Ispis

Kako provesti ispitivanje sposobnosti

Kreirano Četvrtak, 26 Ožujak 2015 13:14
Hitovi: 3387

ptt20152Ispitivanje sposobnosti jedan je od najboljih alata kojima se može dokazati tehnička osposobljenost nekog tijela za provođenje određenih aktivnosti. Najčešće se koristi za dokazivanje tehničke osposobljenosti laboratorija, ali vremenom postiže sve širu primjenu.

Što je ispitivanje sposobnosti objašnjeno je u ranijem članku, a cilj ovog članka je da u kratkim crtama da informacije o tome kako provesti ispitivanje sposobnosti. Ispitivanja sposobnosti provode organizatori ispitivanja sposobnosti (proficiency testing providers), a međunarodna norma koja utvrđuje opće zahtjeve za osposobljenost organizatora shema ispitivanja sposobnosti te za razvoj i provođenje shema ispitivanja sposobnosti je norma HRN EN ISO/IEC 17043. Stoga je najbolje započeti od norme koja upućuje na korake koje treba imati neka shema ispitivanja sposobnosti.

Prije nego se krene u organizaciju ispitivanja sposobnosti potrebno je utvrditi koliki je interes za provođenje ispitivanja sposobnosti i koliko postoji zainteresiranih potencijalnih sudionika kojima bi takva aktivnost bila od koristi. Kad se utvrdi da za ispitivanje sposobnosti postoji interes, tad se pristupa njegovom kreiranju i realiziranju.
Prvi korak je odrediti cilj i svrhu ispitivanja sposobnosti jer oni izravno utječu na statistički model vrednovanja ispitivanja sposobnosti. Nakon određivanja cilja i svrhe, potrebno je napraviti plan ispitivanja sposobnosti. Plan ispitivanja sposobnosti je podloga za dizajniranje ispitivanja sposobnosti, a može se izraditi prema elementima koji su navedeni u normi HRN EN ISO/IEC 17043. Nakon što se planom definiraju sve potrebne informacije i osiguraju svi uvjeti za provedbu ispitivanja sposobnosti, kad se cjelokupno provođenje ispitivanja sposobnosti dokumentirano razradi, tad se može krenuti u samu provedbu. Provedba, naravno, treba biti unaprijed definirana korak po korak kako bi svi sudionici skupili potrebne informacije na identičan način i kako bi one bile usporedive. Nakon provedbe ispitivanja sposobnosti, informacije od sudionika se obrađuju prema unaprijed postavljenom statističkom modelu. Najčešće norme koje se koriste za statističku obradu podataka su HRN ISO 13528 (Statističke metode pri ispitivanju sposobnosti putem međulaboratorijskih usporedbi) te niz normi HRN ISO 5725ff (Točnost (istinitost i preciznost) mjernih metoda i rezultata).

Što se tiče organizacijskih koraka pri izvedbi ispitivanja sposobnosti, sve kreće od osobe koja se naziva koordinatorom ispitivanja sposobnosti, a koja je odgovorna za cjelokupan proces. Koordinator pokreće prve korake, ispitivanje tržišta, uspostavu sheme ispitivanja sposobnosti, najavu ispitivanja sposobnosti te sve komunikacije koje je odvijaju tijekom ispitivanja sposobnosti. Nakon najave ispitivanja sposobnosti, zainteresirane strane mogu podnijeti svoje prijave za sudjelovanje koje koordinator obrađuje i nakon čega se identificiraju sudionici ispitivanja sposobnosti. Prije provedbe ispitivanja sposobnosti sudionici od koordinatora dobivaju sve potrebne informacije, upute za sudjelovanje i sve obrasce potrebne za izradu zapisa koji nastaju u procesu.
Predmet ispitivanja sposobnosti, koji koordinator dostavlja sudionicima, mora biti pripremljen za tu svrhu (npr. homogen i stabilan). Nakon što sudionik proveden potrebne aktivnosti na predmetu ispitivanja sposobnosti i dobije informacije za kojima je tragao, svoje rezultate šalje koordinatoru. Koordinator, zatim, provodi obradu podataka i vrednovanje prema utvrđenom statističkom dizajnu.
Rezultate obrade i vrednovanja dostavlja sudionicima u obliku preliminarnog izvještaja. Svi sudionici trebaju provjeriti rezultate sudjelovanja i sve eventualne primjedbe na preliminarni izvještaj dostaviti natrag. Nakon roka za podnošenje primjedbi, koordiantor dostavlja završni izvještaj ispitivanja sposobnosti i tako zatvara krug ispitivanja sposobnosti.
Rezultati ispitivanja sposobnosti su od velikog značenja za sudionika jer on temeljen njih može donijeti zaključak i ocjenu svog rada.

Odgovornost za provođenje ispitivanja sposobnosti je na organizatoru ispitivanja sposobnosti, koji sve svoje resurse stavlja na raspolaganje da bi se takva aktivnost provela. Provedba aktivnosti ide preko koordinatora koja prati cijeli proces i provodi svu potrebnu komunikaciju. Sudionici su dužni provesti određene aktivnosti (ispitivanje, umjeravanje, provjeru ili drugo) i utvrditi rezultate koji se kasnije vrednuju i temeljem tog vrednovanja taj isti sudionik biva ocijenjen.
Osim toga što ispitivanje sposobnosti daje ocjenu rada, ono također služi i za izobrazbu sudionika kako bi svoj rad poboljšao i unaprijedio.


Izvor: SVIJET KVALITETE

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće