Nedjelja 26 Svi 2024
Ispis

Internetske stranice

NORMIZACIJA

ISO – International Organization for Standardization
(Međunarodna organizacija za normizaciju)
www.iso.org

IEC – International Electrotechnical Commission
(Međunarodni odbor za elektrotehniku)
www.iec.ch

CEN – European Committee for Standardisation
(Europski odbor za normizaciju)
www.cen.eu

CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardisation
(Europski odbor za normizaciju u elektrotehnici)
www.cenelec.eu

ETSI - European Telecommunications Standards Institute
(Europski odbor za normizaciju u telekomunikacijama) 
www.etsi.org

IFAN - International Federation of Standards Users
(Međunarodno udruženje korisnika norma)
www.ifan.org

HZN - Hrvatski zavod za norme
(Croatian Standards Institute)
www.hzn.hr

BAS - Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
(Institute for Standardization of Bosnia and Herzegovina)
www.bas.gov.ba

SIST - Slovenski inštitut za standardizacijo
(Institute for Standardization of Slovenia)
www.sist.si

AKREDITACIJA

IAF - International Accreditation Forum
(Međunarodni akreditacijski forum)
www.iaf.nu

ILAC - International Laboratory Accreditation Co-operation
(Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija)
www.ilac.org

EA - European Co-operation for Accreditation
(Europska organizacija za akreditaciju)
www.european-accreditation.org

HAA - Hrvatska akreditacijska agencija
(Croatian Accreditation Agency)
www.akreditacija.hr

BATA - Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine
(Institute for accreditation of B&H)
www.bata.gov.ba

SA - Slovenska akreditacija
(Slovenian Accreditation)
www.slo-akreditacija.si

AZVO - Agencija za znanost i visoko obrazovanje
(Agency for science and higher education)
www.azvo.hr

MJERITELJSTVO

EURAMET - European Association of National Metrology Institutes
(Europski savez nacionalnih mjeriteljskih instituta)
www.euramet.org

WELMEC - European Cooperation in Legal Metrology
(Europska organizacija za zakonsko mjeriteljstvo)
www.welmec.org

OIML - International Organization of Legal Metrology
(Organizacija za razvoj suradnje u zakonskom mjeriteljstvu)
www.oiml.org

BIPM - International Bureau of Weights and Measures
(Međunarodni ured za utege i mjere)
www.bipm.org

DZM - Državni zavod za mjeriteljstvo
(State Bureau of Metrology)
www.dzm.hr

IMBIH - Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine
(Institute of Metrology of Bosnia and Herzegovina)
www.met.gov.ba

MIRS - Urad Republike Slovenije za Meroslovje
(Slovenian Institute for Quality and Metrology)
www.mirs.gov.si

CERTIFIKACIJA

EOQ - The European Organization for Quality
(Europska organizacija za kvalitetu)
www.eoq.org
                                              
IRCA - International Register of Certificated Auditors
(Međunarodni registar certificiranih auditora)
www.irca.org

IQNET - IQNet Association
(Međunarodna mreža certifikacijskih tijela)
www.iqnet-certification.com

IIOC - Independent International Organisation for Certification
(Nezavisna međunarodna organizacija za certifikaciju)
www.iioc.org

CQI - Chartered Quality Institute
(CQI Institut za kvalitetu)
www.thecqi.org

EFAC - European Federation of Associations of Certification bodies
(Europsko udruženje certifikacijskih tijela)
www.efac.eu.com

IPC - International Personnel Certification Association
(Međunarodno udruženje auditora i trenera u certifikaciji)
www.ipcaweb.org

INSPEKCIJA

IFIA - International Federation of Inspection Agencies
(Međunarodno udruženje inspekcijskih agencija)
www.ifia-federation.org

CEOC - International Confederation of Inspection and Certification Organisations
(Međunarodno udruženje inspekcijskih i certifikacijskih organizacija)
www.ceoc.com

LABORATORIJI

EUROLAB -European Federation of National Associations of Laboratories
(Europsko udruženje nacionalnih laboratorija)
www.eurolab.org

CROLAB - Udruga hrvatski laboratoriji

(Association of Croatian laboratories)
www.crolab.hr

ORGANIZACIJE

HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu
(Croatian Society for Quality)
www.hdkvaliteta.hr

SZKO - Slovensko društvo za kvalitetu(Slovensko združenje za kakovost in odličnost)
www.szko.si

QABiH- Asocijacija za kvalitet u BiH
(Association for Quality BiH)
www.aqbih.ba

HDMK - Hrvatsko društvo menadžera kvalitete
(Croatian Society of quality managers)
www.hdmk.hr

HMD - Hrvatsko mjeriteljsko društvo
(Croatian Metrology Society)
www.hmd.hr

HGK - Hrvatska gospodarska komora
(Croatian Chamber of Economy)
www.hgk.hr

ASQ - The American Society for Quality
(Američko društvo kvalitete)
www.asq.org

EFQM - European Foundation for Quality Management
(Europska fondacija za upravljanje kvalitetom)
www.efqm.org

World Alliance for Quality
(Svjetski savez za kvalitetu)
www.waq.asq.org

FMS - Federation of Management Systems
(Udruženje za sustave upravljanja)
www.fedms.org

PORTALI

The Quality Portal
Portal o kvaliteti
www.thequalityportal.com

Quality Gurus
Portal o guruima kvalitete
www.qualitygurus.com

QMSC
Blog o sustavima upravljanja
www.qmsc.net

The Elsmar Cove
Forum o sustavima upravljanja i normama
www.elsmar.com

Kvalitet
Portal za kvalitetu
www.kvalitet.org.rs  

Živjeti zdravo
Portal o projektu Živjeti zdravo
www.zivjetizdravo.eu

Hrana hrvatskih farmi
HPA oznake
www.hrana-hrvatskih-farmi.hpa.hr

Hrvatski otočni proizvod
HOP oznake
www.otocniproizvod.hr

Wikipedija
Članci o kvaliteti na Wikipediji
www.hr.wikipedia.org

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće