratorija i spriječava se da laboratorij ne može provesti svoju metodu jer trenutno nema zahtijevanu potrepštinu.


Izvor:SVIJET KVALITETE

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće