Utorak 07 Pro 2021
Ispis

HALAL

Halal kvaliteta predstavlja ukupnost karakteristika proizvoda ili usluga koje su u skladu s islamskim propisima i ispunjavaju zahtjeva kvalitete te su kao takvi dopušteni potrošačima hrane islamske vjeroispovjesti. Riječ Halal je arapska riječ koja znači čisto ili dozvoljeno i označava u islamu sve stvari i djela, koje su prema islamskom zakonu dozvoljene. Suprotno od halala je riječ haram koja znači zabranjeno tj. nedozvoljeno, te također postoji riječ mešbuh što znači sumnjivo. Mešbuh je haram dok se ne dokaže da je halal.

Halal

Halal mogu biti različite vrste proizvoda kao što su hrana, kozmetika, lijekovi i predmeti opće upotrebe. Znak halal može nositi bilo koji prehrambeni proizvod bez muslimanima zabranjenih sastojaka. No halal-proizvod je mnogo širi pojam pa postoji i halal-bankarstvo i ugostiteljstvo pa tako i hoteli s halal-certifikatom. Riječ Halal se najčešće koristi za hranu i prehranu propisanu u Kuranu. Halal kvalitetu isključivo može potvrđivati Islamska zajednica ili autorizirana certifikacija kuća koju za to ovlasti Islamska zajednica.

U 44 zemlje svijeta, s više od 1,3 milijarde ljudi, zakonska regulativa nalaže da prehrambeni artikli moraju imati halal certifikat. U osnovi, on jamči da proizvod ne sadržava sastojke koji su zabranjeni za muslimane, poput alkohola ili svinjetine, ali propisuje i način prehrane i klanja životinja, skladištenje i cjelokupnu pripremu prehrambenih artikala. Svjetski halal forum ima sjedište u Maleziji.

Halal norma počiva na preventivno-proaktivnoj metodi te je kompatibilna sa međunarodnim normama za hranu kao što su (ISO, HACCP IFC). Knjiga Halal sadrži: Halal normu, postupak certificiranja, pravilnik o halal klanju, pravilnik o auditu i zaštitnom znaku te priručnik o halal statusu aditiva.

{youtube}mFY0kOqDwII{/youtube}

Sami proces dobivanja halal certifikata utvrđen je postupkom certificiranja halal kvalitete koja je sastavni dio halal norme. Zainteresirane tvrtke podnose zahtjev za certificiranjem i dostavljaju dokumentaciju kojom dokazuju da posluju u skladu sa zakonom i da mogu zadovoljiti zahtjeve halal kvalitete. Nakon provjere dokumentacije od izabranih halal auditora potpisuje se ugovor o certificiranju te se održava edukacija zaposelnika koji su zaduženi za implementaciju i održavanje zahtjeva halal kvalitete. Halal kvaliteta obuhvaća proces od nabave sirovina, prijema i skladištenja sirovine, proizvodnje te skladištenja i transporta gotovih proizvoda. Nakon što tvrtka implementira navedene zahtjeve Centar za certificiranje halal kvalitete organizira i provodi certifikacijski audit. Odabrani auditori provjerava da li je certificiranje obavljeno na propisan način, zatim Upravni odbor donosi odluku o dodjeli certifikata te se tvrtci dodjeljuje certifikat.
Centar za certificiranje halal kvalitete najavljenim i nenajavljenim auditima, analizima gotovih proizvoda na prisutnost harama vrši provjeru poštivanja zahtjeva i mjera halal norme.

halal logoCilj halal norme je praćenje proizvoda od polja do stola. To nije samo deklarativno, nego istinsko praćenje - kontrolira se čime se hrane životinje, kako se s njima postupa, kako se obrađuje finalni proizvod, nijedan segment nije izostavljen.

Proizvodi koji su se okitili halal-certifikatom podložni su kontroli bilo da se ona vrši u proizvodnim pogonima ili u za to određenim institutima gdje se obavlja analiza već certificiranih proizvoda na svinjsko meso, svinjsku mast i proteine, alkohol i GMO hranu.

U hrvatskoj je osnovan Centar za certificiranje halal kvalitete. Centar za certificiranje halal kvalitete je specijalizirana ustanova Islamske zajednice čija je osnovna djelatnost edukacija o halalu, certificiranje halal proizvoda i usluga uključujući stručnu pomoć u poslovima implementacije zahtjeva Halal norme, znanstvena i stručna istraživanja, promocija certificiranih proizvoda i proizvođača
Više podataka o Centru za certificiranje halal kvalitete saznajte na web stranici www.halal.hr.

halal znak 0U Bosni i Hercegovini djeluje Agencija za certificiranje halal kvalitete. Agencija je registrirala Halal normu BAS 1049:2007 kod Instituta za standardizaciju BiH. Više podataka o Agenciji za certificiranje halal kvalitete saznajte na web stranici www.halal.ba.

Hrvatske tvrtke sve više proizvode hranu koja je u skladu s islamskim propisima i svake godine povećavaju izvoz certificiranih halal proizvoda. Hrvatska u izvozu halal proizvoda prednjači u regiji. U Bosni i Hercegovini se također sve više certificiraju halal proizvodi i povećava se izvoz takvih proizvoda. Certificiranje halal proizvoda zauzima sve veću važnost u svjetskoj ekonomiji.


Izvor:CENTAR ZA CERTIFICIRANJE HALAL KVALITETE

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće