Nedjelja 26 Svi 2024
Ispis

Akreditiranje

Prema rječniku stranih riječi akreditacija je davanje dozvole za rad. Riječ akreditacija koristi se u mnogim područjima i označava pojam za davanje odobrenja nekome da može raditi određenu vrstu posla. Ovdje ćemo izdvojiti tri vrste akreditacije koje se koriste u području kvalitete. To su akreditacija tijela za ocjenjivanje sukladnosti, akreditacija bolnica i zdravstvenih ustanova, akreditacija visokoškolskih i znanstvenih ustanova.

1. Akreditiranje tijela za ocjenjivanje sukladnosti
Akreditacija je potvrđivanje koje provodi treća strana, a odnosi se na tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, dajući formalni dokaz njegove osposobljenosti za obavljanje određenih zadataka ocjenjivanja sukladnosti. Pod ocjenjivanjem sukladnosti podrazumijeva se dokazivanje da su utvrđeni zahtjevi koji se odnose na proizvod, proces, sustav, osobu ili tijelo ispunjeni. Ocjenjivanje sukladnosti provode tijela za ocjenjivanje sukladnosti (laboratoriji, inspekcijska tijela i certifikacijska tijela), a da bi pružila dokaz osposobljenosti za zadatke koje obavljaju, mogu se akreditirati prema odgovarajućoj za to određenoj međunarodnoj normi (uglavnom niz normi ISO/IEC 17000ff).

akred1

Mjeriteljstvo, normizacija i ocjenjivanje sukladnosti predstavljaju osnovne stupove tehničke infrastrukture, a time održivog razvoja i potpunog sudjelovanja u međunarodnoj trgovini. U pogleda toga, svaka država bi trebala imati razvijen nacionalni mjeriteljski institut (osiguranje sljedivosti rezultata), nacionalno normirno tijelo (osiguranje norma) i nacionalno akreditacijsko tijelo (osiguranje ocjenjivanja sukladnosti).

Svako nacionalno akreditacijsko tijelo mora uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO/IEC 17011 i kao takvo predstavlja krovnu organizaciju kvalitete u svojoj državi. Nacionalna akreditacijska tijela udružuju se u regionalna akreditacijska tijela. U Europi djeluje EA (European Cooperation for Accreditation), Europska suradnja na akreditaciji. To je neprofitna ustanova osnovana 1997. godine, a predstavlja mrežu europskih nacionalnih akreditacijskih tijela smještenih u zemljopisnom području Europe.

Članice EA, s ciljem međusobnog priznavanja ekvivalentnosti svojih akreditacijskih sustava, potpisuju MLA sporazum (Multilateral agreement). EA MLA sporazum posljedično znači priznavanje akreditiranih certifikacija, inspekcija, potvrda o umjeravanju i ispitnih izvještaja u zemljama Europe čija su nacionalna akreditacijska tijela potpisnice tog sporazuma.
Nadalje, prema Uredbi 765/2008 (Regulation EC No. 765/2008 of the European Parliamena and of the Council), koja se odnosi na određivanje zahtjeva za akreditaciju i nadzor nad tržištem prilikom stavljanja proizvoda na tržište, nacionalna akreditacijska tijela potpisnice EA MLA sporazuma međusobno ne ulaze u teritorijalno područje jedni drugih za aktivnosti koje obuhvaća EA MLA sporazum.

akreditiranje2

Na svjetskoj razini djeluje ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija i IAF (International Accreditation Forum), Međunarodni akreditacijski forum, organizacija koja okuplja akreditacijska tijela za područje certifikacije.
Cilj ILAC-a je stvoriti međunarodni okvir za potporu međunarodne trgovine putem uklanjanja tehničkih barijera.

IAF je međunarodno udruženje akreditacijskih tijela za certifikaciju i ostalih tijela zainteresiranih za ocjenu sukladnosti u područjima sustava upravljanja, proizvoda, usluga, osoblja i ostalih sličnih područja u ocjenjivanju sukladnosti. Primarni cilj IAF-a je razvoj jedinstvenog svjetskog programa ocjenjivanja sukladnosti koja smanjuje rizik poslovanja  svojim korisnicima osiguravajući im akreditacijsku potvrdu koja ih povezuje.

Kada se tijela koja ocjenjuju sukladnost (laboratoriji, inspekcijska tijela, certifikacijska tijela) akreditiraju prema određenoj normi niza 17000ff tada dokazuju da su osposobljeni obavljati posao za koji su akreditirani. Kroz postupak akreditacije tijela za ocjenjivanje sukladnosti su pod kontinuiranim nadzorom i na taj način akreditacija osigurava povjerenje u njihov rad.

IAF - International Accreditation Forum
www.iaf.nu
ILAC - International Laboratory Accreditation Co-operation
www.ilac.org
EA - European Co-operation for Accreditation
www.european-accreditation.org
HAA - Hrvatska akreditacijska agencija
www.akreditacija.hr

2. Akreditiranje bolnica i zdravstvenih ustanova
Svrha akreditiranja bolnica i ostalih zdravstvenih ustanova je potpuna i trajna posvećenost svih nositelja zdravstvene djelatnosti na pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite uz maksimalnu sigurnost pacijenata. Služba za akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi izrađuje i unapređuje akreditacijske standarde, proceduru procjene standarda zdravstvenih ustanova, ustanova socijalne skrbi, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatnih zdravstvenih radnika.

Akreditacijski standardi u zdravstvu predstavljaju dio kontinuiranog poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite. Orijentirani su ka pacijentima kao krajnjim korisnicima zdravstvene zaštite. Standardi kvalitete zdravstvene zaštite detaljno su opisana mjerila za obavljanje zdravstvenih postupaka, za zdravstvene radnike, opremu, materijale i okoliš u kojima se obavljaju zdravstveni postupci, dok su klinički pokazatelji kvalitete sredstva mjerenja u obavljanju zdravstvenih postupaka. To su vrijednosti kojima će se prikazivati rezultati zdravstvenih postupaka.

ISQua - The International Society for Quality in Health Care
www.isqua.org
PaSQ - The European Union Network for Patient Safety and Quality of Care
www.pasq.eu
AKAZ - Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu
www.aaz.hr

3. Akreditiranje visokoškolskih i znanstvenih ustanova
Važna uloga akreditiranja visokoškolskih i znanstvenih ustanova je pomoći dionicima u sustavu visokog obrazovanja u razumjevanju važnosti stalnog unapređivanja kvalitete. Provode se postupci vrednovanja kvalitete visokog obrazovanja i znanosti. Postupak akreditacije visokih učilišta ne može početi prije donošenja strateškog dokumenta mreže visokih učilišta od strane Hrvatskog sabora, na prijedlog Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, a koji će sadržavati smjernice i kriterije za osnivanje visokih učilišta i studijskih programa te projekciju osnivanja novih javnih visokih učilišta. Svi javni znanstveni instituti i sve znanstvene organizacije kojima je osnivač Republika Hrvatska mogu započeti obavljati znanstvenu djelatnost, odnosno upisati takvu djelatnost u sudski registar samo na temelju dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti. Kroz akreditaciju se trajno unapređuje kvaliteta znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, primjenjujući najbolju europsku i svjetsku praksu.

INQAAHE - International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
www.inqaahe.org
ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education
www.enqa.eu
ECA - European Consortium for Accreditation
www.ecaconsortium.net
AZVO - Agencija za znanost i visoko obrazovanje
www.azvo.hr


Izvor:HAA, AKAZ i AZVO

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće