Ispis

Popravne i preventivne radnje prema normi HRN EN ISO 9001:2009

Kreirano Nedjelja, 29 Lipanj 2014 23:33
Hitovi: 3771

iso9001poprNorma HRN EN ISO 9001:2009 Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi propisuje u točkama 8.5.2 i 8.5.3 zahtjeve za provođenje popravnih i preventivnih radnji. Organizacije koje žele uvesti sustav upravljanja kvalitetom i certificirati svoj sustav sukladno HRN EN ISO 9001:2009 moraju, među ostalima, zadovoljiti i zahtjeve koji su propisani u navedenim točkama. Hrvatska norma HRN EN ISO 9001:2009 istovjetna je europskoj normi EN ISO 9001:2008. Ovu je hrvatsku normu izdao Hrvatski zavod za norme tako što je europsku normu EN ISO 9001:2008, Quality management systems – Requirements (ISO 9001:2008) prihvatio bez ikakvih preinaka. Hrvatski tekst norme HRN EN ISO 9001:2009, Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi (ISO 9000:2008; EN ISO 9001:2008) pripremio je tehnički odbor HZN/TO 176, Upravljanje kvalitetom i osiguravanje kvalitete, Hrvatskoga zavoda za norme.

Sadržaj
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Sustav upravljanja kvalitetom
5 Odgovornost uprave
6 Upravljanje resursima
7 Realizacija proizvoda
8 Mjerenje, analiza i poboljšavanje

Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom treba biti strateška odluka svake organizacije. Ova međunarodna norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa, kad razvoj, primjena i poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom povećavaju zadovoljstvo kupca ispunjavanjem njegovih zahtjeva. Prednost procesnog pristupa je osiguravanje trajnog nadzora nad vezama između pojedinačnih procesa unutar procesnog sustava te njihovom kombinacijom i međusobnim djelovanjem.

Norma HRN EN ISO 9001:2009 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom u slučajevima kad organizacija treba dokazati svoju sposobnost dobavljanja proizvoda koji ispunjava zahtjeve kupca i zahtjeve
zakona i propisa, te namjerava povećati zadovoljstvo kupca učinkovitom primjenom sustava, uključujući procese za stalno poboljšavanje sustava i osiguravanje sukladnosti sa zahtjevima kupca, kao i zahtjeva zakona i propisa.

Svi zahtjevi ove međunarodne norme su općeniti i mogu se primijeniti na sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu, veličinu i ponuđeni proizvod. To se odnosi i na navedene zahtjeve u točkama 8.5.2 i 8.5.3 vezane za popravne i preventivne radnje.

POPRAVNE RADNJE
U normi se zahtjeva da organizacija poduzima popravne radnje radi uklanjanja uzroka nesukladnosti i na taj način se spriječava ponavljanje tih nesukladnosti. Ovdje je važno razdvojiti korektivnu radnju od popravne. Kada se uoči nesukladnost ona se što prije treba ukloniti i to je korektina radnja, ali da bi se spriječilo ponavljanje nesukladnosti mora se prvo pronaći uzrok pojave nesukladnosti. Kada se pronađe uzrok nesukladnosti tek tada se može uspješno provesti popravna radnja. Važno je da ta provedena popravna radnja bude učinkovita i da se organizacija uvjeri da je uspješno otklonila uzrok pojave nesukladnosti i osigurala da se nesukladnost više neće ponavljati.

U normi se zahtijeva uspostavljanje dokumentiranog postupka kojim se određuju zahtjevi za preispitivanje nesukladnosti, pronalaženje uzroka nesukladnosti, procjenjivanje potrebe poduzimanja radnji kako bi se osiguralo da se nesukladnost ne ponovi, određivanje i primjenu potrebnih radnji, zapise o rezultatima provedenih radnji i preispitivanje učinkovitosti provedenih popravnih radnji.

PREVENTIVNE RADNJE
U normi se zahtjeva da organizacija uspostavlja preventivne radnje radi uklanjanja uzroka mogućih nesukladnosti i sprečavanja njihova pojavljivanja. Razlika preventivne radnje od popravne je u tome što se popravna radnja poduzima nakon uočene nesukladnosti, a preventivna se poduzima prije uočene nesukladnosti odnosno pomoću preventivne radnje želi se spriječiti da se nesukladnost pojavi. Preventivne radnje mogu biti mnoge radnje i najviše ovise o samoj organizaciji. Primjer preventivne radnje je slanje svojih djelatnika na dodatne edukacije kako bi se spriječilo da pogriješe i izazovu nesukladnost radeći svoj posao.

U normi se zahtijeva uspostavljanje dokumentiranog postupka kojim se određuju zahtjevi za određivanje mogućih nesukladnosti i njihovih uzroka, procjenjivanje potrebe poduzimanja preventivnih radnja kako bi se spriječilo pojavljivanje nesukladnosti,  određivanje i primjenu potrebnih radnji, zapise o rezultatima provedenih radnji i preispitivanje učinkovitosti provedenih preventivnih radnji.

Kratak sadržaj norme HRN EN ISO 9001:2009 možete pogledati ovdje.


Izvor:SVIJET KVALITETE

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće