Četvrtak 02 Velj 2023
Ispis

Seminari SUPERA KVALITETA 2023.

supera logoU današnje vrijeme u poslovnom svijetu nije više dovoljno učiti na temelju prošlih iskustava. Potrebno je stalno proširivati i unapređivati znanja i vještine pojedinaca i kompanija kako bi se uspješno nosili s izazovima današnjeg i budućeg poslovanja.

Razvoj znanja i vještina kroz sustavnu, planiranu i kontinuiranu edukaciju omogućava ključnim pojedincima stjecanje kompetencija potrebnih za savladavanje sutrašnjih izazova. Ukoliko organizacije i pojedinci u njima žele biti uspješni, moraju rasti.

SUPERA KVALITETA d.o.o. organizira seminare otvorenog tipa koji su razvrstani u kategorije: Kvaliteta, Hrana, Dobra proizvođačka praksa (GMP), Laboratoriji, Poljoprivreda,  Dokumentacija.

Svi naši seminari su interaktivni te su kombinacija predavanja i radionica na kojima se rješavaju odgovarajući "slučajevi iz prakse".

Po završetku edukacije polaznicima seminara izdajemo certifikate/potvrde kojima mogu potvrditi upoznatost s pojedinim temama tijekom inspekcija ili audita regulatornih, cerifikacijskih ili akreditacijskih tijela.

Odabrane seminare ocijenile su i bodovale Hrvatska ljekarnička komora i Hrvatska lječnička komora.

Za sve informacije kontaktirajte:
SUPERA KVALITETA d.o.o.
Adresa: Gajeva 51, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 48 40 624
Fax:+385 1 48 32 110
www.supera-kvaliteta.hr
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

RASPORED SEMINARA

02. 02. 2023. - Upravljanje promjenama prema zahtjevima dobre proizvođačke prakse za lijekove
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

08. 02. - 10.02.2023. - Medicinski proizvodi - nova Uredba - dobra proizvođačka praksa, razvrstavanje, registracija i označavanje CE oznakom
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

14. 02. 2023. - Integritet podataka u GMP/GDP okruženju
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

15. 02. - 16.02.2023. - Uspješnije istrage, učinkovitije popravne radnje - prepoznavanje korijenskog uzroka nesukladnosti
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

17. 02. 2023. - Farmakovigilancija - plan upravljanja rizikom i mjere minimizacije rizika u praksi
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

21. 02. - 23.02.2023. - Seminar za GMP auditore u proizvodnji lijekova
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

28. 02. 2023. - Medicinski proizvodi - nova Uredba - zahtjevi za distributere i uvoznike medicinskih proizvoda
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

02. 03. 2023. - Kvalifikacija vozila i verifikacija transportnih ruta za lijekove i medicinske proizvode
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

07. 03. - 08.03.2023. - Dobra dokumentacijska praksa - upravljanje dokumentacijom i zapisima
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

09. 03. 2023. - Klinička procjena i klinička ispitivanja za medicinske proizvode prema novoj Uredbi
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

14. 03. - 15.03.2023. - Farmaceutska regulativa, uloge i odgovornosti odgovorne osobe za puštanje serije lijeka u promet
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

16. 03. 2023. - Hrana za posebne medicinske potrebe
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

21. 03. 2023. - In vitro dijagnostika - zahtjevi nove Uredbe za distributere i uvoznike
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

23. 03. 2023. - Dobra proizvođačka praksa u proizvodnji lijekova za početnike
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

28. 03. 2023. - Zahtjevi za oglašavanje proizvoda iz ljekarničkog asortimana
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

29. 03. 2023. - Upravljanje nesukladnostima, popravne radnje i upravljanje promjenama u prometu lijekova i medicinskih proizvoda na veliko
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

04. 04. - 05.04.2023. - Seminar za interne auditore u prometu lijekova i/ili veterinarsko - medicinskih proizvoda na veliko
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

12. 04. - 14.04.2023. - In vitro dijagnostika - zahtjevi nove Uredbe za proizvođače
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

17. 04. 2023. - Mikrobiologija u proizvodnji lijekova za nemikrobiologe
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

18. 04. - 19.04.2023. - Praktična primjena različitih metoda za upravljanje rizicima
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

20. 04. - 21.04.2023. - Audit farmakovigilancijskog sustava kvalitete i priprema za farmakovigilancijsku inspekciju
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

25. 04. - 26.04.2023. - Validacija računalnih sustava i radionica validacija Excela
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

27. 04. 2023.
-
Dobra proizvođačka praksa (GMP) za uvoznike lijekova iz trećih zemalja i nositelje odobrenja za stavljanje lijekova u promet
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

02. 05. 2023. - Farmaceutski sustav kvalitete za distributere lijekova
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

03. 05. - 04.05.2023. - Seminar za interne auditore prema zahtjevima norme ISO 9001:2015
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

08. 05. 2023. - Kontrola kontaminacije, uzorkovanje i monitoring sustava za farmaceutske vode i trend rezultata monitoringa
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

09. 05. 2023. - Istraga korijenskog uzroka nesukladnosti, korekcije i korektivne radnje za distributere lijekova - radionice
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

12. 05. 2023. - Detekcija i upravljanje signalom
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

16. 05. - 17.05.2023. - Provedba audita prema zahtjevima norme EN ISO 13485:2016/A11:2021
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

18. 05. - 19.05.2023. - Kozmetički proizvodi - Zahtjevi regulative, notifikacija, označavanje i tvrdnje, dobra proizvođačka praksa i kozmetovigilancija
Mjesto održavanja: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat), Zagreb

 

 

Detaljniji raspored seminara provjerite na www.supera-kvaliteta.hr

 

supera line

 

 
Izvor:SUPERA KVALITETA

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

NAJČITANIJE

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

HMD ČASOPIS

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće