Ponedjeljak 17 Lip 2024
Ispis

Autohtoni proizvodi

Autohtoni prehrambeni proizvodi zbog tehnoloških, prehrambenih i organoleptičkih specifičnosti, kvalitetom i posebnošću konkuriraju ostalim prehrambenim proizvodima na globalnom tržištu. Autohtoni proizvodi se štite zemljopisnim oznakama zbog stvaranja identiteta i prepoznatljivosti i više cjenovne kategorije. Zaštita autohtonih proizvoda spada u zakonski definirano područje. Zemljopisne oznake su oznake na proizvodima koji posjeduju karakterističnu kvalitetu ili reputaciju nastalu zahvaljujući utjecaju određenog mjesta podrijetla. Europska unija propisala je u Uredbi (EU) br. 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuff zahtjeve za zaštitu autohtonih proizvoda.

Opširnije...

Ispis

BRC

BRC norme za prehrambenu industriju nastale su kako bi se osigurala sukladnost proizvođača, dobavljača i sposobnost trgovaca da jamče kvalitetu i sigurnost prehrambenih proizvoda koje prodaju. Britanski trgovci na malo udružili su se u organizaciju naziva British Retail Consortium (BRC). BRC - British Retail Consortium do sada je razvio pet norma za prehrambenu industriju. British Retail Consortium je organizacija koja predstavlja sve britanske veće trgovce na malo. Razvijaju BRC norme kako bi pomogli trgovcima na malo da u cijelosti zadovolje svoje zakonske obveze glede zaštite potrošača pružajući zajedničku osnovu za provjeru svih tvrtki koje opskrbljuju trgovce na malo proizvodima.

Opširnije...

Ispis

Codex Alimentarius

Codex Alimentarius je latinska riječ koja znači zakon ili kodeks o hrani. Obuhvaća niz normi za sigurnost hrane (Codex Standards) čiji je cilj zaštita zdravlja kupaca prehrambenih proizvoda i osiguravanje pravila kod trgovanja hranom.  Hrana koja se stavlja na tržište ili koja se izvozi mora biti sigurna za ljudsku prehranu i dobre kvalitete. Codex Alimentarius  izdaje međunarodno priznate norme, smjernice, kodekse dobre prakse i druge dokumente.

Opširnije...

Ispis

Ekološki proizvodi

Prema definiciji Međunarodne federacije pokreta ekološke poljoprivrede - IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) ekološka poljoprivreda je proces kojim se razvija održivi agro-ekosustav. Takvom je sustavu postojeća plodnost tla ključ uspješne proizvodnje, a temelji se na prirodnim sposobnostima biljaka, životinja i krajobraza s ciljem optimiziranja kvalitete u svim aspektima poljoprivrede i zaštite okoliša. Ekološka poljoprivreda spada u zakonski definirano područje. Europska unija propisala je u Uredbi vijeća  (EZ) br. 834/2007 (Council Regulation (EC) No 834/2007) i Uredbi komisije (EZ) br. 889/2008 (Commission Regulation (EC) No 889/2008) zahtjeve za ekološku proizvodnju hrane.

Opširnije...

Ispis

FSSC 22000

FSSC 22000 je certifikacijska shema koja se koristi u prehrambenoj industriji. GFSI - Global Food Safety Initiative (Globalna inicijativa za sigurnost hrane) koju su organizirali najveći svjetski trgovački lanci nije prihvatila normu ISO 22000 i zbog tog razloga je nastala nova certifikacijska shema FSSC 22000. Razlog neprihvaćanja norme ISO 22000 je taj što su nedovoljno definirani zahtjevi preduvjetnih programa.

Opširnije...

Ispis

GFSI

GFSI - Global Food Safety Initiative (Globalna inicijativa za sigurnost hrane) osnovana je 2000. godine od strane organizacije CIES – The Food Business Forum, koju čine najveći maloprodajni lanci u svijetu kao što su Carrefour, Tesco, ICA, Metro, Migros, Ahold, Wal-Mart i dr. GFSI - Global Food Safety Initiative je neprofitna organizacija koja želi promovirati poboljšavanje sustava sigurnosti hrane kako bi se osiguralo povjerenje potrošača u isporuku sigurne hrane.

Opširnije...

Ispis

GLOBALG.A.P.

GLOBALGAP je organizacija koja utvrđuje i donosi dobrovoljne norme za certifikaciju poljoprivrednih proizvoda u cijelom svijetu. Cilj GLOBALGAP-a je uspostavljanje jedinstvenih normi za Dobru Poljoprivrednu Praksu (GAP-Good Agriculture Practise) s različitim proizvodnim primjenama koje se mogu uklopiti u poljoprivrednu proizvodnju na globalnom tržištu.

Opširnije...

Ispis

HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) je sustavni preventivni pristup kojim se osigurava sigurnost hrane. Zadatak HACCP-a je pronalaženje i analiza opasnosti i utvrđivanje preventivnih mjera kojima se rizik nastanka potencijalno opasne hrane za ljudsko zdravlje svodi na minimum ili potpuno uklanja.

Opširnije...

Ispis

HALAL

Halal kvaliteta predstavlja ukupnost karakteristika proizvoda ili usluga koje su u skladu s islamskim propisima i ispunjavaju zahtjeva kvalitete te su kao takvi dopušteni potrošačima hrane islamske vjeroispovjesti. Riječ Halal je arapska riječ koja znači čisto ili dozvoljeno i označava u islamu sve stvari i djela, koje su prema islamskom zakonu dozvoljene. Suprotno od halala je riječ haram koja znači zabranjeno tj. nedozvoljeno, te također postoji riječ mešbuh što znači sumnjivo. Mešbuh je haram dok se ne dokaže da je halal.

Opširnije...

Ispis

IFS

Širenje različitih norma za područje hrane dovelo je do porasta troškova i iznad svega do težeg snalaženja tržišnih sudionika koji više nisu mogli ocjenjivati stvarni stupanj kontrole koja je obavljena u poljoprivredno-prehrambenom lancu. Iz tog razloga 2000. godine osnovan je GFSI - Global Food Safety Initiative (Globalna inicijativa za sigurnost hrane). GFSI podržava priznate certifikacijske sheme među kojima je IFS - International Featured Standards. IFS je neprofitna organizacija koja razvija IFS norme za prehrambenu industriju. Na temelju IFS norma certifikacijska tijela provode postupak certifikacije u kojem ocjenjuju zahtjeve IFS norma.

Opširnije...

Ispis

Kosher

Hebrejska riječ "košer" doslovno znači "pripremljeno’’. Hrana koju dopušta Tora  i koja je pripremljena u skladu s židovskim zakonom je košer. Košer je znak kvalitete i to ne samo za Židove, nego za sve. Kod košer prehrane inzistira se na tomu da su namirnice maksimalno čiste i dobivene prirodnim putem. Košer namirnice su dobivene i pripremljene prema posebnim židovskim propisima i običajima. Svaka namirnica koja nosi oznaku "košer" mora imati certifikat, tj. tvornica u kojoj je namirnica pripremljena mora biti pod stalnim nadzorom rabina.

Opširnije...

Ispis

NSF

NSF International je nezavisna američka institucija za kontrolu kvalitete koja ima dugogodišnje iskustvo u certificiranju različitih proizvoda. To je institucija koja se brine za javno zdravlje i sigurnost. NSF International je osnovan 1944. godine. NSF International se zalaže za zaštitu i poboljšanje ljudskog zdravlja na globalnoj razini. To je neovisna, neprofitna organizacija koja razvija norme, vrši certificiranje proizvoda, provodi audite, vrši edukaciju i upravljanje rizicima za javno zdravlje i okoliš. Proizvođači, trgovci i potrošači podjednako sudjeluju u NSF International u razvoju javnih zdravstvenih normi i certificiranja kako bi se zaštitila svjetsku hrana, voda, zdravlje i proizvodi.

Opširnije...

Ispis

SQF

SQF - Safe Quality Food Institute (Institut za kvalitetu i sigurnost hrane) je američka organizacija koja certificira sustave upravljanja sigurnosti hrane. SQF Institut razvio je shemu certificiranja koja je međunarodno priznata shema, cilj SQF-a je osigurati kvalitetnu i sigurnu hranu putem SQF certifikacijske sheme. GFSI - Global Food Safety Initiative prihvatio je SQF norme i uspostavljenu SQF shemu certificiranja.
 

Opširnije...

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće