Ispis

Upravljanje ljudskim potencijalima - Sveto Marušić

Kreirano Nedjelja, 06 Srpanj 2014 23:06
Hitovi: 3492

knjiga upr ljudskim pLjudi su tvorci ideja, a potom ideje mijenjaju proizvod i usluge, donose dobit, promet i akumulaciju, bolje uvjete radai života. Knjiga se sastoji od tri dijela unutar kojih se nalazi osam poglavlja. To su Okruženje managementa, Otpori na promjene i management promjena, Strategijski management i manageri, Ljudski potencijali za europske integracije, Zapošljavanje, Profesionalni razvoj, Poticanje uspješnosti na radu, Otkrivanje managerskih potencijala. Ova knjiga je rezultat desetogodišnjeg istraživanja, predavanja i seminara.

U knjizi su igrađene većim dijelom opće prihvaćene teorije znane u Europi i u svijetu, nudeći druge, posve nove mogućnosti primjerene našoj sredini.

U prvom poglavlju autor opisuje okruženje managementa u kojem se nalazi dio o gospodarskom razvitku u tranziciji, krugovima utjecaja, tehnološkim promjenama, ciljevima novog poduzeća, segmentaciji tržišta rada. U ovom poglavlju opisuje se i makroorganizacija i mikroorganizacija. Opisuje se tehnologija na zapadu i odjeci tehnološkog razvoja u Hrvatskoj. Govori se o zadovoljstvu kupaca i zadovoljstvu zaposlenih.

Prikazuju se karakteri managera kroz životinjske likove.

U drugom poglavlju govori se o otporu na promjene i management promjena. U ovom poglavlju autor opisuje poduzeće koje uči, donosi zaključke projekta sa primjenom na Hrvatsku, opisuje se psihologija otpora na promjene i predstavlja projekcija sustava managementa promjena. Donose se rezultati istraživanja u Kini, Izraelu, Njemačkoj i Hrvatskoj. Prikazuju se elementi unutrašnje organizacije. Govori se o Lewinovom modelu upravljanja promjenama. Tehnološke promjene utječu na mijenjanje socijalnog okoliša u kojem ljudi u poduzećima rade. Otpor na promjene ne pojavljuje se toliko zbog same tehnologije, već se odnose na novu organizaciju i međuljudske razmirice što nastaju pod utjecajem tehnologije.

U trećem poglavlju autor opisuje strategijski management i managere. Tu se govori o misiji i ciljevima poduzeća, uporabi resursa i delegiranju zadaća. Govori se o manageru kao posredniku, dužnostima i djelovanju managera, funkcijama managera i tipovima i stilovima rukovođenja.
Navode se osobine sudionika u timu (oni koji se uvijek suprotstavljaju, oni koji su orijentirani na cilj, oni koji uvijek nešto govore, oni koji uvijek šute, oni koji sve odbijaju, oni kojima je dosadno, oni koji su osjetljivi na kritiku i oni koji čekaju priliku za napad).

U četvrtom poglavlju govori se o ljudskim potencijalima za europske integracije. U ovom poglavlju opisuju se ciljevi istraživanja, metodologija i uzorak, rezultati istraživanja, planiranje kadrova, selekcija i uvođenje urad, motiviranje za rad, obrazovanje i razvoj managera i praćenje kadrova. U ovom poglavlju rade se usporedbe Hrvatske s Europskom unijom i govori se o novom konceptu ljudskih potencijala za europske integracije.

U petom poglavlju autor govori o zapošljavanju osoblja. Opisuju se osnovni podaci za opis radnog mjesta, metode i analize rada. Govori se o planiranju ljudskih potencijala, tehnikama predviđanja broja i profila ljudi. Govori se o pridobivanju kandidata, o kandidatima u firmi i vanjskim kandidatima. Opisuje se selakcija, inicijalna selekcija, pregled molbi, testiranje i intervjui. Također se govori o valjanosti školskih ocjena i uvođenju u posao. Donose se primjeri iz poduzeća.

U šestom poglavlju autor nam govori o profesionalom razvoju. U poglavlju se nalaze zakonitosti profesionalnog razvoja, teorijski model profesionalnog razvoja, razvoj karijere, definicije karijere, značenje razvitka karijere, procjene vlastitih mogućnosti. U poglavlju se također govori o obrazovanju u poduzeću, tipovima izvanrednog obrazovanja, govori se o reformama obrazovanja u svijetu i strategijskom planu permanentnog obrazovanja u poduzeću. Navode se primjeri iz poduzeća. Također se navodi primjer braće od kojih je jedan ambiciozan i uspješan poduzetnik, ali je razveden dok je drugi brat obačan radnik sa jednostavnim poslom, ali je sretan u svom rodnom kraju i zadovoljan u braku. Autor nam iz ovog primjera postavlja pitanje čija je karijera uspješnija, tko je zadovoljniji i kakav je odnos uspješnosti i osobnog zadovoljstva? U ovom poglavlju govori se i o programima za voditelje službi ljudskih potencijala kao i o sustavu napredovanja.

U sedmom poglavlju opisuje se poticanje uspješnosti na radu. Opisuje se motivacija za rad, odnos proizvodnosti i motivacije, zadovoljstvu na radu. prikazuju se istraživanja motivacije za rad. Opisuje se rangiranje motivacijskih činitelja. Prikazuju se rezultati o zadovoljstvu na radu, formiranje plaća, dizajnu radnog mjesta. U sedmom poglavlju također se govori o kreativnosti i kreativnim tehnikama. Motivacija stvaranja prirođena je čovjeku, kreativnost zaposlenika poticat će kreativna klima. U ovom poglavlju govori se i o ocjenjivanju uspješnosti. daju se primjeri raznih upitnika i anketa.

U posljednjem osmom poglavlju autor nam donosi temu otkrivanja rukovodnih potencijala u poduzeću. Govori se o poželjnim osobinama budućih rukovoditelja, specifikaciji standardnih poslova rukovoditelja, analizi strategije i stupnja razvoja poduzeća, identifikaciji managerskog potencijala. Sam izbor potencijalnih managerskih talenata tek je prvi dio. Nakon toga je potrebna izobrazba i iskustvo.

Pored toga što je knjiga namijenjena znanstvenoj javnosti, rukovoditeljima i cijelom managementu ona je namijenjena i studentima diplomskih i poslijediplomskih studija. Knjiga na jednostavan i pregledan način iznosi sustav unapređivanja ljudskih potencijala.

Sadržaj:
1. Okruženje managementa
2. Otpori na promjene i management promjena
3. Strategijski management i manageri
4. Ljudski potencijali za europske integracije
5. Zapošljavanje
6. Profesionalni razvoj
7. Poticanje uspješnosti na radu
8. Otkrivanje managerskih potencijala

Izdavač: Adeco d.o.o.
Godina izdanja: 2006
ISBN: 953-97228-7-X
Broj stranica: 450
Recenzenti: Milan Jurina, Božidar Jušić, Clive Llewellin

Ukratko o autoru:
Sveto Marušić je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao na University of Rhode Island, doktorirao psihologiju u Skopju i polazio postdoktorski studij managementa na University of Rhode Island. Voditelj je katedre za Management Zagrebačke škole za ekonomiju i management. Ko-direktor je tvrtke Adeco d.o.o.. Radio je na Ekonomskom institutu Zagreb. Također je profesor predmeta "Upravljanje ljudskim potencijalima" i "Uvod u management" na poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i računarstva, MBA programa Kelly University i Filozofskog fakulteta iz Zagreba. Radio je poslove konzultanta za područje ljudskih potencijala za mnoge ugledne tvrtke. Autor je mnogih knjiga i znanstvenih radova iz područja ljudskih potencijala.


Izvor:SVIJET KVALITETE

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće