Ispis

Osoblje inspekcijskih tijela 17020:2012

Kreirano Utorak, 09 Prosinac 2014 15:27
Hitovi: 3219

osobljeinspU normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju u točki 6.1 zahtijeva se da inspekcijsko tijelo utvrdi i dokumentira zahtjeve osposobljenosti za cjelokupno osoblje uključeno u inspekcijske aktivnosti, uključujući zahtjeve za školovanjem, osposobljavanjem, tehničkim znanjem, vještinama i iskustvom. Inspekcijsko tijelo mora propisati kriterije za sva radna mjesta. Mora opisati kriterije tko može raditi na kojem radnom mjestu. To uključuje zahtjeve za školovanjem, osposobljavanjem, tehničkim znanjem, vještinama i iskustvom.

Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo zapošljava dovoljan broj osoba sa zahtijevanom osposobljenošću. Inspekcijsko tijelo mora zapošljavati dovoljan broj osposobljenog osoblja kako bi moglo provoditi svoje inspekcijske aktivnosti. Pod dovoljnim brojem osoblja smatraju se stalni zaposlenici i vanjski suradnici koji rade na ugovor. Potrebno je izraditi popis osoblja u kojem će se vidjeti koliki broj zaposlenika radi i na kojoj vrsti poslova.

Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo zapošljava osoblje odgovorno za inspekciju koje ima odgovarajuće kvalifikacije, osposobljavanje, iskustvo i zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva za provođenje inspekcije. Takvo osoblje mora imati odgovarajuće znanje o tehnologiji koja se koristi u proizvodnji proizvoda koji podliježu inspekciji, za rad procesa i za isporuku usluga, načinu na koji se koriste proizvodi, rade procesi i isporučuju usluge, svim nedostacima koji mogu nastati tijekom uporabe proizvoda, svim pogreškama u radu procesa kao i o svim nedostacima u isporuci usluga, takvo osoblje mora razumjeti važnost uočenih saznanja s obzirom na uobičajenu uporabu proizvoda, rad procesa i isporuku usluga. Ovaj zahtjev norme propisuje zahtjeve za inspektore koji provode inspekciju pošto su oni najvažniji članovi inspekcijskog tijela. Kada se propišu opisi njihovih poslova i kriteriji za provođenje inspekcije važno je dokazati da inspektori koji provode inspekciju zadovoljavaju sve zahtjeve za određenu vrstu inspekcije koju rade. Najbolji dokaz o zadovoljavanju osposobljenosti inspektora je pomoću zapisa o njihovoj osposobljenosti koji se trebaju nalaziti u dosjeima zaposlenika.

Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo mora jasno odrediti dužnosti, odgovornosti i ovlasti svake osobe. Osim propisanih opisa poslova i kriterija za izbor odgovarajućeg osoblja za svako radno mjesto inspekcijsko tijelo mora propisati još i dužnosti i odgovornosti svakog zaposlenika. Mora se odrediti za svakog zaposlenika koje su njegove dužnosti i odgovornosti. To je najbolje napisati kod opisa radnog mjesta.

Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo ima dokumentirane postupke za izbor, osposobljavanje, formalno ovlašćivanje i monitoring inspektora i ostalog osoblja uključenog u inspekcijske aktivnosti. Inspekcijsko tijelo mora propisati postupke za izbor osoblja, osposobljavanje i izobrazbu osoblja, imenovanje i ovlašćivanje osoblja i provedbu monitoringa inspektora i ostalog osoblja uključenog u inspekcijske aktivnosti. Kada se propišu ti postupci prema njima se mora provoditi izbor, osposobljavanje i monitoring i tome se moraju čuvati zapisi. U zapisima se treba vidjeti datum i potpis odgovorne osobe. Zapisi o imenovanju trebali bi dati podatke o demonstriranoj kompetentnosti. Proces imenovanja treba biti proporcionalan složenosti i riziku inspekcijske aktivnosti na koju se odnosi.

Ranije propisano osposobljavanje mora ovisiti o sposobnostima, kvalifikacijama i iskustvu svakog inspektora i ostalog osoblja uključenog u inspekcijske aktivnosti, kao i o rezultatima monitoringa.

Kada inspekcijsko tijelo provodi osposobljavanje osoblja prema svom propisanom postupku mora voditi računa o svim pojedincima koji rade u inspekcijskom tijelu. Izobrazba se planira za svakog pojedinca. Mora se voditi računa o sposobnostima, kvalifikacijama i iskustvu svakog zaposlenika unutar inspekcijskog tijela.

Zahtijeva se da inspekcijsko tijelo vodi zapise o monitoringu, izobrazbi, osposobljavanju, tehničkim znanjima, vještinama, iskustvu i ovlaštenjima cjelokupnog osoblja uključenog u inspekcijske aktivnosti. Inspekcijsko tijelo mora voditi zapise o svom osoblju. Svaki zaposlenik treba imati svoj dosje u kojem će se nalaziti životopis, diplome, ugovor o radu, zapisi o monitoringu, izobrazbi, osposobljavanju, tehničkim znanjima, vještinama, iskustvu i ovlaštenjima.

Zahtijeva se da osoblje uključeno u inspekcijske aktivnosti ne smije biti plaćeno na način koji bi mogao utjecati na rezultate inspekcije. Inspekcijsko tijelo mora osigurati nepristranost rada svojih inspektora tako što im plaće neće ovisiti o broju provedenih inspekcija ili o rezultatima inspekcije. Uprava svojim izjavama treba garantirati da je taj zahtjev osiguran.

Zahtijeva se da cjelokupno osoblje inspekcijskog tijela (bilo unutrašnje ili vanjsko), koje može utjecati na inspekcijske aktivnosti mora djelovati na nepristran način. Inspekcijsko tijelo mora osigurati nepristranost svom zaposlenom osoblju. Uprava svojim izjavama treba garantirati da je taj zahtjev osiguran.

Zahtijeva se da cjelokupno osoblje inspekcijskog tijela, uključujući podugovaratelje, osoblje vanjskih tijela, i pojedince koji djeluju u ime inspekcijskog osoblja, mora držati u tajnosti sve informacije dobivene ili nastale tijekom izvedbe inspekcijskih aktivnosti, izuzev ako zakon zahtijeva drugačije. Inspekcijsko tijelo mora osigurati povjerljivost svih informacija do kojih dođe prilikom obavljanja inspekcije. Svi zaposlenici inspekcijskog tijela trebaju potpisati izjave o povjerljivosti kojima će garantirati da informacije do kojih mogu doći neće iznositi drugim stranama i smatrat će ih povjerljivim osim ako to nije zakonom drugačije regulirano.


Izvor:SVIJET KVALITETE

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće