Ponedjeljak 17 Lip 2024
Ispis

Hrvatsko-engleski rječnik

 

 

Akreditacija

Accreditation

Akreditacijsko tijelo

Accreditation body

Audit

Audit

Auditirana organizacija

Auditee

Auditor

Auditor

Certifikacija

Certification

Cilj kvalitete

Quality objective

Dobavljač

Supplier

Dokument

Document

Informacija

Information

Inspekcija

Inspection

Ispitivanje

Testing

Ispitivanje sposobnosti

Proficiency testing

Ispitna metoda

Test method

Ispitni laboratorij

Testing laboratory

Ispitni rezultat

Test result

Ispravak

Correction

Izjava

Declaration

Kompetentnost

Competence

Korisnik audita

Audit client

Kupac

Customer

Kvaliteta

Quality

Medicinski laboratorij

(klinički laboratorij)

Medical laboratory

(Clinical laboratory)

Međulaboratroijske usporedbe

Interlaboratory comparisons

Mjerenje

Measurement

Mjerna nesigurnost

Measurement uncertainty

Mjerna oprema

Measuring equipment

Nadzor

Surveillance

Nadzor kvalitete

Quality control

Nesukladnost

Nonconformity

Neprekidno poboljšavanje

Continual improvement

Objektivni dokaz

Objective evidence

Obrazac (formular)

Form

Ocjenjivanje sukladnosti

Conformity assessment

Organizacija

Organization

Osiguravanje kvalitete

Quality assurance

Plan audita

Audit plan

Plan kvalitete

Quality plan

Planiranje kvalitete

Quality planning

Politika kvalitete

Quality policy

Popravna radnja

Corrective action

Postupak

Procedure

Potvrđivanje

Attestation

Preispitivanje (koje provodi uprava)

Review

Preventivna radnja

Preventive action

Priručnik kvalitete

Quality manual

Proces

Process

Program audita

Audit programme

Proizvod

Product

Radne upute

Work instructions

Referalni laboratorij

Referral laboratory

Referentni laboratorij

Reference laboratory

Skupina auditora

Audit team

Sljedivost

Traceability

Specifikacija

Specification

Sposobnost

Capability

Sukladnost

Conformity

Sustav

System

Sustav upravljanja

Management system

Sustav upravljanja kvalitetom

Quality management system

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti (TOS)

Conformity assessment body (CAB)

Umjeravanje

Calibration

Uprava laboratorija

Laboratory management

Upravljanje

Management

Upravljanje kvalitetom

Quality management

Ustroj organizacije

Organizational structure

Uzorkovanje

Sampling

Validacija

Validation

Verifikacija

Verification

Voditelj laboratorija

Laboratory director

Zadovoljstvo kupca

Customer satisfaction

Zahtjev

Requirement

Zapis

Record

 

 

Izvor:ISO 9000, ISO/IEC 17000 i VIM

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće