Ponedjeljak 05 Pro 2022
Ispis

ISO norme i energija

ISO-energy v

ISO - Međunarodna organizacija za normizaciju objavila je novu brošuru o ISO rješenjima za energetsku učinkovitost. Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije imaju veliki značaj za sve države svijeta. ISO je razvio norme u suradnji sa industrijom, nadležnim tijelima i potrošačima. ISO norme pomažu također i izumiteljima iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. ISO je izdao oko 150 norma povezanih s područjem energetske učinkovitost i obnovljivih izvora energije. Brošuru preuzmite klikom na sliku.

Ispis

ISO norme za graditeljstvo

ISO G

ISO - Međunarodna organizacija za normizaciju objavila je novu brošuru o graditeljstvu. Brošura govori o normama u građevinskom sektoru koji je ključni sektor u mnogim nacionalnim gospodarstvima, a često i najveći poslodavac. ISO norme uključuju alate za borbu s novim izazovima, kao što su zagađenje i energetska učinkovitost. Upotreba ISO normi u gradnji pruža tehničke prednosti, ali i društveni, gospodarski i ekološki dobitak za industriju i potrošače. ISO tehnički odbor za graditeljstvo naziva ISO/TC 59, Buildings and civil engineering works do sada je razvio 109 norma. Kada se donose norme u tehničkom odboru sudjeluju predstavnici proizvođača, arhitekti, dizajneri, inžinjeri, predstavnici natležnih tijela i potrošači. Brošuru preuzmite klikom na sliku.

Ispis

Leksikon održivog razvoja

Leksikon

 

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj izdao je Leksikon održivog razvoja. Leksikon predstavlja djelo u kojem su abecednim redoslijedom obrađeni svi relevantni pojmovi iz određenog područja. Leksikon je otisnut iz sredstava fondova Europske Unije u sklopu projekta "Razvoj nacionalne mreže za društveno odgovorno poslovanje u Republici Hrvatskoj". Leksikon među ostalim temama sadrži i teme iz područja kvalitete kao što su audit, auditor, norme, certifikat, cilj kvalitete, misija, organska hrana, SA 8000, kvaliteta itd. Leksikon preuzmite klikom na sliku.

Ispis

Vodič SA 8000

vodic 8000

 

Ovaj vodič naziva SA8000 Abridged Guidance - 2008 Standard tumači zahtjeve norme SA 8000:2008. Norma određuje auditiranje i certifikaciju sukladnosti za društvenu odgovornost. Zahtjevi norme su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu.  Njome se mogu koristiti unutrašnje i vanjske strane, uključujući certifikacijska tijela. Vodič objašnjava zahtjeve za dječji rad, prisilni rad, zdravlje i sigurnost, sloboda udruživanja radnika, diskriminacija, disciplinske mjere, radno vrijeme radnika, nagrade i sustav upravljanja. Vodič preuzmite klikom na sliku.

Ispis

Upute za navođenje izjava o sukladnosti sa specifikacijama

upute izjave

Ove upute izradila je HAA - Hrvatska akreditacijska agencija. Njima se određuje način navođenja izjava o sukladnosti na ispitnim izvještajima i potvrdama o umjeravanju laboratorija akreditiranih prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Uputa je namijenjena ocjeniteljima HAA i laboratorijima u postupcima akreditacije u kojima laboratoriji iskažu potrebu da u svojim ispitnim izvještajima ili potvrdama o umjeravanju navode i izjave o sukladnosti. Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) ne akreditira laboratorije za davanje mišljenja i tumačenja prema zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17025, točka 5.10.5, ali dopušta navođenje izjava o sukladnosti sa zahtjevima i/ili specifikacijama. Upute za navođenje izjava o sukladnosti preuzmite klikom na sliku.

Ispis

ISO norme niza 9000

ISO 9000

Vodič naziva Selection and use of the ISO 9000 family of standards predstavlja ISO tehnički odbor ISO/TC 176, Quality management and quality assurance i ISO norme niza 9000. Tu spadaju četiri norme koje se odnose na sustav upravljanja kvalitetom. To su ISO 9000 Sustavi upravljanja kvalitetom - Temeljna načela i terminološki rječnik, ISO 9001 Sustavi upravljanja kvalitetom - Zahtjevi, ISO 9004 Upravljanje u svrhu trajne uspješnosti organizacije – Pristup upravljanju kvalitetom i ISO 19011 Smjernice za provođenje audita sustava upravljanja. Vodič preuzmite klikom na sliku.

Ispis

Vodič EA-4/09 Accreditation For Sensory Testing Laboratories

vodic EA-4-09

 

Ovaj vodič je namijenjen laboratorijima koji imaju uspostavljen sustav upravljanja prema normi HRN EN ISO/IEC 17025, a koji provode senzorna ispitivanja. Vodič je također namijenjen ocjeniteljima koji akreditiraju laboratorije za senzorna ispitivanja. Vodič je izdala EA 2003. godine. Senzorna ispitivanja su ispitivanja svojstava namirnica pomoću jednog ili više ljudskih osjetila. Vodič preuzmite klikom na sliku.

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

NAJČITANIJE

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

HMD ČASOPIS

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće