Utorak 22 Ruj 2020
Ispis

Stavljanje tehničkih proizvoda na tržište prema pravilima EU-a

semeuHrvatski zavod za norme i Hrvatsko mjeriteljsko društvo organiziraju seminar i raspravljaonicu naziva "Stavljanje tehničkih proizvoda na tržište prema pravilima EU-a". Mjesto održavanja je Hrvatski zavod za norme, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb. Termin održavanja je 7. 10. 2014. Predavači su Ana Marija Boljanović, Krešimir Vrgoč, Mirko Vuković.

Ulaskom Republike Hrvatske u EU, hrvatsko tržište postalo je sastavni dio zajedničkoga tržišta EU-a te se pri stavljanju proizvoda na tržište bez ikakvih izuzetaka usklađeno zakonodavstvo EU-a primjenjuje i u Republici Hrvatskoj. Stoga se mnogi proizvođači koji ne poznaju zahtjeve europskoga zakonodavstva pri stavljanju svojih proizvoda na tržište suočavaju s nizom problema koji se odnose na identifikaciju primjenjivoga zakonodavstva i tehničkih norma za odgovarajuće proizvode, provedbu postupaka ocjene sukladnosti, sastavljanje tehničke dokumentacije i izjave o sukladnosti te označivanje proizvoda.

Svrha je ovoga seminara dati polaznicima pregled okvirnoga europskoga zakonodavstva kojim se uređuje stavljanje proizvoda na tržište (Odluka (EU) 768/2008/EC i Uredba (EU) 765/2008 Europskoga Parlamenta i Vijeća) te pregled direktiva koje se primjenjuju na određene šire skupine proizvoda (niskonaponsku opremu, strojeve, mjerila, igračke, opremu za rad u eksplozivno ugroženim prostorima, tlačnu opremu, osobnu zaštitnu opremi itd.).

Posebno će biti dan prikaz primjene usklađenih norma u zadovoljavanju zahtjeva tehničkog zakonodavstva te sadržaj tehničke dokumentacije koja mora pratiti proizvod koji se stavlja na tržište, sadržaj izjave o sukladnosti te pravila za označivanje proizvoda, prikaz postupaka ocjene sukladnosti proizvoda prema europskome zakonodavstvu te odgovornosti pojedinih gospodarskih subjekata u distribucijskome lancu sa stajališta stavljanja proizvoda na tržište (proizvođača, zastupnika proizvođača, uvoznika, distributera).

Bit će dan pregled primjene načela međusobnoga priznavanja za osiguranje slobodnoga kretanja roba na unutrašnjem tržištu prema Uredbi (EC) br. 764/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća za proizvode (ili posebna svojstva proizvoda) na koje se ne primjenjuje usklađeno zakonodavstvo EU-a nego različita nacionalna tehnička pravila.

Teme:
Temelji slobode kretanja roba u EU-u
Europsko tehničko zakonodavstvo, uredbe, odluke, direktive, preporuke
Novi zakonski okvir EU-a za usklađivanje u području tehničkog zakonodavstva (Uredba 765/2008, Odluka 768/2008, Uredba 764/2008)
Norme i tehnički propisi, upućivanje na norme u tehničkim propisima
Uvod u norme i normizaciju
Informacijsko središte HZN-a o normama, mogućnosti pružanja usluga korisnicima
Pronalaženje norma potrebnih za primjenu usklađenoga zakonodavstva EU-a
Uloga normizacijskih organizacija, Uredba 1025/2012 o normizaciji
Odgovornost proizvođača / ovlaštenog zastupnika / uvoznika / distributera za proizvod
Postupci ocjene sukladnosti prema usklađenom zakonodavstvu EU-a, moduli za ocjenu sukladnosti
Sadržaj izjave o sukladnosti
Sadržaj dokumentacije koja mora pratiti proizvod na tržištu EU-a
Oznaka sukladnosti CE i druge oznake koje prate proizvod na tržištu EU-a
Međusobno priznavanje, područje proizvoda koji nisu pokriveni usklađenim zakonodavstvom EU-a
Obveze o međusobnom obavješćivanju u području tehničkih propisa i norma, Direktiva 98/34
Uloga kontaktnih točaka prema Uredbi 764/2008/EC

Više podataka o seminaru možete saznati na internetskim stranicama www.hzn.hr i www.hmd.hr.


Izvor:HZN i HMD

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće