Ispis

Akreditiranje

Kreirano Ponedjeljak, 27 Kolovoz 2012 18:42
Hitovi: 27900

Prema rječniku stranih riječi akreditacija je davanje dozvole za rad. Riječ akreditacija koristi se u mnogim područjima i označava pojam za davanje odobrenja nekome da može raditi određenu vrstu posla. Ovdje ćemo izdvojiti tri vrste akreditacije koje se koriste u području kvalitete. To su akreditacija tijela za ocjenjivanje sukladnosti, akreditacija bolnica i zdravstvenih ustanova, akreditacija visokoškolskih i znanstvenih ustanova.

1. Akreditiranje tijela za ocjenjivanje sukladnosti
Akreditacija je potvrđivanje koje provodi treća strana, a odnosi se na tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, dajući formalni dokaz njegove osposobljenosti za obavljanje određenih zadataka ocjenjivanja sukladnosti. Pod ocjenjivanjem sukladnosti podrazumijeva se dokazivanje da su utvrđeni zahtjevi koji se odnose na proizvod, proces, sustav, osobu ili tijelo ispunjeni. Ocjenjivanje sukladnosti provode tijela za ocjenjivanje sukladnosti (laboratoriji, inspekcijska tijela i certifikacijska tijela), a da bi pružila dokaz osposobljenosti za zadatke koje obavljaju, mogu se akreditirati prema odgovarajućoj za to određenoj međunarodnoj normi (uglavnom niz normi ISO/IEC 17000ff).

akred1

Mjeriteljstvo, normizacija i ocjenjivanje sukladnosti predstavljaju osnovne stupove tehničke infrastrukture, a time održivog razvoja i potpunog sudjelovanja u međunarodnoj trgovini. U pogleda toga, svaka država bi trebala imati razvijen nacionalni mjeriteljski institut (osiguranje sljedivosti rezultata), nacionalno normirno tijelo (osiguranje norma) i nacionalno akreditacijsko tijelo (osiguranje ocjenjivanja sukladnosti).

Svako nacionalno akreditacijsko tijelo mora uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO/IEC 17011 i kao takvo predstavlja krovnu organizaciju kvalitete u svojoj državi. Nacionalna akreditacijska tijela udružuju se u regionalna akreditacijska tijela. U Europi djeluje EA (European Cooperation for Accreditation), Europska suradnja na akreditaciji. To je neprofitna ustanova osnovana 1997. godine, a predstavlja mrežu europskih nacionalnih akreditacijskih tijela smještenih u zemljopisnom području Europe.

Članice EA, s ciljem međusobnog priznavanja ekvivalentnosti svojih akreditacijskih sustava, potpisuju MLA sporazum (Multilateral agreement). EA MLA sporazum posljedično znači priznavanje akreditiranih certifikacija, inspekcija, potvrda o umjeravanju i ispitnih izvještaja u zemljama Europe čija su nacionalna akreditacijska tijela potpisnice tog sporazuma.
Nadalje, prema Uredbi 765/2008 (Regulation EC No. 765/2008 of the European Parliamena and of the Council), koja se odnosi na određivanje zahtjeva za akreditaciju i nadzor nad tržištem prilikom stavljanja proizvoda na tržište, nacionalna akreditacijska tijela potpisnice EA MLA sporazuma međusobno ne ulaze u teritorijalno područje jedni drugih za aktivnosti koje obuhvaća EA MLA sporazum.

akreditiranje2

Na svjetskoj razini djeluje ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija i IAF (International Accreditation Forum), Međunarodni akreditacijski forum, organizacija koja okuplja akreditacijska tijela za područje certifikacije.
Cilj ILAC-a je stvoriti međunarodni okvir za potporu međunarodne trgovine putem uklanjanja tehničkih barijera.

IAF je međunarodno udruženje akreditacijskih tijela za certifikaciju i ostalih tijela zainteresiranih za ocjenu sukladnosti u područjima sustava upravljanja, proizvoda, usluga, osoblja i ostalih sličnih područja u ocjenjivanju sukladnosti. Primarni cilj IAF-a je razvoj jedinstvenog svjetskog programa ocjenjivanja sukladnosti koja smanjuje rizik poslovanja  svojim korisnicima osiguravajući im akreditacijsku potvrdu koja ih povezuje.

Kada se tijela koja ocjenjuju sukladnost (laboratoriji, inspekcijska tijela, certifikacijska tijela) akreditiraju prema određenoj normi niza 17000ff tada dokazuju da su osposobljeni obavljati posao za koji su akreditirani. Kroz postupak akreditacije tijela za ocjenjivanje sukladnosti su pod kontinuiranim nadzorom i na taj način akreditacija osigurava povjerenje u njihov rad.

IAF - International Accreditation Forum
www.iaf.nu
ILAC - International Laboratory Accreditation Co-operation
www.ilac.org
EA - European Co-operation for Accreditation
www.european-accreditation.org
HAA - Hrvatska akreditacijska agencija
www.akreditacija.hr

2. Akreditiranje bolnica i zdravstvenih ustanova
Svrha akreditiranja bolnica i ostalih zdravstvenih ustanova je potpuna i trajna posvećenost svih nositelja zdravstvene djelatnosti na pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite uz maksimalnu sigurnost pacijenata. Služba za akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi izrađuje i unapređuje akreditacijske standarde, proceduru procjene standarda zdravstvenih ustanova, ustanova socijalne skrbi, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatnih zdravstvenih radnika.

Akreditacijski standardi u zdravstvu predstavljaju dio kontinuiranog poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite. Orijentirani su ka pacijentima kao krajnjim korisnicima zdravstvene zaštite. Standardi kvalitete zdravstvene zaštite detaljno su opisana mjerila za obavljanje zdravstvenih postupaka, za zdravstvene radnike, opremu, materijale i okoliš u kojima se obavljaju zdravstveni postupci, dok su klinički pokazatelji kvalitete sredstva mjerenja u obavljanju zdravstvenih postupaka. To su vrijednosti kojima će se prikazivati rezultati zdravstvenih postupaka.

ISQua - The International Society for Quality in Health Care
www.isqua.org
PaSQ - The European Union Network for Patient Safety and Quality of Care
www.pasq.eu
AKAZ - Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu
www.aaz.hr

3. Akreditiranje visokoškolskih i znanstvenih ustanova
Važna uloga akreditiranja visokoškolskih i znanstvenih ustanova je pomoći dionicima u sustavu visokog obrazovanja u razumjevanju važnosti stalnog unapređivanja kvalitete. Provode se postupci vrednovanja kvalitete visokog obrazovanja i znanosti. Postupak akreditacije visokih učilišta ne može početi prije donošenja strateškog dokumenta mreže visokih učilišta od strane Hrvatskog sabora, na prijedlog Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, a koji će sadržavati smjernice i kriterije za osnivanje visokih učilišta i studijskih programa te projekciju osnivanja novih javnih visokih učilišta. Svi javni znanstveni instituti i sve znanstvene organizacije kojima je osnivač Republika Hrvatska mogu započeti obavljati znanstvenu djelatnost, odnosno upisati takvu djelatnost u sudski registar samo na temelju dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti. Kroz akreditaciju se trajno unapređuje kvaliteta znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, primjenjujući najbolju europsku i svjetsku praksu.

INQAAHE - International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
www.inqaahe.org
ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education
www.enqa.eu
ECA - European Consortium for Accreditation
www.ecaconsortium.net
AZVO - Agencija za znanost i visoko obrazovanje
www.azvo.hr


Izvor:HAA, AKAZ i AZVO

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće