Ispis

Stavljanje tehničkih proizvoda na tržište prema pravilima EU-a

Kreirano Srijeda, 01 Listopad 2014 07:17
Hitovi: 2147

semeuHrvatski zavod za norme i Hrvatsko mjeriteljsko društvo organiziraju seminar i raspravljaonicu naziva "Stavljanje tehničkih proizvoda na tržište prema pravilima EU-a". Mjesto održavanja je Hrvatski zavod za norme, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb. Termin održavanja je 7. 10. 2014. Predavači su Ana Marija Boljanović, Krešimir Vrgoč, Mirko Vuković.

Ulaskom Republike Hrvatske u EU, hrvatsko tržište postalo je sastavni dio zajedničkoga tržišta EU-a te se pri stavljanju proizvoda na tržište bez ikakvih izuzetaka usklađeno zakonodavstvo EU-a primjenjuje i u Republici Hrvatskoj. Stoga se mnogi proizvođači koji ne poznaju zahtjeve europskoga zakonodavstva pri stavljanju svojih proizvoda na tržište suočavaju s nizom problema koji se odnose na identifikaciju primjenjivoga zakonodavstva i tehničkih norma za odgovarajuće proizvode, provedbu postupaka ocjene sukladnosti, sastavljanje tehničke dokumentacije i izjave o sukladnosti te označivanje proizvoda.

Svrha je ovoga seminara dati polaznicima pregled okvirnoga europskoga zakonodavstva kojim se uređuje stavljanje proizvoda na tržište (Odluka (EU) 768/2008/EC i Uredba (EU) 765/2008 Europskoga Parlamenta i Vijeća) te pregled direktiva koje se primjenjuju na određene šire skupine proizvoda (niskonaponsku opremu, strojeve, mjerila, igračke, opremu za rad u eksplozivno ugroženim prostorima, tlačnu opremu, osobnu zaštitnu opremi itd.).

Posebno će biti dan prikaz primjene usklađenih norma u zadovoljavanju zahtjeva tehničkog zakonodavstva te sadržaj tehničke dokumentacije koja mora pratiti proizvod koji se stavlja na tržište, sadržaj izjave o sukladnosti te pravila za označivanje proizvoda, prikaz postupaka ocjene sukladnosti proizvoda prema europskome zakonodavstvu te odgovornosti pojedinih gospodarskih subjekata u distribucijskome lancu sa stajališta stavljanja proizvoda na tržište (proizvođača, zastupnika proizvođača, uvoznika, distributera).

Bit će dan pregled primjene načela međusobnoga priznavanja za osiguranje slobodnoga kretanja roba na unutrašnjem tržištu prema Uredbi (EC) br. 764/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća za proizvode (ili posebna svojstva proizvoda) na koje se ne primjenjuje usklađeno zakonodavstvo EU-a nego različita nacionalna tehnička pravila.

Teme:
Temelji slobode kretanja roba u EU-u
Europsko tehničko zakonodavstvo, uredbe, odluke, direktive, preporuke
Novi zakonski okvir EU-a za usklađivanje u području tehničkog zakonodavstva (Uredba 765/2008, Odluka 768/2008, Uredba 764/2008)
Norme i tehnički propisi, upućivanje na norme u tehničkim propisima
Uvod u norme i normizaciju
Informacijsko središte HZN-a o normama, mogućnosti pružanja usluga korisnicima
Pronalaženje norma potrebnih za primjenu usklađenoga zakonodavstva EU-a
Uloga normizacijskih organizacija, Uredba 1025/2012 o normizaciji
Odgovornost proizvođača / ovlaštenog zastupnika / uvoznika / distributera za proizvod
Postupci ocjene sukladnosti prema usklađenom zakonodavstvu EU-a, moduli za ocjenu sukladnosti
Sadržaj izjave o sukladnosti
Sadržaj dokumentacije koja mora pratiti proizvod na tržištu EU-a
Oznaka sukladnosti CE i druge oznake koje prate proizvod na tržištu EU-a
Međusobno priznavanje, područje proizvoda koji nisu pokriveni usklađenim zakonodavstvom EU-a
Obveze o međusobnom obavješćivanju u području tehničkih propisa i norma, Direktiva 98/34
Uloga kontaktnih točaka prema Uredbi 764/2008/EC

Više podataka o seminaru možete saznati na internetskim stranicama www.hzn.hr i www.hmd.hr.


Izvor:HZN i HMD

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće